Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - KNIHA ŽIVÝCH

Mapa stránok o hospici >>>
ZÁPIS  do Knihy živých >>>Kniha tých, ktorí nás predišli do večnosti...

 

K  N  I  H  A     Ž  I  V  Ý  C H

Ťažko chorého a zvlášť zomierajúceho je treba brať vážne a venovať mu celú našu pozornosť.
Len tak umožníme dozrieť jeho osobnosti a len tak dozrieme i sami do väčšej plnosti lásky.

 

V Knihe živých Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne je k 28. 02. 2015 zapísaných 719 pacientov,
z toho 381 žien a 338 mužov.
 ♥   Január   ♥   Február   ♥   Marec   ♥   Apríl   ♥   Máj   ♥   Jún ♥
♥   Júl   ♥   August   ♥   September   ♥   Október   ♥   November   ♥   December   

Kniha tých, ktorí nás predišli do večnosti... J a n u á r

späť na začiatok

   06. 1. 2006 Ľudmila Pavelková Lúčky
 15. 1. 2006 Ján Kramárik Nemšová
 22. 1. 2006 Emília Nogová Považany
 29. 1. 2006 Anna Hájková Myjava
     
   06. 1. 2007 Františka Melicherová Trenčín
 13. 1. 2007 Milan Šupola Levice 
 18. 1. 2007 Saloména Vetríková Liptovský Mikuláš
 28. 1. 2007 Anna Michalková Hrádok 
     
 04. 1.  2008 Božena Svajčíková Považská Bystrica
 05. 1. 2008 Miroslav Dojčan Trenčín
  06. 1. 2008 Gustáv Glemba Liptovská Teplá
 07. 1. 2008 Štefan Červenka Trenčianska Teplá
13. 1. 2008 Rastislav Navrátil Trenčín
14. 1. 2008 Mária Fedáková Martin
20. 1. 2008 Anna Dobiašová Hlboké
     
 03. 1. 2009 Ivan Jurica Stará Turá
 03. 1. 2009 Tatiana Vaňová Trenčín
10. 1. 2009 Alexandra Zmeškalová Piešťany
14. 1. 2009 Ľudovít Kaššovic Štvrtok
14. 1. 2009 Štefánia Bieliková Beluša
25. 1. 2009 Ladislav Marko Topoľčany
27. 1. 2009 Ján Adamčík Topoľčany
31. 1. 2009 RNDr. PhMR. Lukáč Súkeník    Považská Bystrica
     
15. 1. 2010 Margita Judinyová  Dubodiel
15. 1. 2010 Mária Šimková Trenčianska Turná
16. 1. 2010 Jozef Vančo  Bánovce nad Bebravou
18. 1. 2010 Jarmila Ježíková  Trenčín 
21. 1. 2010 Ján Mlynek  Zlatníky 
25. 1. 2010 Benjamín Hulényi  Trenčín 
25. 1. 2010 Eva Žáčiková  Trenčín 
27. 1. 2010  Michal Bobocký  Trenčín 
29. 1. 2010  Júlia Macharová  Horná Súča
     
11. 1. 2011   Kamil Rajník Dubnica nad Váhom 
19. 1. 2011   Gabriela Hatyinová Považská Bystrica 
23. 1. 2011  Ľubomír Filiač Beluša - Podhorie 
28. 1. 2011   Mgr. Mária Rybárová Trenčín 
     
 03. 1. 2012  Ing. Jozef Nemečkay  Nová Dubnica
 10. 1. 2012  Jozef Závodský  Motešice
 17. 1. 2012  Jozef Hollán  Vozokany
 23. 1. 2012  Ján Masaryk  Trenčín
     
 01. 1. 2013  Libertína Noseková  Trenčín
 09. 1. 2013  Anna Tvarožková  Trenčín
 14. 1. 2013  Dagmar Sošťáková  Trenčín - Zlatovce
 20. 1. 2013  Gabriela Turáková  Trenčín
 21. 1. 2013  Rudolf Zajác  Podlužany
 28. 1. 2013 Angela Pšenáková  Motešice
     
 06. 1. 2014 Aurélia Krištofíková Piešťany 
 06. 1. 2014 Vlasta Čierniková  Stará Turá 
 11. 1. 2014  Mária Sirotná Drietoma
 14. 1. 2014 Anna Petrová  Velčice 
 15. 1. 2014 Madlena Hudeková  Trenčín 
 16. 1. 2014 Baltazár Beďač  Trenčín 
 25. 1. 2014 Mária Jarábková  Trenčín 
 26. 1. 2014 Milan Krajčík  Dubnica nad Váhom 
     
   4. 1. 2015  Felix Filo   Horné Srnie
   8. 1. 2015  Viera Koláriková   Slatinka nad Bebravou
 11. 1. 2015  Jozef Toman  Nová Dubnica
 14. 1. 2015  Jozef Opatovský  Nové Mesto nad Váhom
 15. 1. 2015  Štefan Kadnár  Nová Dubnica
 19. 1. 2015  Ing. Ladislav Luhový  Trenčianske Teplice
 22. 1. 2015  Ing. Ján Bačík  Dubnica nad Váhom
 30. 1. 2015  Viera Ďurechová  Veľká Hradná

Kniha tých, ktorí nás predišli do večnosti... F e b r u á r

späť na začiatok

 12. 2. 2006  Eva Samáková  Bánovce nad Bebravou
 13. 2. 2006  Anna Bahnová  Trenčín
 18. 2. 2006 PhDr. Juraj Šajban   Piešťany
 27. 2. 2006  Mária Jaslovská Trenčín
     
   02. 2. 2007 Božena Jakubíková Nová Dubnica 
 26. 2. 2007 Jozef Šavlík Dubnica nad Váhom
 27. 2. 2007 Ján Škvaril Adamovské Kochanovce
     
   04. 2. 2008 Mária Balažovičová Trenčín
   07. 2. 2008 Marta Malachová Trenčianske Teplice 
 17. 2. 2008 Jozef Kazimír Trenčín
 20. 2. 2008 Berta Balková Trenčianske Teplice
 23. 2. 2008 Ing. Štefan Pisár Trenčín
     
   08. 2. 2009 Danka Gavendová Trenčín
 12. 2. 2009 Štefan Hančík Trenčín
 16. 2. 2009 Anton Krutý Nižná
 17. 2. 2009 Antónia Babčanová  Dubnica nad Váhom
 23. 2. 2009 Ľudovít Pikna Trenčianske  Teplice
     
 02. 2. 2010 Janka Baďurová  Trenčín
 03. 2. 2010 Miroslav Medek  Dubnica nad Váhom
 06. 2. 2010 Viliam Dvonč  Veľké Bielice 
 08. 2. 2010  Jozef Jurík  Stará Lehota 
12. 2. 2010  Anton Brhel  Hatné 
18. 2. 2010  Ľubomír Vrchovský  Nitrianske Pravno 
 22. 2. 2010  Ján Sedlák   Krakovany
23. 2. 2010 Irena Lilleyová  Piešťany 
     
