Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne

Zápis do Knihy živých - 7. jún 2008

Dňa 7. júna 2008 o 10.00 hod. sa uskutočnil Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 22 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch   január-február-marec 2008.

...všade tam, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Božom mene, všade tam je Božia láska... Aj my sme si našli čas a stretl sme sa v Božej láske, aby sme ďakovali za životy našich drahých, za to, že nám Pán pomáhal v našich súženiach a aby sme pre našich drahých i pre nás samých prosili potrebné milosti.

Vdp. dekan Milan Kupčík, ktorý celebroval svätú omšu, sa vo svojej homílii zamýšľal nad tým, čo človeku treba k šťastiu... ...áno, i zdravie... avšak to dôležitejšie je, aby bola láska a dobrota medzi človekom a človekom... Tí, na ktorých sme si pri svätej omši spomínali sa vo svojom živote stretli s láskou a dobrotou. Zažili ju od svojich najdrahších a mohli sa s ňou stretnúť i v Hospici...
...láska a dobrota Boha sa sprítomnila počas svätej omše na oltári, aby nás opäť obdarovala a aby sme i my - takto obdarovaní, obdarúvali týmito darmi iných.
...a aký dar môžeme priniesť našim najdrahším? I tým, ktorí nás predišli na ceste do večnosti? ...každý deň vykročiť s túžbou v srdci, s túžbou mať v srdci lásku a dobrotu voči ľuďom, aby sme boli vždy pripravení stretnúť sa s našimi drahými vo večnosti v nebi...

Celá slávnosť sa niesla v krásnej rodinnej atmosfére. Spája nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...    


 Pacienti, ktorí odišli do večnosti v mesiacoch január-február-marec 2008:

 •  4. 1.  2008        Božena Svajčíková             (Považská Bystrica)
 •   5. 1. 2008        Miroslav Dojčan                   (Trenčín)
 •   6. 1. 2008        Gustáv Glemba                     (Liptovská Teplá)
 •   7. 1. 2008        Štefan Červenka                  (Trenčianska Teplá)
 • 13. 1. 2008        Rastislav Navrátil                (Trenčín)
 • 14. 1. 2008        Mária Fedáková                   (Martin)
 • 20. 1. 2008        Anna Dobiašová                  (Hlboké)
 
 •   4. 2. 2008         Mária Balažovičová            (Trenčín) 
 •   7. 2. 2008         Marta Malachová                (Trenčianske Teplice)
 • 17. 2. 2008         Jozef Kazimír                      (Trenčín)
 • 20. 2. 2008         Berta Balková                      (Trenčianske Teplice)
 • 23. 2. 2008         Ing. Štefan Pisár                 (Trenčín)
 
 •   1. 3. 2008         Ondrej Mikulec                    (Dolné Držkovce)
 •   5. 3. 2008         Jarmila Michalková-Kačkošová               (Trenčín)
 • 12. 3. 2008         Ing. Anton Šnegoň            (Kysucké Nové Mesto)
 • 16. 3. 2008         Ing. Štefan Červeňan         (Soblahov)
 • 19. 3. 2008         Ladislav Gabriš                   (Veľké Bierovce)
 • 19. 3. 2008         František Uhrina                 (Stará Turá)
 • 25. 3. 2008         Darina Štefková                  (Čachtice)
 • 28. 3. 2008         Pavol Mazánik                     (Trenčianska Teplá)
 • 29. 3. 2008         Štefan Anina                       (Štvrtok)
 • 30. 3. 2008         Ľudmila Nováková             (Štvrtok)

 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››
Fotografie

...všade tam, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Božom mene, všade tam je Božia láska... a láska Božia bola i medzi nami, ktorých spájala i láska k našim drahým.

...všetko stíchlo, hudba so spevom skrásnela... a my sme sa cítili ako v predsieni neba... Začala svätá omša - obeta z lásky.

...láska Božia sa nás dotýkala a vlievala potešenie cez Slovo Božie: Duše spravodlivých sú však v BOŽÍCH RUKÁCH (Kniha múdrosti 3,1). A každý rád nechal na sebe spočinúť to slovo láskavej útechy, že i ten náš najdrahší, ktorého už nemáme medzi sebou, je v rukách milujúceho Boha...

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom... tieto slová preplietali slová 42. žalmu: Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou...

Vdp. Kupčík nadviazal na evanjelium - podobenstvo o desiatich pannách (Mt 25, 1-13). ...iba múdre panny vošli so ženíchom na svadbu, pretože mali v lampách olej. OLEJ, to je LÁSKA a DOBROTA v srdci, ktorá nám otvorí bránu neba...

Počas spoločnej modlitby veriacich (prosieb) boli 22 pacienti symbolicky zapísaní do KNIHY ŽIVÝCH. Za všetkých tých drahých, ktorí sú zapísaní v Knihe živých Hospicu, denne vystupujú modlitby pred Pána...

...a LÁSKA a DOBROTA BOHA sa sprítomnila pred nami a pozvala nás, aby sme ju prijali do svojich sŕdc a aby sme ňou naplnení bolí dobrotiví a láskaví k ľuďom navôkol...

Ing. Magda Veselská, predníčka správnej rady Refugia n.o. a s. Dobroslava - MUDr. Anna Lakatošová poďakovali príbuzným za to, že zverili svojich najdrahších v tých najťažších chvíľach do starostlivosti Hospicu... ...a od stola erucharistického pozvala s. Dobroslava príbuzných na malé agapé...

...a tú dobrotu, lásku, nehu, súcitenie i dúhovú nádej i úsmev, ktorý hladí, mohol v týchto spoločných chvíľach zacítiť každý...

...cítili sme sa ako jedna veľká rodina...

...a ešte pár pohľadov do prípravy agapé...

...do každého jedného koláčika či chlebíčka starostlivo každý pridával aj milý úsmev...