Pomoc Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne   (verejná zbierka)

Boh s dôverou vkladá vec ťažko chorého a zomierajúceho človeka do Tvojich rúk a vraví: 
„Ak chceš, môžeš mu pomôcť.“

Pomôž nám pomáhať zomierajúcim...

Formy pomoci:

Zaslanie dobrovoľného peňažného príspevku na osobitný účet zbierky:
SK60 1100 0000 0029 4700 5700 vedený v Tatra banke a.s.
   Zaslanie darcovskej SMS s textom  DMS DOBROTA  na číslo 877
Fórum donorov
Zbierka je registrovaná MV SR a realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov. Cena DMS je 2 € v sieti operatorov O2, Orange a Telekom.
Darcovská SMS správa je správa, ktorú zákazník prijme a ktorá je spoplatnená sumou 2 €. Obdarovaný dostane 96% ceny z každej darcovskej SMS správy. Zákazník, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS DOBROTA (DMS medzera DOBROTA) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora. Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.  Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk.

Termín konania zbierky:    1. 9. 2015 – 30. 6. 2016

Cieľ zbierky:  finančná pomoc na zabezpečenie základných činností Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne a to: poskytovanie paliatívnej starostlivosti nevyliečiteľne chorým pacientom hospicu v pokročilom štádiu choroby, zachovanie ich ľudskej dôstojnosti, zabezpečenie ochrany ľudských práv pacientov hospicu, ktorým choroba bezprostredne ohrozuje život, poskytnutie opory rodinným príslušníkom pacientov v ťažkej a pokročilej chorobe, rozvoj prekvitajúcej dobrovoľníckej činnosti. 

Za 10 rokov hospicu sme sa postarali o takmer 900 nevyliečiteľne chorých z celého Slovenska v ich posledných chvíľach života.

Registrácia verejnej zbierky: Ministerstvo vnútra SR zapísalo verejnú zbierku s názvom Pomoc Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne pod číslom: 000-2015-017027 dňa 10. júna 2015.   Rozhodnutie MV SR

Priestor pre otázky: Pošli otázku e-mailom...

Čiastočné (priebežne aktualizované) vyúčtovanie zbierky (vrátane fotodokumentácie)    TU >>>

Darcovia, ktorí sa zapojili do zbierky, nám pomohli zakúpiť:


✿ ĎAKUJEME ✿


 Prosíme o 2% Vašich daní...

Rôzne 

Mediálni partneri:

Rádio Lumen Cesta+  Slovo medzi nami

Moja Komunita

Evanjelizacia.eu

Pomáhajú nám pomáhať: 

issologo100.jpg (100x100 px, 5.1 kbyte)

Fotografie