14. 2. 2011  Jozefína Robotová  Trenčianska Teplá 
19. 2. 2011  Miroslav Gabriel  Hrabovka 
24. 2. 2011  Zuzana Říčková  Považská Bystrica 
26. 2. 2011  Milan Buzáš  Prievidza
26. 2. 2011  Helena Balážová  Dolná Breznica 
     
  01. 2. 2012 Oľga Horváthová  Trenčín 
12. 2. 2012  Jozefína Gorelková  Kvašov 
13. 2. 2012 Mária Tupá  Kočovce 
18. 2. 2012 Pavol Pagáč  Trenčín 
25. 2. 2012 Miroslav Kaník  Brvnište 
     
 04. 2. 2013  Jarmila Ďurkáčová  Žilina
 07. 2. 2013  Viliam Paholek  Červený Kameň
 13. 2. 2013  Stanislav Kasala  Bánovce nad Bebravou
 24. 2. 2013  Rudolf Porubčan  Omšenie
     
 07. 2. 2014 Albín Žák Trenčín 
 08. 2. 2014 Mgr. Katarína Greššová   Partizánske
 08. 2. 2014 MUDr. Agneša Slodičková  Trenčín
 09. 2. 2014 Jozef Martiška  Trenčín
 12. 2. 2014 Marta Kacinová   Trenčín
 15. 2. 2014 Miroslav Adamus   Svinná
 18. 2. 2014 Ing. Michal Petráš   Považská Bystrica
 20. 2. 2014 Jozef Fabuš   Bolešov
 23. 2. 2014 Verona Pagáčová  Trenčín
 25. 2. 2014  Bernardína Bulková  Veľké Bierovce
     
   7. 2. 2015  Štefan Chripák  Humenné
   9. 2. 2015  Mária Veselá  Pribiš
   9. 2. 2015  Ján Kuflík   Kočovce
 12. 2. 2015  Gabriela Janechová  Piešťany
 12. 2. 2015  Antónia Kotešovcová  Nová Dubnica
 15. 2. 2015  Rudolf Lehuta  Piešťany
 26. 2. 2015  Kazimír Martinák  Trenčín

Kniha tých, ktorí nás predišli do večnosti... M a r e c

späť na začiatok  

 03. 3. 2006  Terézia Chmelárová Nedanovce 
 06. 3. 2006  Margita Ondrušová  Púchov
 08. 3. 2006  MUDr. Ján Opršal  Trenčianske Teplice
 10. 3. 2006  Ľudmila Gašparcová  Liptovské Revúce
 14. 3. 2006  Mária Ficová  Nová Dubnica
 15. 3. 2006  Františka Pagáčová  Trenčín
 15. 3. 2006  Mária Homolová  Piešťany
 16. 3. 2006  Jozef Žabár  Trebichava
 25. 3. 2006  Ján Bukai  Ondrejovce
 28. 3. 2006  Rudolf Mikloš  Považská Bystrica
     
   02. 3. 2007  Jaromír Hájek                Trenčín 
   02. 3. 2007  Koloman Habšuda    Pružina
  8. 3. 2007  Alojz Gazdura                   Topoľčany
 16. 3. 2007  Mgr. Kamila Reháková   Trenčín
 16. 3. 2007  Gabriela Milová   Prievidza
 17. 3. 2007  Martin Arbecík                   Stará Turá 
 28. 3. 2007  Filoména Môciková  Dubnica nad Váhom
     
   01. 3. 2008 Ondrej Mikulec Dolné Držkovce
   05. 3. 2008 Jarmila Michalková-Kačkošová Trenčín
 12. 3. 2008 Ing. Anton Šnegoň Kysucké Nové Mesto
 16. 3. 2008 Ing. Štefan Červeňan Soblahov
 19. 3. 2008 Ladislav Gabriš Veľké Bierovce 
 19. 3. 2008 František Uhrina Stará Turá
 25. 3. 2008 Darina Štefková Čachtice
 28. 3. 2008 Pavol Mazánik Trenčianska Teplá
 29. 3. 2008 Štefan Anina Štvrtok
 30. 3. 2008 Ľudmila Nováková Štvrtok
     
   02. 3. 2009 Ľubica Kováčová Mníchova Lehota
   05. 3. 2009 Mária Macúchová Žrnové
   08. 3. 2009 Vladimír Šimoni Ilava
   09. 3. 2009 Anna Kubinová Piešťany
 14. 3. 2009 Dušan Plavecký Trenčianska Teplá
 17. 3. 2009 Jozef Čurgali Ivanovce
 25. 3. 2009 Miroslav Grufík Trenčín
 25. 3. 2009 Mária Fruniová Nová Dubnica 
 30. 3. 2009 Anna Repková Trenčín
     
  08. 3. 2010  Anna Machajdíková  Lubina 
13. 3. 2010 Ing. František Kebísek  Trenčín 
15. 3. 2010  Ján Smolka  Dolná Poruba 
23. 3. 2010  Ján Jedlička  Stará Huta 
29. 3. 2010  Zuzana Gajdošová   Pribylina
     
14. 3. 2011  Mária Barišová  Skalka nad Váhom 
14. 3. 2011  Drahomíra Šopíková  Horná Súča - Trnávka 
17. 3. 2011  Ján Čechvala  Podolie 
21. 3. 2011 Helena Mišurová  Piešťany 
26. 3. 2011  Don Anton Hlinka  Bratislava 
31. 3. 2011  Emília Benková  Stará Turá 
     
10. 3. 2012 Juliana Kohoutová Trenčín 
17. 3. 2012 Edita Filová  Trenčín 
19. 3. 2012 Miroslav Kopecký  Neporadza
19. 3. 2012 Agneša Marázová  Častkovce 
20. 3. 2012 Anna Puchlová  Púchov 
23. 3. 2012 Jozef Kadlec  Zamarovce 
27. 3. 2012 Gina Herz  Tel Aviv 
29. 3. 2012 Anna Kubalová  Piešťany 
     
 03. 3. 2013  Marta Tomaníková  Považská Bystrica
 06. 3. 2013  Ing. Andrej Chyba  Trenčianske Teplice
 15. 3. 2013  Danka Pavlíková  Trenčín
 22. 3. 2013  Pavlína Juríková  Trenčín
 24. 3. 2013  Ľudevít Svitok  Prievidza
 29. 3. 2013  František Janíček  Nové Mesto nad Váhom
 29. 3. 2013  Miroslav Kováč  Piešťany
     
 03. 3. 2014 Tadeáš Bláha  Trenčín
 05. 3. 2014 Alena Škutová   Čachtice
 06. 3. 2014 Bohumil Držík  Vaďovce
 12. 3. 2014 Vladimír Hornáček  Stará Turá
 16. 3. 2014 Pavol Šimek   Košice
 19. 3. 2014 Ján Matúš   Bánovce nad Bebravou
 27. 3. 2014 Anton Bednárik   Trenčín
     
