Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - kontakty

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

 

 

 

Kontaktná adresa:

Hospic Milosrdných sestier
Súvoz 739
911 01   Trenčín

E-mail:  lekar.hospic@refugium.sk
Web:     www.hospic.satmarky.sk


Telefonické spojenie:

 1. Informátor:   032 - 7417 011
 2. fax:               032 - 7417 025
 3. lekárky:        032 - 7417 021
 4. sestry:          032 - 7417 022-3

S lekárkami, úsekovou a sociálnou sestrou je možné komunikovať v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 14.00 hod.

E-mailové spojenie:

 1. Hlavný lekár:           MUDr. Jana Brtáňová
    1. e-mail:   jana.brtanova@refugium.sk 
 2. Sekundárny lekár:   MUDr. Katarína Pasminkovákatarina.pasminkova@refugium.sk
 3. Úseková sestra:   s. M. Gorazda - Danka Holbová:  sestra.hospic@refugium.sk
 4. Sociálna sestra:   Mgr. Monika Sabadková                     hospic@refugium.sk

 

 Prevádzkovateľ

Refugium, nezisková organizácia
Súvoz 739 , 911 01 Trenčín
IČO: 37923285,   DIČ: 2022236821
E-mail:  refugium@refugium.sk
 
 • Výkonná riaditeľka       -   JUDr. Ivana Hudecová
 1. e-mail: riaditel@refugium.sk  
 • Telefonické spojenie
  • Tel:   032 - 7417 000
  • Fax:   032 - 7417 001

 Orgány prevádzkovateľa:

 • Správna rada:
  • Ing. Juraj Vlasák,   predseda správnej rady
  • Ing. Vladimír Horváth
  • JUDr. Martin Mokrý
  • PhDr. Patrícia Dobríková
  • Ing. Jozef Rea
  • Ing. Dušan Rojko
  • Ing. Anna Kováčová
  • Mgr. Kubániková Martina, s. M. Blažeja  @ 
 • Dozorná rada:
  • Ing. Iveta Horváthová
  • Ing. Katarína Hegerová
  • Mgr. Henrieta Žilková, s. M. Noemi  @

 Zakladatelia

 • Nadácia J. Murgaša
 • REFUGIUM občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1999 v Trenčíne za účelom združovať organizácie a občanov k spolupráci, podpore a k svojpomocným iniciatívam na ochranu práv a záujmov invalidných a starých, zdravotne, telesne či sociálne postihnutých občanov.
   • Predstavenstvo o. z.  (zvolené na valnom zhromaždení 14. 9. 2011)
    • Ing. Jozef Rea - predseda
    • Ing. Vladimír Chlebana - riaditeľ
    • Ing. Anna Kováčová
    • ThLic. Jana Draganová - sestra M. Pavla  @ 
    • Bc. Viktória Úradníková - sestra M. Ulrika
   • Dozorná rada:
    • Ing. Katarína Hegerová
    • Ing. Ivana Slávková
    • Mgr. Henrieta Žilková - sestra M. Noemi  @
Zasadanie správnej a dozornej rady Refugium n.o..Zasadanie správnej a dozornej rady Refugium n.o.
.

 Ako nás nájsť 

mapa

...cesta od Dubnice nad Váhom (od Žiliny) smerom do centra Trenčína:

z centra Trenčína smerom von z mesta na Dubnicu nad Váhom (Žilinu):

DOPRAVA MHD č. 1, 11, 7 – výstupná zastávka: Kubranská ul. Pred Poľom


MAPA stránok o Hospici Milosrdných sestier >>>
Fotografie

...sestry v službe pri lôžku chorých...

...sestry v službe (sesterská miestnosť)

Lekárky hospicu: MUDr. Katka Pasmínková a MUDr. Janka Brtáňová

sestra M. Alexandra, sociálna sestra (komunikácia so zravotnými poisťovňami, úradmi, príbuznými pacientov...)