Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - AKTUALITY


Hlavná stránka Hospicu >>>

 Aktuality na Facebooku Aktuálne informácie o Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne nájdete na stránke na Facebooku >>>

Pomoc Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne

 Facevase.JPG (165x200 px, 7.2 kbyte)  V Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne začíname s novou formou podpory a pomoci pozostalým príbuzným - s podpornými skupinkami. Podporná skupinka je vedená zamestnancami hospicu, Dagmarou Gregorovou (psychologičkou) a Monikou Sabadkovou (sociálnou sestrou), ktoré absolvovali kurz sprevádzania v žiali po strate blízkeho človeka. Bude prebiehať počas šiestich týždňov a to v utorok od 16:00 do 18:00 v priestoroch Hospicu Milosrdných sestier. Prvé stretnutie sa konalo 3. novembra 2015 o 16-tej hodine.

 

ÚLOHOU PODPORNÝCH SKUPINIEK JE:

-          spojiť ľudí s podobnými zážitkami, myšlienkami a pocitmi

-          odstrániť izoláciu, ktorú v kultúre vyhýbajúcej sa žiaľu mnohokrát pociťujeme

-          vytvoriť bezpečné prostredie a zabezpečiť fyzickú, duševnú a duchovnú podporu

-          dovoliť ľuďom, aby boli k sebe „milosrdný"

-          prijatie podpory a zároveň zdieľanie žiaľu iných

-          možnosť „naučiť sa" pristupovať k problémom novým spôsobom (napr. keď sa nám priateľ snaží pomôcť tým, že nám neustále prízvukuje ako máme žialiť a ako sa máme opäť radovať zo života)

-          povzbudiť vzájomnú dôveru smútiacich, aby sa o seba dokázali oprieť

-          vytvoriť bezpečný priestor na hľadanie zmyslu smrti a utrpenia

-          vytvoriť bezpečný priestor, ktorý bude účastníkov motivovať k chuti do života a dá im nádej

 

Koncert_na_podporu_Hospicu.jpgKoncert na podporu hospicu - pozvánka

Dňa 9. 12. 2012 o 15:30 hod v Piaristickom kostole v Trenčíne sa uskutoční Ďakovno - Benefičný koncert na podporu Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Vaše srdcia príde rozozvučať akordeónový súbor ÚSMEV. Všetci ste srdečne pozvaní.

 Dňa 1. decembra 2012 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 20 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   jún  - október  2012.

Liga proti rakovineĎAKUJEME Lige proti rakovine, že aj v roku 2012 podporila projekt "zlepšovanie kvality života onkologickým pacientom" v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Obdržali sme sumu 3000 €, ktorú sa použili na nákup oxygenátora ov špeciálneho antidekubitárneho matracu.
ĎAKUJEME tiež VŠETKÝM, ktorí sa zapojili do finančnej zbierky "Deň narcisov 2012" a tak podporili všetky dobré projekty a zariadenia, ktoré Liga proti rakovine podporuje. Vaša pomoc pomohla aj ľuďom v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Ďakujeme.   

 Dňa 17. novembra 2012 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 20 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   február  - máj  2012.

 2% dane pre Hospic v Trenčíne

VENUJTE, prosíme, VAŠE 2% zaplatenej dane r. 2011 - Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne.
...pomôžete tak tým, ktorí sú odkázaní aj na našu a Vašu pomoc; tým, ktorí si už sami pomôcť nedokážu. Ďakujeme... Viac informácií >>>

 VIII. benefičný ples na podporu Hospicu

Pozývame Vás na VIII. benefičný ples na podporu Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, ktorý sa bude konať dňa 21. 1. 2012 o 19.00 hod. v Gastrocentre v Trenčíne. Viac informácií >>> 

Stretnutie dobrovoľníkov hospicu - rok 2011 ... dňa 5. novembra 2011 sa v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne zišli dobrovoľníci hospicu ... prežili krásne chvíle a načerpali, aby mohli rozdávať v službe chorým. Viac >>>

 Dňa 12. novembra 2011 o 10.00 hod. sa bude konať Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bude v tento deň zapísaných 28 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   apríl  - august  2011.

Benefičný koncert 2011 Dňa 23. októbra 2011 sa v Trenčíne konal Benefičný koncert na podporu činnosti Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Výnos koncertu bol 605,20 €, ktoré už pomáhajú zabezpečovať starostlivosť o pacientov hospicu. Všetkým darcom ďakujeme... (fotografie z koncertu)  

 Mgr. Ivana Hudecová sa  dňa 1. októbra 2011 ujala funkcie riaditeľky neziskovej organizácie Refugium, ktorá je zriaďovateľom Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne >>> 

 ...pozývame na VII. benefičný ples na podporu činnosti Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, ktorý sa bude konať dňa 22. januára 2011 o 19.00 hod. v Gastrocentre Trenčín. Pozvánka.

 V priebehu roku 2010 bolo v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne hospitalizovaných 107 pacientov. Od začiatku činnosti hospicu v Trenčíne, t.j. od decembra 2005 bolo prijatých spolu 486 pacientov, z ktorých do domáceho ošetrenia sa vrátilo 72 a 400 pacientov prešlo sprevádzaných láskou z hospicu do večnosti. Viac >>>

 Začiatkom decembra 2010 do Hospicu zavítal Mikuláš >>>

 Dňa 27. novembra 2010 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 28 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch:   máj - jún - júl 2010  >>>

Relikviár - sv. Vincent de PaulZ Maďarskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul sme pre pre Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne prijali relikviár s ostatkami sv. Vincenta de Paul. Budú slúžiť k šíreniu úcty sv. Vincenta a zároveň príklad jeho života a jeho orodovanie nás bude povzbudzovať v nasledovaní Krista ohlasujúceho milosrdenstvo a lásku v službe pre dobro človeka. S vďakou pamätáme v modlitbe na Misijnú spoločnosť v Maďarsku, na jej kňazov a diela. Naša osobitná vďaka patrí otcovi provinciálovi p. Dr. Viktorovi Kunay, CM PhD (Fotografie: 1., 2., 3.)

 Duchovná obnova dobrovoľníkov v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne, ktorá sa konala 2. 10. 2010 - očami stážistky Hanky Jurisovej  >>>

 Hospic bol v septembri 2010 zaradený Union ZP do kategórie A