 02. 3. 2015
Štefan Hanidžiar
Nová Bystrica
 05. 3. 2015
Alojz Huňačka
Beluša
 13. 3. 2015
Ing. Jozef Šustek
Trenčín
 14. 3. 2015
Anna Černá
Piešťany
 15. 3. 2015
Peter Bednár
Piešťany
 19. 3. 2015
Mgr. Jozef Pecho
Trenčín
 27. 3. 2015
Bernardína Oravcová
Libichava
 30. 3. 2015
Miroslav Ptáček
Trenčín

Kniha tých, ktorí nás predišli do večnosti... A p r í l

späť na začiatok

 06. 4. 2006  Mária Hubinská  Rakoľuby
 14. 4. 2006  Agneška Remenárová   Horná Poruba
 17. 4. 2006  Edita Šúleková                   Ružomberok
 28. 4. 2006  Antónia Koyšová   Ladce
     
 01. 4. 2007  Julianna Janošková  Brestovany
 01. 4. 2007  Ján Majerech  Trenčín
 04. 4. 2007  Jozefína Ježková  Trenčianska Teplá
 20. 4. 2007  Božena Medvedíková  Trenčianske Stankovce
     
 07. 4. 2008  Zdeno Medera  Dubnica nad Váhom
 12. 4. 2008  Rudolf Malovec  Veselé
 14. 4. 2008  Anastázia Brešťanská  Trenčín
 26. 4. 2008  Agáta Šimková  Trenčín 
     
 01. 4. 2009  Zuzana Pastorková   Záriečie
 11. 4. 2009  MUDr. Ján Samák          Žilina
 13. 4. 2009  Zdena Krížová  Považská Bystrica
 13. 4. 2009  Mária Novosadová   Dulov
 14. 4. 2009  Mária Valoková  Trenčín
 21. 4. 2009  Marta Turovská  Borovce
 24. 4. 2009  Anna Trúsiková  Čachtice
 26. 4. 2009  Karolína Janíková       Trenčianske Teplice 
     
  06. 4. 2010  Štefan Hodulík  Chocholná - Velčice 
15. 4. 2010  Viera Straková  Trenčín 
18. 4. 2010  Štefan Habšuda  Bolešov 
21. 4. 2010  Agneša Borovská   Veľké Kostoľany
22. 4. 2010  Eva Vetráková  Trenčín 
23. 4. 2010  Jozef Mochlár Liptovský Hrádok 
     
20. 4. 2011 Imrich Szabó  Bratislava 
24. 4. 2011  Pavol Martišík  Považská Bystrica 
     
  01. 4. 2012 Bohumil Okrajek  Lysá pod Makytou 
  06. 4. 2012 Jozefa Zápecová  Trenčín
10. 4. 2012 Gabriela Adašková  Zamarovce 
14. 4. 2012 Miroslav  Ščepko Nové Mesto nad Váhom 
     
 01. 4. 2013  Ján Vlk  Veľké Bierovce
 09. 4. 2013  Juraj Zajíček  Trenčianska Teplá
 11. 4. 2013  Anna Jenischová  Trenčianske Teplice
 12. 4. 2013  Pavel Havalda  Partizánske
 23. 4. 2013  Adela Adamčíková  Horná Maríková
     
 02. 4. 2014
 Ing. Alois Jarolím
 Ilava
 07. 4. 2014
Viera Gablíková  Trenčín
 19. 4. 2014
Božena Drobcová
 Lysá pod Makytou
 25. 4. 2014
František Hraboš
 Malá Hradná
 29. 4. 2014
 Peter Vladár
 Trenčín
     
 02. 4. 2015
Františka Panáková
Trenčín - Zlatovce
 03. 4. 2015
Eva Pavelková
Trenčín
 09. 4. 2015
Ing. Filip Tunega
Trenčín
 13. 4. 2015
Bernardína Hanáková
Piešťany
 14. 4. 2015 Anna Mönnichová
Lednické Rovné
 16. 4. 2015
Emília Vondrová
Trenčín - Zlatovce
 18. 4. 2015
Marta Komínková
Trenčín
 18. 4. 2015
Ing. Veronika Kláneková
Piešťany
 24. 4. 2015
Jozef Krcheň
Dubnica nad Váhom
 27. 4. 2015
Július Beláň
Nová Dubnica
 28. 4. 2015
Valentína Jelaginová
Trenčín
 28. 4. 2015
Margita Šanobová
Pružina

Kniha tých, ktorí nás predišli do večnosti... M á j

späť na začiatok

 05. 5. 2006  Júlia Hrabovská  Nemšová
 06. 5. 2006  Jozefína Bakaiová  Nová Dubnica
 13. 5. 2006  Ema Bučeková  Trenčín
 21. 5. 2006  Margita Kováčiková   Horné Obdokovce
 24. 5. 2006  Michal Skrúcaný  Trenčín
 28. 5. 2006  Michal Lantaj  Trenčín
     
 02. 5. 2007  Marta Kossuthová  Trenčianske Teplice
 05. 5. 2007  Ján Dobiáš  Klátova Nová Ves
 06. 5. 2007  Anna Tatárová  Záriečie
 11. 5. 2007  Mária Kadnárová  Vysoká pri Morave
 16. 5. 2007  Anna Lukáčová  Chocholná - Velčice
 23. 5. 2007  Božena Piatková  Žilina
 24. 5. 2007  Karol Briestenský  Trenčín
 26. 5. 2007  Jozef Gabaš  Trenčín
 28. 5. 2007  Anna Hranicová  Trenčín - Orechové
 28. 5. 2007  Emília Potočná  Trenčín
 28. 5. 2007  Anna Čačková  Svinná
     
 24. 5. 2008  Alena Pavuková  Trenčín
 27. 5. 2008  Vincencia Jakábová      Vrbové
     
 10. 5. 2009  Pavel Mikušát  Trenčín
 15. 5. 2009  Juraj Mozola  Považská Bystrica
 23. 5. 2009  Štefan Bičian  Nová Dubnica
 27. 5. 2009  Estera Valjentová  Pravotice
30. 5. 2009   Marta Chalányová   Považská Bystrica 
     
  06. 5. 2010  Mária Urbaníková Považská Bystrica 
11. 5. 2010 Janka Pořízková  Trenčianska Teplá
14. 5. 2010 JUDr. Marta Toporová  Púchov 
14. 5. 2010  František Pribus  Častkovce 
18. 5. 2010  Irena Lacková  Považská Bystrica 
21. 5. 2010  Július Berthoty  Trenčín 
26. 5. 2010  Mária Mošková  Dobrá 
29. 5. 2010  Berta Tomešová Trenčín 
30. 5. 2010  Terézia Hargašová   Trenčianske Jastrabie
     
