Novinky


.

Pomáhať nám postarať sa o nevyliečiteľne chorých, zomierajúcich v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne je od dnes také jednoduché...

Boh s dôverou vkladá vec ťažko chorého a zomierajúceho človeka do Tvojich rúk a vraví: „Ak chceš, môžeš mu pomôcť.“


Komunity Aktuality Kalendár Odkazy

Myšlienka sv. Vincenta de Paul

sv. Vincent
Sú duše, ktoré nie sú nikdy spokojné,
chceli by zveriť svoj názor a svoje starosti
raz jednému, raz druhému, pýtať sa o radu
raz jedného, raz druhého, a nakoniec
urobia to, čo sami chcú. Milosť
povolania závisí na vnútornej modlitbe.