Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - Zápis do Knihy živých (4. 9. 2010)

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne (mapa stránok o Hospici)

Dňa 4. septembra 2010 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 28 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   január-február-marec-apríl 2010.

Program:

  1.  9.45  hod.   príchod a privítanie hostí
  2. 10.00 hod.   rim.-kat. svätá omša s modlitbou za zosnulých zapísaných v Knihe živých
  3. 11.00 hod.  malé občerstvenie a posedenie

Zápis do Knihy živých sa niesol v krásnej rodinnej atmosfére. Spájala nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...

MUDr. Márie Svatošová vo svojej knihe HOSPIC - Umenie sprevádzať píše:
Zápis do Knihy živých"Blahodarný vplyv radosti a lásky, ako aj dôvery v lekára alebo kňaza bol jednoduchému človekovi odjakživa známy. Nikto nepochybuje o tom, že stres ako negatívna emócia je príčinou mnohých chorôb. Málokto však vie, že rovnako nás pozitívne emócie chránia pred chorobami, prípadne môžu vniknutú chorobu zlepšiť, niekedy aj vyliečiť. Láska, nádej, smiech a zmysel pre humor sú dobre známym zdrojom síl. Všetky súvisia s pozitívnymi emóciami, predovšetkým s radosťou. Vždy ide o kombináciu pozitívnych emócií vrodených a získaných (naučených).
K vrodeným patrí zážitok telesného kontaktu, ktorý má pôvod v tesnom spojení plodu a matky. Príjemné vrodené pocity dieťaťa v náručí matky sa neskôr zosilňujú skúsenosťou ukojenia hladu pri kojení. To sú už získané pozitívne emócie. Ďalšie získavame počas celého života. Milujúci manželia sú si navzájom zdrojom lásky, sexuality - teda opäť zdrojom pozitívnych stimulov. Človekovi, ktorému je ťažko, môže ľudský dotyk dodať nádej a silu. Podobne blahodarný vplyv má aj hudba, záujmy a koníčky, uspokojujúce povolanie, ale predovšetkým dobré medziľudské vzťahy a láska."
M. SVATOŠOVÁ, Hospic - Umenie sprevádzať, Lúč, Bratislava 2001, s. 18

 Pacienti, ktorí odišli do večnosti v mesiacoch:      január-február-marec-apríl 2010

 Dátum úmrtia Meno a priezvisko               Bydlisko 
15. 1. 2010 Margita Judinyová  Dubodiel
15. 1. 2010 Mária Šimková Trenčianska Turná
16. 1. 2010 Jozef Vančo  Bánovce nad Bebravou
18. 1. 2010 Jarmila Ježíková  Trenčín 
21. 1. 2010 Ján Mlynek  Zlatníky 
25. 1. 2010 Benjamín Hulényi  Trenčín 
25. 1. 2010 Eva Žáčiková  Trenčín 
27. 1. 2010  Michal Bobocký  Trenčín 
29. 1. 2010  Júlia Macharová  Horná Súča
     
 2. 2. 2010 Janka Baďurová  Trenčín
 3. 2. 2010 Miroslav Medek  Dubnica nad Váhom
 6. 2. 2010 Viliam Dvonč  Veľké Bielice 
 8. 2. 2010  Jozef Jurík  Stará Lehota 
12. 2. 2010  Anton Brhel  Hatné 
18. 2. 2010  Ľubomír Vrchovský  Nitrianske Pravno 
 22. 2. 2010  Ján Sedlák   Krakovany
 23. 2. 2010 Irena Lilleyová  Piešťany 
     
  8. 3. 2010  Anna Machajdíková  Lubina 
13. 3. 2010 Ing. František Kebísek  Trenčín 
15. 3. 2010  Ján Smolka  Dolná Poruba 
23. 3. 2010  Ján Jedlička  Stará Huta 
29. 3. 2010  Zuzana Gajdošová   Pribylina
     
  6. 4. 2010  Štefan Hodulík  Chocholná - Velčice 
15. 4. 2010  Viera Straková  Trenčín 
18. 4. 2010  Štefan Habšuda  Bolešov 
21. 4. 2010  Agneša Borovská   Veľké Kostoľany
22. 4. 2010  Eva Vetráková  Trenčín 
23. 4. 2010  Jozef Mochlár Liptovský Hrádok 

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - viac  >>>
 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››