  02..5. 2011  Milan Hanus, Ing.   Horňany 
  06. 5. 2011  Jitka Šebeková  Trenčianske Teplice 
24. 5. 2011  Etela Kubalová  Pusté Úľany 
28. 5. 2011  Agnesa Škrovánková  Košeca 
29. 5. 2011  Mária Blašková  Nové Mesto nad Váhom 
30. 5. 2011  Ľubomír Belica  Trenčín 
     
  03. 5. 2012 Anastázia Krúpová  Nové Mesto nad Váhom 
  08. 5. 2012 Anna Oravcová  Veľké Bierovce 
13. 5. 2012 Irena Podobová  Dubnica nad Váhom 
18. 5. 2012 Magdaléna Šamíková  Piešťany 
24. 5. 2012 Viera Vitovská  Moravany nad Váhom 
24. 5. 2012 Oľga Vidová  Selec 
25. 5. 2012 Anna Macharová  Horná Súča 
26. 5. 2012 Eva Šnapková  Trenčianske Teplice 
28. 5. 2012 Jozef Martiška  Horné Srnie 
     
 09. 5. 2013  Anna Kitová  Svinná
 11. 5. 2013  Jaroslava Švabová  Dubnica nad Váhom
 21. 5. 2013  Ing. Mária Burietová  Považská Bystrica
 31. 5. 2013  Božena Juráčková  Púchov
     
 01. 5. 2014
Peter Sýkora
 Trenčín
 05. 5. 2014
Margita Mandincová
 Nová Dubnica
 07. 5. 2014
Terézia Kellnerová
 Nová Dubnica
 09. 5. 2014
Milan Konečný
 Trenčianske Teplice
 20. 5. 2014
Oľga Pavlíková  Nové Mesto nad Váhom
 20. 5. 2014
Alena Lednická
 Stará Turá
     
 09. 5. 2015
Lýdia Klimáčková
Nová Dubnica
 12. 5. 2015
František Makiš
Trenčianske Teplice
 20. 5. 2015
Anna Múdra
Drietoma
 22. 5. 2012
Gabriela Mayerová
Bánovce nad Bebravou
 23. 5. 2015
Milan Podpleský
Radoľa
 24. 5. 2015
Otília Bukovčáková
Nová Dubnica
 31. 5. 2015
Jolana Truhlíková
Trenčín

Kniha tých, ktorí nás predišli do večnosti... J ú n

späť na začiatok

 09. 6. 2006  Emília Jančovičová  Bánovce nad Bebravou
 21. 6. 2006  JUDr. Ľudmila Lipková  Bratislava
     
 05. 6. 2007  Lujza Malýchová  Dolná Súča
 06. 6. 2007  Viera Najmanová   Piešťany
 10. 6. 2007  Elena Koišová   Nové Mesto nad Váhom
 20. 6. 2007   Karol Navarra  Žiar nad Hronom
 21. 6. 2007  Emília Valová   Podolie
 24. 6. 2007  Jozef Panák  Drietoma
 25. 6. 2007  PhDr. Milan Chlebana          Trenčín
 27. 6. 2007  Viktor Mišura  Horná Streda
 30. 6. 2007  Štefan Dubravčák  Trenčianska Teplá
     
 18. 6. 2008  Rozália Suchopová  Trenčín
 23. 6. 2008  Ľudovít Zeman  Bratislava
 30. 6. 2008  Helena Bouchnerová         Trenčianske Stankovce
     
 01. 6. 2009  Ján Rúček  Beluša
 06. 6. 2009  Gabriela Čepigová  Piešťany
 19. 6. 2009  Pavlina Rusnáková  Piešťany
 20. 6. 2009  Ing. Ronen Herz  Tel Aviv
 21. 6. 2009  Karol Juračka  Považská Bystrica
 26. 6. 2009   Anton Ševčík   Domaniža 
     
03. 6. 2010 Ivan Dvorščák   Chtelnica
06. 6. 2010  Ivan Piško  Nová Dubnica 
09. 6. 2010 Ján Chudý  Nové Mesto nad Váhom 
15. 6. 2010  Jozefa Bážová   Trenčín
19. 6. 2010 Mária Smolková  Dolná Poruba 
20. 6. 2010 Anna Horňáková  Nové Mesto nad Váhom  
20. 6. 2010  Jozef Úradník  Kotešová 
20. 6. 2010  Milan Major  Trenčín 
26. 6. 2010 Ing. Jozef Krištof  Dubnica nad Váhom
     
07. 6. 2011 Štefan Rukovanský  Dubnica nad Váhom 
14. 6. 2011  Róbert Barényi  Košeca 
18. 6. 2011  Jozefína Remšíková  Bohunice 
22. 6. 2011  Ján Rocskár  Trenčín 
29. 6. 2011  Anna Rajsáková  Trenčianske Teplice 
     
02. 6. 2012 Pavol Gramblička  Trenčín 
03 . 6. 2012 Emília Capáková  Melčice - Lieskové 
07. 6. 2112 Ján Behan  Ilava 
09. 6. 2012 Helena Mištinová  Nové Mesto nad Váhom 
22. 6. 2012 Mária Orviská  Veľké Kostoľany 
     
 05. 6. 2013 Ing. Daniel Vojtkuľák   Piešťany
 05. 6. 2013 Margita Muráriková  Trenčín
 11. 6. 2013 Jozefa Durasová  Trenčín
 11. 6. 2013 Anastázia Kyselicová  Dubnica nad Váhom
 21. 6. 2013 Júlia Krovinová  Trenčín
 24. 6. 2013 Rudolf Vančo  Trenčín
 24. 6. 2013 Emil Križák  Čachtice
     
 02. 6. 2014
Štefan Božík
 Trenčín
 09. 6. 2014
Júlia Lukáčová
 Horná Breznica
 10. 6. 2014
Amália Danišíková  Trenčín
 14. 6.2014
Marian Ušiak
 Nová Dubnica
 24. 6. 2014
Veronika Adamcová
 Trenčín
 30. 6. 2014
Vilma Mrenová
 Bytča
     
 01. 6. 2015 František Hunča
 Trenčín
 04. 6. 2015 Margita Gašpárková
 Púchov - Nosice
 06. 6. 2015 Zdenko Bzdilík
 Martin
 22. 6. 2015 Helena Ďurišová
 Trenčín - Opatová

Kniha tých, ktorí nás predišli do večnosti... J ú l

späť na začiatok

 11. 7. 2006  Katarína Križanová  Chocholná-Velčice
 12. 7. 2006  Ladislav Beďač  Zemianske Mitice
 12. 7. 2006  Mária Veličová  Trenčín
 14. 7. 2006  Villma Krautová  Trenčín
 16. 7. 2006  Emil Mizerik  Pov. Bystrica - Orlové
 18. 7. 2006  Ján Hrnčárik  Drietoma
 27. 7. 2006  Františka Janurová  Dubnica nad Váhom
 28. 7. 2006  Štefánia Števanková  Kovarce
     
