Hospic - Zápis do KNIHY ŽIVÝCH - 22. mája 2010

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne (mapa stránok o Hospici)

Dňa 22. mája 2010 o 11.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 27 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   október-november-december 2009.

Program:

  1. 10.45  hod.   príchod a privítanie hostí
  2. 11.00 hod.   rim.-kat. svätá omša s modlitbou za zosnulých zapísaných v Knihe živých
  3. 12.00 hod.  malé občerstvenie a posedenie

Zápis do Knihy živých sa niesol v krásnej rodinnej atmosfére. Spájala nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...

MUDr. Márie Svatošová vo svojej knihe HOSPIC - Umenie sprevádzať píše:
Zápis do Knihy živých"Blahodarný vplyv radosti a lásky, ako aj dôvery v lekára alebo kňaza bol jednoduchému človekovi odjakživa známy. Nikto nepochybuje o tom, že stres ako negatívna emócia je príčinou mnohých chorôb. Málokto však vie, že rovnako nás pozitívne emócie chránia pred chorobami, prípadne môžu vniknutú chorobu zlepšiť, niekedy aj vyliečiť. Láska, nádej, smiech a zmysel pre humor sú dobre známym zdrojom síl. Všetky súvisia s pozitívnymi emóciami, predovšetkým s radosťou. Vždy ide o kombináciu pozitívnych emócií vrodených a získaných (naučených).
K vrodeným patrí zážitok telesného kontaktu, ktorý má pôvod v tesnom spojení plodu a matky. Príjemné vrodené pocity dieťaťa v náručí matky sa neskôr zosilňujú skúsenosťou ukojenia hladu pri kojení. To sú už získané pozitívne emócie. Ďalšie získavame počas celého života. Milujúci manželia sú si navzájom zdrojom lásky, sexuality - teda opäť zdrojom pozitívnych stimulov. Človekovi, ktorému je ťažko, môže ľudský dotyk dodať nádej a silu. Podobne blahodarný vplyv má aj hudba, záujmy a koníčky, uspokojujúce povolanie, ale predovšetkým dobré medziľudské vzťahy a láska."
M. SVATOŠOVÁ, Hospic - Umenie sprevádzať, Lúč, Bratislava 2001, s. 18

 Pacienti, ktorí odišli do večnosti v mesiacoch:      október - november - december 2009

 
Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - viac  >>>
 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››
Fotografie