Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Zápis do Knihy živých  - 24. marec 2007 

Zápis do Knihy živých, ktorý sa uskutočnil vo svätej omši dňa 24. marca 2007  v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne sa niesol v krásnej rodinnej atmosfére. Spája nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...

Trenčiansky dekan vdp. Milan Kupčík pozostalých povzbudzoval a dvíhal ich vnútorný zrak slovami: ...prichádza Ježiš, aby svojou dobrotou a láskou osušil slzy v našich očiach...

Do Knihy živých boli zapísaní pacienti, ktorí zomreli v Hospici v mesiacoch október-november-december 2006: KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››
Fotografie

Kniha živých

Dobrovoľníčka - Bohoslužba Slova

s. Alexandra - Bohoslužba Slova

Svätá omša za zosnulých zapísaných v Knihe života

s. Gorazda - slávnostné zapísanie zosnulých do Knihy živých zomrelých v mesiacoch október-november-december 2007

príbuzní zosnulých - svätá omša

príbuzní zosnulých - svätá omša

s. Dobroslava - MUDr. Anna Lakatošová - príhovor

srdečné rozhovory

...prezeranie Knihy živých...

spomínanie na blízkych

dobrovoľníčky Hospicu

pomoc dobrovoľníčok

vdp. Kupčík s príbuzními

...rodinná atmosféra...

...a na záver ešte fotka pre spomienku.