 01. 7. 2007  Ing. Ján Rusnák PhD.  Nová Dubnica
 02. 7. 2007  Jaromír Oravec  Trenčín
 05. 7. 2007  Mária Porubanová  Dubnica nad Váhom
 12. 7. 2007  František Heteš  Horná Streda
 12. 7. 2007  Miroslav Kuvíček  Nové Mesto nad Váhom
 15. 7. 2007  Alžbeta Kovačechová  Brezová pod Bradlom
 21. 7. 2007  Pavel Krištof  Nové Mesto nad Váhom
 22. 7. 2007  Ján Maňo  Veľké Stankovce
 25. 7. 2007  Ladislav Bročko  Bánovce nad Bebravou
 28. 7. 2007  Rudolf Vlha  Trenčín
 29. 7. 2007  Juraj Talaj   Bratislava
     
 12. 7. 2008  Mária Ďuržová  Kostolná - Záriečie
 17. 7. 2008  Emília Alexandrová  Nová Dubnica
 22. 7. 2008  Brigita Čahojová   Trenčín
     
 06. 7. 2009  Jozef Barančík  Častkovce
 08. 7. 2009  Štefánia Ďatková  Dolná Poruba
 09. 7. 2009  Anton Pohanka  Malé Lednice
 13. 7. 2009  Jozef Machyl  Dohňany
 14. 7. 2009  Mária Bertová  Ilava
 15. 7. 2009  Ondrej Denko  Trenč.Teplá
 16. 7. 2009  Eva Gáliková  Trenčín
 17. 7. 2009  František  Brablec  Modra
 20. 7. 2009  Monika Ševčíková  Trenčín
 22. 7. 2009  Mária Dzúrová   Trenčín
 23. 7. 2009  Anna Hostová  Trenčín
30. 7. 2009  Jozef Koníček  Dubnica nad Váhom 
     
03. 7. 2010  Viktória Gajdošíková  Mníchova Lehota 
06. 7. 2010  Ing. Pavel Záhumenský  Trenčín 
06. 7. 2010  Anna Remišová  Považská Bystrica 
06. 7. 2010 Margita Haviarová  Pružina 
17. 7. 2010  Jozef Fúsik  Veľký Kolačín 
23. 7. 2010  Miroslav Országh  Trenčín 
29. 7. 2010  Pavol Moško  Dobrá 
 29. 7. 2010 Anna Rotterová  Lednické Rovne 
30. 7. 2010  Ľubomír Chlup  Bratislava
 31. 7. 2010 Stanislav Švorčík  Omšenie
     
 07. 7. 2011 Anton Chlebana   Trenčín
08. 7. 2011  Kamil Turák  Horné Sŕnie 
13. 7. 2011  Anna Zavadinková  Melčice - Lieskové 
20. 7. 2011  Zdena Dzurianiková  Považská Bystrica 
25. 7. 2011  Cecíli Živčicová  Horná Poruba 
26. 7. 2011  Miroslav Novotný  Beluša 
31. 7. 2011  Margita Hlúbiková  Dolné Kočkovce 
     
04 . 7. 2012 Rudolf Janík Trenčianske Teplice
05. 7. 2012 Anna Vojteková Nová Bošáca 
10. 7. 2012 MVDr. Ladislav Ragula  Nová Dubnica 
 16. 7. 2012 Ján Michalec Stará Turá 
 25. 7. 2012 Mariana Gáliková Trenčín - Záblatie
 27. 7. 2012 Martin Hoško  Nemšová
 27. 7. 2012 Jozef Masarech Moravany nad Váhom 
 29. 7. 2012 Anna Jamrichová Trenčianske Teplice 
     
 07. 7. 2013  Terézia Polláková  Prievidza
 08. 7. 2013  Bohuslava Šidová  Nové Mesto nad Váhom
 11. 7. 2013  Marta Haringová  Piešťany
 19. 7. 2013  Jozef Kvirenc  Nemšová
 21. 7. 2013  Vendelín Antal  Nemšová
 23. 7. 2013  Emília Kovárová  Prašník
 27. 7. 2013  Ing. Gabriela Slotová  Žilina
     
 05. 7. 2014
Anton Sulák
 Piešťany
 11. 7. 2014
 MUDr. Terézia Centová
 Trenčín
 20. 7. 2014
Milan Horák
 Trenčianske Jastrabie
 24. 7. 2014
Marcela Králiková
 Považská Bystrica
     
 05. 7. 2015 Renáta Ďuržová
Trenčín
 05. 7. 2015 Perla Richterová
Trenčín
 05. 7. 2015 Štefan Suchár
Veľké Uherce
 10. 7. 2015 Jarmila Patáková
Nová Dubnica
17. 7. 2015
Mária Nováčková
Trenčín
 17. 7. 2015 Mária Kamačayová
Piešťany
 28. 7. 2015 Ferdinand Farovich
Lúka

Kniha tých, ktorí nás predišli do večnosti... A u g u s t

späť na začiatok

 12. 8. 2006  Alica Valachová  Veľké Ripňany
 19. 8. 2006 Blažena Koscelníková  Norovce
 22. 8. 2006  Ľudmila Vančová  Nitra
 24. 8. 2006  Emília Bubeníková  Trenčín
 24. 8. 2006  Aurelie Goláňová  Dubnica nad Váhom
 25. 8. 2006  Mária Javorčíková  Trenčianske Teplice
 27. 8. 2006  Peter Gazdík  Trenčín
 29. 8. 2006  Ondrej Boháčik  Trenčín
     
 04. 8. 2007  František Šaržík  Makov
 04. 8. 2007  Jarolím Gajdošík  Potvorice
 08. 8. 2007  Karolína Cedzová  Nová Dubnica
 09. 8. 2007  Juraj Kallo  Trenčín
 16. 8. 2007  Mária Gagová   Horná Súča
 18. 8. 2007  Pavol Karabec  Trenčianska Teplá
 19. 8. 2007  Peter Vrábe  Dohňany
 23. 8. 2007  Ing. Ján Štancel  Trenčín
 26. 8. 2007  Mária Kaločajová   Bratislava
     
 02. 8. 2008  Ing. Peter Tvrdý  Trenčín
 06. 8. 2008  Mária Hoštáková  Trenčianska Teplá
 08. 8. 2008  Marta Betáková  Trenčín
 09. 8. 2008  Zdenka Kvasnicová  Trenčín
 15.8. 2008  Emília Abíková  Považská Bystrica
 16.8. 2008  Gabriela Pařízková  Trenčín
 17.8. 2008  Anna Žišková  Nové Mesto nad Váhom
 18.8. 2008  Ing. Miroslav Šnapko  Trenčianske Teplice
 22.8. 2008  Irena Hantáková  Lednické Rovne
 22.8. 2008  Terézia Dubajová  Trenčín
 29.8. 2008  Jozef Holíček  Trenčín
     
