Boh s dôverou vkladá vec ťažko chorého a zomierajúceho človeka do Tvojich rúk a vraví:  "Ak chceš, môžeš mu pomôcť."

Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne   môžete pomôcť:

Priestor pre otázky: Pošli otázku e-mailom...

Ďakujeme.

Reflexie našich pacientov a ich príbuzných nech sú Vám veľkou vďakou...
 Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky denne zahŕňajú všetkých dobrodincov Hospicu Milosrdných sestier do svojich modlitieb a každý mesiac obetujú za nich svätú omšu.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli a pomáhajú...

Denne vyprosujeme potrebné milosti našim dobrodincom.

Nadačný fond Refugium

 

Nadačný fond s názvom:  Nadácia J. Murgaša - Nadačný fond REFUGIUM na podporu hospicu vznikol v júli roku 2006.

Na Nadačný fond Refugium smerujú dary od pacientov a príbuzných pacientov , dary šľachetných sŕdc a príležitostné dary. Všetky prostriedky nadačného fondu sú použité na podporu Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. 

Zasadanie správnej rady Nadačného fondu Refugium (s.M.Noemi, Ing. Chlebana, Ing. Vlasák)Zakladateľmi Nadačného fondu Refugium sú: Nadácia J. Murgaša, Refugium občianske združenie a Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok

Správcom Nadačného fondu je Rada nadačného fondu zložená z troch členov, ktorí zastupujú zakladateľov nadačného fondu:  Ing. Juraj Vlasák, Ing. Vladimír Chlebana, Mgr. Henrieta Žilková - s. M. Noemi.


Hospic Milosrdných sestier   p o d p o r u j ú  >>>