Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Pomoc Hospicu v Trenčíne

LOGO - Hospic Milosrdných sestier v TrenčíneHospic Milosrdných sestier v Trenčíne - je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace chorým, ktorým ich choroba bezprostredne ohrozuje život, a tiež poskytuje oporu ich rodinným príslušníkom.

  Kronika Hospicu Milosrdných sestier   >>> reflexie príbuzných pacientov hospicu i pacientov samých...

  Kniha živých Hospicu Milosrdných sestier  >>>  kniha, v ktorej sú zapísaní tí, ktorí svoju pozemskú púť ukončili v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne...

Archív zápisov do Knihy živých (od roku 2006) (získať viac informácii)  

  Ako pomôcť Hospicu?   >>>

 

  Rôzne

 

Venujte nám, prosíme, 2 % dane   >>>Venujte nám, prosíme, 2 % dane...Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - dar šľachetného srdca...

 

Fotografie

...starostlivosť o našich pacientov...

...starostlivosť o našich pacientov...

Liečebné postupy v hospici vedú k zmierneniu bolesti a iných nepríjemných prejavov choroby

Hospic ponúka prístup ku chorému ako k neopakovateľnej ľudskej bytosti so všetkými potrebami...

Bude vždy rešpektovaná ľudská dôstojnosť pacienta...

Služba sestier patrí tým, čo najviac potrebujú pomoc.

...transport chorého do kúpelne...

...príprava liekov a rozdeľovanie stravy...

Podávanie liekov a stravy...

„Nehľadajte veľké veci, jednoducho robte malé veci s veľkou láskou. (...) Čím menšia vec, tým väčšia musí byť naša láska.“ (Matka Tereza)

Pretože ich čas je poväčšine ohraničený chorobou, dokážu si o to viac vážiť každú chvíľu dňa.

...dobrú noc...

...záznamy zdravotnej sestry - s.M.Gertrúdy...

...úsmev novej zdravotnej sestričky Evelíny :)

...príprava ošetrovateľského vozíka...

...sestra M. Ulrika vyberá lieky pre pacienta...

...zdravotná sestra Lenka vkladá do liekov pre pacientov úsmev :)

...prepúšťanie pacienta domov...

...porada: lekárka Janka a zdravotné sestry s.Marcela a s.Ulrika

Lekárky hospicu: MUDr. Katka Pasmínková a MUDr. Janka Brtáňová

sestra M. Alexandra, sociálna sestra (komunikácia so zravotnými poisťovňami, úradmi, príbuznými pacientov...)

sestra M. Alexandra, sociálna sestra (preberanie pošty)

Dobrovoľník Milan a "jeho" pacient. ... Hospic, miesto nádeje, chorému sľubuje, že v posledných chvíľach života nezostane sám...

Dobrovoľníci spríjemňujú atmosféru na Zápise do Knihy živých...

...občerstvenie v hospicovej kuchynke - sestra M.Gertrúda, ošetrovateľka Janka a sestra Lenka :)

...oslavovali sme - ako rodina :)

...úsmevy zdravotnej sestričky Katky :) a brigádničky Marcelky :)

...navštívila nás naša zdravotná sestrička BARBORKA, ktorá je t.č. na materskej dovolenke a prišla aj s maličkým NATANAELOM, synčekom :) Viac fotiek: http://www.facebook.com/?ref=home#!/album.php?aid=47669&id=116377518374786