 04. 8. 2009  Janka Babrnáková  Horná Súča
 06. 8. 2009  Irena Drugdová  Zvolen
 14. 8. 2009  Ing. Anna Holčíková  Púchov
 14. 8. 2009  Ľudovít Bandri  Trenčín
 16. 8. 2009  Vladimír Slovák  Stará Turá 
 20. 8. 2009  Milan Bajza  Beluša
31. 8. 2009   Mária Čepigová   Piešťany 
     
 01. 8. 2010 Štefan Kuvíček  Nové Mesto nad Váhom 
 04. 8. 2010 Rozália Majdánová  Trenčín 
 06. 8. 2010 Jaroslav Mikulička   Trenčín
 14. 8. 2010 Irena Kočková  Valaská Belá 
14. 8. 2010  František Tomanička  Dubnica nad Váhom 
17. 8. 2010  Ján Bulko  Trenčín 
 19. 8. 2010 Jaroslav Krška   Bzince pod Javorinou
 24. 8. 2010 Milan Behanec  Mikušovce 
27. 8. 2010  Emília Fialová  Neporadza 
31. 8. 2010  Štefan Oravec  Trenčín 
     
01. 8. 2011  Jozef Betík  Bošáca 
04. 8. 2011  Rudolf  Godál Trenčín 
09. 8. 2011  Eva Jakubíková Bánovce nad Bebravou 
09. 8. 2011  Rozália Cibíková  Piešťany 
19. 8. 2011  Miroslav Marvánek  Čachtice 
22. 8. 2011  Oľga Čermáková  Trenčianske Teplice 
23. 8. 2011  Pavel Kotrha  Trenčín 
24. 8. 2011  Eleonóra Bartová  Handlová 
     
05. 8. 2012 Štefan Kopúnik  Papradno 
14. 8. 2012 Štefánia Andelová  Hrádok
15. 8. 2012 Ladislav Rehák  Trenčín - Záblatie 
16. 8. 2012 Sylvia Gašparíková  Nové Mesto nad Váhom 
19. 8. 2012 Imrich Zajac  Trenčín 
20. 8. 2012 Viera Schultzová  Nové Mesto nad Váhom 
28. 8. 2012  Miroslav Zápotočný  Nová Dubnica
     
 01. 8. 2013  Vilma Richtárechová  Neporadza
 01. 8. 2013  Emília Kollárová  Nová Dubnica
 05. 8. 2013  Juliana Berecová  Trenčín
 07. 8. 2013  Vendelín Hrubec  Trnava
 08. 8. 2013  Elena Pavlíková  Beckov
 09. 8. 2013  Ľubomír Sulčan  Trenčín
 15. 8. 2013  Ján Kukuča  Nová Bošáca
 18. 8. 2013  Mária Dzamková  Trenčín
 20. 8. 2013  Ján Pavlech  Veľké Stankovce
 26. 8. 2013  Igor Toráč  Veľké Kostoľany
     
 4. 8. 2014
 Vladimír Pavlovič
 Piešťany
 9. 8. 2014
 Božena Michalcová
 Považská Bystrica
 10. 8. 2014
 Alžbeta Pirohová
 Dubnica nad Váhom
 11. 8. 2014
 Agneša Ilovská
 Sučany
 17. 8. 2014
 Rudolf Grežo
 Banka
 20. 8. 2014
 Edita Cibulová
 Bánovce nad  Bebravou
 21. 8. 2014
 Jozefa Balogová
 Považská Bystrica
 23. 8. 2014
 Emília Sládková
 Považská Bystrica
 24. 8. 2014
 Viliam Grácz
 Trenčín
     
 03. 8. 2015
 Júlia Adamcová
 Trenčín
 05. 8. 2015
Peter Gabriš
Banka
 05. 8. 2015
Bc. Viera Križanová
Pružina
 06. 8. 2015
Eva Harňáková
Dubnica nad Váhom
 09. 8. 2015
Jozef Opat
Sokolovce
 10. 8. 2015
Ing. František Rybárik
 Nové Mesto nad Váhom
 20. 8. 2015
Dušan Jašo
Veľké Bierovce
 23. 8. 2015
Marta Jamrichová
Bánovce nad Bebravou
 24. 8. 2015
Ondrej Petrík
Dubodiel
 25. 8. 2015
Mária Holíčková
Skalka nad Váhom

Kniha tých, ktorí nás predišli do večnosti... S e p t e m b e r

späť na začiatok

01. 9. 2006   Milan Raček  Trenčín
04. 9. 2006   JUDr. Jozef Vook  Trenčín
12. 9. 2006   Marta Macháčková  Piešťany
13. 9. 2006   Ľudovít Kalaba  Trenčín
15. 9. 2006   Elena Špániková  Ladce-Tunežice
15. 9. 2006   Ing. Ján Piovarči  Likavka
19. 9. 2006   Štefan Jančík  Trenčín
21. 9. 2006   Miroslav Dvorský  Dubnica nad Váhom
25. 9. 2006   Rudolf Denk  Trenčín
     
03. 9. 2007   Emília Kaiserová  Trenčín
04. 9. 2007   Ján Fabo  Trenčianska Turná
09. 9. 2007   Jozef Ščípa  Nové Mesto nad Váhom
13. 9. 2007   Stanislav Raček  Trenčianske Teplice
17. 9. 2007   Anna Paluchová  Trenčín
21. 9. 2007   Pavel Madzura  Nimnica
26. 9. 2007   Bertína Andrášiková  Považská Bistrica
30. 9. 2007   Ľubomír Hlavaj  Trenčín
     
10. 9. 2008   Anna Šramková  Nové Sady
12. 9. 2008   Gustáv Kunik  Piešťany
20. 9. 2008   Eva Prechácková  Dubodiel
25. 9. 2008   Ivan Jakuš  Krivosúd - Bodovka
26. 9. 2008   Zuzana Šikudová  Melčice
     
03. 9. 2009   Mária Králiková  Adamovské Kochanovce
09. 9. 2009   Ján Krcho  Trenčianska Teplá
10. 9. 2009   Anna Hajtúnová  Stará Turá
10. 9. 2009   Irena Divinská  Púchov
12. 9. 2009   Anna Štandová  Trenčín
16. 9. 2009   Katarína Jánska  Trenčín
17. 9. 2009   Štefánia Burianova    Trenčín
19. 9. 2009   Anna Chúpková  Predmier
23. 9. 2009   Veronika Gulánová  Trenčín
     
06. 9. 2010 Helena Oravcová  Nové Mesto nad Váhom 
09. 9. 2010  Ivan Jánošík  Považská Bystrica 
18. 9. 2010  Viliam Belas  Dubnica nad Váhom 
20. 9. 2010  Igor Anina  Trenčín 
28. 9. 2010  Margita Vengrínová  Ružomberok 
29. 9. 2010 Anna Bridová  Bánovce nad Bebravou 
     
