Novinky


.

Pomáhať nám postarať sa o nevyliečiteľne chorých, zomierajúcich v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne je od dnes také jednoduché...

Boh s dôverou vkladá vec ťažko chorého a zomierajúceho človeka do Tvojich rúk a vraví: „Ak chceš, môžeš mu pomôcť.“


Komunity Aktuality Kalendár Odkazy

Myšlienka sv. Vincenta de Paul

sv. Vincent
Nedať spoznať rany, ktoré nám iní
spôsobili slovom alebo iným spôsobom,
nie je pretvárka, ale kresťanská múdrosť.
Vždy ukazuj milú a láskavú tvár
a konaj vždy s dobrotou a tichosťou.