01. 9. 2011  Ján Šupák  Trenčianske Teplice
06. 9. 2011  Darina Schniererová  Handlová 
08. 9. 2011  Jozef Kadák  Trenčianske Stankovce 
14. 9. 2011  Alžbeta Mitanová   Ivanovce
14. 9. 2011  Margita Hoffmannová   Dubnica nad Váhom
16. 9. 2011  Mgr. Eleonóra Kiššová   Dubnica nad Váhom 
26. 9. 2011  Anna Kamenická   Nové Mesto nad Váhom 
     
04. 9. 2012 Ing. Helena Selecká  Piešťany 
06. 9. 2012 Stanislav Ruľák  Borovce 
16. 9. 2012  Rudolf Syka Trenčín 
 20. 9. 2012 Štefan Macko  Nové Mesto nad Váhom 
 28. 9. 2012 Ján Gabriel  Dolná Súča 
 29. 9. 2012 Emília Bolješíková  Veľké Orvište 
     
 04. 9. 2013 Dagmar Neubauerová   Bánovce nad Bebravou
 11. 9. 2013 Anna Kotásková  Melčice - Lieskové
 14. 9. 2013 František Lukšo  Trenčín
 14. 9. 2013 Ján Ďatko  Dolná Poruba
 14. 9. 2013  Rastislav Mikolaj  Trenčín
 14. 9. 2013  Mária Micháliková  Dolná Súča
 16. 9. 2013  Ing. Ladislav Mihalčík  Piešťany
 19. 9. 2013  Paula Dorušincová  Dolná Poruba
 27. 9. 2013  Alžbeta Hodermarská  Piešťany
     
 3. 9. 2014
 Emília Púčeková
 Dubnica nad Váhom
 7. 9. 2014
 Michal Moravčík
 Moravany nad Váhom
 19. 9. 2014
 Ladislav Baxa
 Trenčín
 23. 9. 2014
 Vladislav Košnár
 Nové Mesto nad Váhom

Kniha tých, ktorí nás predišli do večnosti... O k t ó b e r

späť na začiatok

14. 10. 2006   Viera Patrová  Trenčín
27. 10. 2006   Oľga Chochulová  Jacovce
     
01. 10. 2007   PhDr. Rudolf Gažo  Trenčín
06. 10. 2007   Mária Holíčková  Skalka nad Váhom
13. 10. 2007   Hedviga Kučerová  Partizánske
14. 10. 2007   Etela Zemková  Trenčín
17. 10. 2007   Margita Zlatovská  Trenčín
20. 10. 2007   Margita Husárová  Trenčín
29. 10. 2007   Vladimír Bičanovský  Trenčín
     
10. 10. 2008   Ľudovít Hanec  Trenčín
26. 10. 2008   Jozef Kútny  Drietoma
28. 10. 2008   Hermína Benková  Melčice
     
02. 10. 2009   Milan Frankovič  Piešťany
09. 10. 2009   Milan Filo  Bánovce nad Bebravou
11. 10. 2009   Naďa Dobiašová  Dubnica nad Váhom
14. 10. 2009   Mária Žiklová  Prusy
16. 10. 2009   Věra Csillagi  Trenčín
18. 10. 2009   JUDr. Vít Hudeček  Považská Bystrica
25. 10. 2009   Helena Kuníková  Piešťany
28. 10. 2009   Jozef Beták  Trenčín
30. 10. 2009   Eva Matulayová   Piešťany
     
10. 10. 2010 Peter Krajíček  Nové Mesto nad Váhom 
26. 10. 2010 Helena Zemanová  Ladce 
27. 10. 2010  Dušan Sokolík  Vrútky 
28. 10. 2010  Anna Matušeková  Ľubochňa 
     
08. 10. 2011   Viera Bubenková  Pezinok
09. 10. 2011  Ernest Machálik  Púchov
19. 10. 2011   Anna Snohová  Nové Mesto nad Váhom
 26. 10. 2011  Oľga Hargašová  Nové Mesto nad Váhom
 28. 10. 2011  Antónia Zábojníková  Zliechov
 29. 10. 2011  Jozef Melicher  Drietoma
     
 05. 10. 2012 František Kočinec  Hatné 
 16. 10. 2012 Oľga Klčová  Trenčín 
 28. 10. 2012 Emília Vacurová Trenčín
 29. 10. 2012 Mária Haššíková  Považská Bystrica 
     
 13. 10. 2013  Jozef Zaťko  Dubnica nad Váhom
 29. 10. 2013  Elena Koláriková  Svinná
 29. 10. 2013  Anna Schwantnerová  Nemšová - Ľuborča
 30. 10. 2013  Jozefa Mikulášová  Bošany
     
 4. 10. 2014
 Oľga Chovanyeczová
 Svinná
 7. 10. 2014
 Emília Huňová
 Trenčianska Teplá
 9. 10. 2014
 Ondrej Budiak
 Horná Súča - Dúbrava
14. 10. 2014
 Anna Piešťanská
 Dolná Poruba
20. 10. 2014
 Jaroslav Zovčák
 Dubnica nad Váhom
25. 10. 2014
 Stanislav Macejka
 Zemianske Podhradie
30. 10. 2014
 Monika Pyšná
 Trenčianske Mitice
31. 10. 2014
 Ľudmila Turzová
 Košecké Podhradie

Kniha tých, ktorí nás predišli do večnosti... N o v e m b e r

späť na začiatok

29. 11. 2005   Vilma Ohrablová  Ilava
     
14. 11. 2006   Marcela Jankovičová  Holíč
16. 11. 2006   Don Štefan Janec  Zvončín
21. 11. 2006   Anna Ondrejčíková  Nové Mesto nad Váhom
23. 11. 2006   Ľudovít Adamkovič  Adamovské Kochanovce
26. 11. 2006   Pavlína Butková  Maršová - Rašov
29. 11. 2006   Mária Bednárová  Trenčín
     
01. 11. 2007   Soňa Holbojová  Trenčín
10. 11. 2007   Mária Bábiková  Borovce
11. 11. 2007   Slavomíra Luščíková     Trenčín
26. 11. 2007   Mária Čechutyová  Lysá pod Makytou
27. 11. 2007   Ing. Tatiana Janečková  Trenčín
     
07. 11. 2008   Ing. Viera Marendiaková  Bratislava
08. 11. 2008   Pavol Gomola  Kostolná - Záriečie
10. 11. 2008   Štefan Hodulík  Smolenice
30. 11. 2008   Vilma Miková  Považská Bystrica
     
02. 11. 2009   Vojtech Ohrablo  Ilava
03. 11. 2009   Mária Fuksová  Trenčín
12. 11. 2009   Peter Jambor   Trenčín
13. 11. 2009   Michal Dvorský  Čachtice
22. 11. 2009   Mária Brestovanská  Nová Dubnica
26. 11. 2009   Ľubomír Ražný  Púchov
28. 11. 2009   Edita Tekulová  Trenčín
29. 11. 2009   Janka Kňažková  Trenčianske Teplice
29. 11. 2009   Paulina Valachovičová        Trenčín
     
 09. 11. 2010  Jozef Migát  Streženice 
11. 11. 2010  Marián Ďurek  Malé Lednice 
12. 11. 2010  Ružena Kalinová  Trenčín 
14. 11. 2010  Elena Dubovská  Melčice-Lieskové 
27. 11. 2010  Jozef Hlinčík  Dolná Marikova 
28. 11. 2010  Ján Bratkovič  Partizánske 
     
 17. 11. 2011 Margita Haláková   Trenčín
 20. 11. 2011 sestra M. Ružena Múdra   Ružomberok
 20. 11. 2011 Terézia Filková  Veľká Hradná
 27. 11. 2011 Anton Daniška   Bánovce nad Bebravou 
 30. 11. 2011 Peter Daranský   Trenčín - Záblatie
     
 08. 11. 2012 Ján Mikuláš  Trenčín - Zlatovce 
 17. 11. 2012 Milan Lovecký  Hlboké 
 19. 11. 2012 Mária Tinková  Trenčín - Zlatovce 
 23. 11. 2012 Ľudovít Baláž  Trenčín 
 23. 11. 2012 Jakub Vaštík  Papradno 
 29. 11. 2012 Ing. Teodor Pálenkár  Šenkvice 
     
 01. 11. 2013  Jozef Búzek  Senica
 23. 11. 2013  Emília Sýkorová  Bánovce nad Bebravou
     
 5. 11. 2014
 Jozefína Budayová
 Prosné
15. 11. 2014
 Ján Kolman
 Trenčianske Jastrabie
18. 11. 2014
 Ludvik Zacko
 Visolaje
 21. 11. 2014
 Věra Trhlíková  Nové Mesto nad Váhom
 24. 11. 2014
 Anna Niemašíková
 Dubnica nad Váhom
 25. 11. 2014
 Emília Matejková
 Trenčianska Závada
 29. 11. 2014
 Peter Ronec
 Nová Dubnica
 29. 11. 2014
 Viera Králová
 Horná Súča

Kniha tých, ktorí nás predišli do večnosti... D e c e m b e r

späť na začiatok
14. 12. 2005   Ema Kusá  Trenčín
17. 12. 2005   Viliam Juhás  Trenčín
28. 12. 2005   Rudolf Valach  Trenčianske Jastrabie
29. 12. 2005   Jozef Okrajek  Lysá pod Makytou)
     
01. 12. 2006   Alexander Krcheň  Púchov
04. 12. 2006   Ján Mihok  Trenčianske Teplice
06. 12. 2006   Božena Plešková  Stará Turá
09. 12. 2006   Leo Drobný  Bratislava
12. 12. 2006   Milan Krajčovič  Trenčín
12. 12. 2006   Ondrej Horný  Skalka nad Váhom
20. 12. 2006   Anna Drusová  Bratislava
21. 12. 2006   Ing. Jozef Dúbravka  Považská Bystrica
24. 12. 2006   Elena Čechvalová  Podolie
26. 12. 2006   Roland Jankech  Vrbové
     
05. 12. 2007   Oľga Záhumenská  Neporadza
10. 12. 2007   Stanislav Šimák  Dubnica nad Váhom
20. 12. 2007   Mária Harangozová  Dubnica nad Váhom
23. 12. 2007   Jozef Bakič  Šaštín
30. 12. 2007   Veronika Hederová  Trenčín
     
09. 12. 2008   Ján Madový  Chocholná - Velčice
14. 12. 2008   Božena Salvianyová  Trenčín
19. 12. 2008   Elena Izraelová  Soblahov
22. 12. 2008   Eva Guldánová  Trenčín
27. 12. 2008   František Hatnančík  Dubnica nad Váhom
     
02. 12. 2009   Mária Drzžbacká  Trenčín
06. 12. 2009   Vlasta Větrovcová  Stará Turá
08. 12. 2009   Mgr. Vladimír Vančo  Trenčín
17. 12. 2009   Štefan Kováč  Malá Hradná
19. 12. 2009   Ján Klčo  Malé Ripňany
24. 12. 2009   Bernarda Horňáková  Adamovské Kochanovce
25. 12. 2009   Anna Jamborová   Považany
27. 12. 2009   Ladislav Gombík  Zvolen
31. 12. 2009   Oľga Holobradá  Ilava 
     

04. 12. 2010

Anna Mocková   Piešťany

05. 12. 2010

Emil Krško   Kameničany
06. 12. 2010 Ján Kaša   Trenčianske Stankovce
07. 12. 2010 Katarína Miakišová Zliechov 
10. 12. 2010  Zuzana Mazáková  Trenčín
13. 12. 2010 Rudolf Híreš   Valaská Belá
14. 12. 2010 Vladimír Klasovitý  Vrbovce 
18. 12. 2010  Mária Neckářová Trenčín - Biskupice 
20. 12. 2010 Jozef Jánošík   Horné Srnie
23. 12. 2010 Jozef Vilímek  Chocholná - Velčice 
24. 12. 2010 Rudolf Šponiar  Čerhov 
     
20. 12. 2011  Ján Mikuš  Timoradze
21. 12. 2011  Šimon Belás  Považská Bystrica
23. 12. 2011  Jozef Kočiš  Hrádok
28. 12. 2011  Mária Sládková  Nové Mesto nad Váhom
     
03. 12. 2012  Alojz Baur Nová Dubnica 
03. 12. 2012 Ing. Viliam Kolenič  Nová Dubnica 
08. 12. 2012  Marcel Mikula  Bánovce nad Bebravou 
11. 12. 2012 Antónia Paulovičová Piešťany 
15. 12. 2012 Miroslav Vařák  Záriečie 
18. 12. 2012  Mária Ondrlová  Trenčín 
22. 12. 2012  Darina Vlková  Trenčín 
22. 12. 2012  Ján Ďuďák  Soblahov 
24. 12. 2012  Bronislav Drozd  Krajná Poľana 
27. 12. 2012  Jozef Rácik  Hlohovec 
28. 12. 2012  Anton Hollý  Nová Dubnica 
     
 14. 12. 2013 Miroslav Kožela   Horná Súča
 28. 12. 2013  Emília Kopijová  Trenčín
     
   1. 12. 2014  Ondrej Janovský    Trenčín
 12. 12. 2014  Eva Bulicová   Dubnica nad Váhom
 17. 12. 2014  Jozef Košút   Nemšová
 20. 12. 2014  Anna Križanová  Solčany
 26. 12. 2014  Mária Zahradníková   Krivosúd - Bodovka
 28. 12. 2014  Anna Mikušová   Trenčín
späť na začiatok
Odpočinutie večné daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti, nech odpočívajú v pokoji. Amen.
HLAVNÁ stránka o Hospici Milosrdných sestier >>>
 ...Kronika Hospicu Milosrdných sestier  >>>