Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - Zápis do Knihy živých (27. 11. 2010)

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne (mapa stránok o Hospici) 

Dňa 27. novembra 2010 o 10.00 hod. sa konal Slávnostný zápis do Knihy živých v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne.  Do knihy živých bolo v tento deň zapísaných 28 pacientov, ktorí odišli do večnosti z Hospicu v mesiacoch:   máj - jún - júl 2010.

  

Program:

  1.  9.45  hod.   príchod a privítanie hostí
  2. 10.00 hod.   rim.-kat. svätá omša s modlitbou za zosnulých zapísaných v Knihe živých
  3. 11.00 hod.  malé občerstvenie a posedenie

Zápis do Knihy živých sa niesol v krásnej rodinnej atmosfére. Spájala nás jedna nádej a máme radosť, že tvoríme jednu veľkú rodinu...

Zápis do Knihy živýchMUDr. Márie Svatošová vo svojej knihe HOSPIC - Umenie sprevádzať píše: "Blahodarný vplyv radosti a lásky, ako aj dôvery v lekára alebo kňaza bol jednoduchému človekovi odjakživa známy. Nikto nepochybuje o tom, že stres ako negatívna emócia je príčinou mnohých chorôb. Málokto však vie, že rovnako nás pozitívne emócie chránia pred chorobami, prípadne môžu vniknutú chorobu zlepšiť, niekedy aj vyliečiť. Láska, nádej, smiech a zmysel pre humor sú dobre známym zdrojom síl. Všetky súvisia s pozitívnymi emóciami, predovšetkým s radosťou. Vždy ide o kombináciu pozitívnych emócií vrodených a získaných (naučených). K vrodeným patrí zážitok telesného kontaktu, ktorý má pôvod v tesnom spojení plodu a matky. Príjemné vrodené pocity dieťaťa v náručí matky sa neskôr zosilňujú skúsenosťou ukojenia hladu pri kojení. To sú už získané pozitívne emócie. Ďalšie získavame počas celého života. Milujúci manželia sú si navzájom zdrojom lásky, sexuality - teda opäť zdrojom pozitívnych stimulov. Človekovi, ktorému je ťažko, môže ľudský dotyk dodať nádej a silu. Podobne blahodarný vplyv má aj hudba, záujmy a koníčky, uspokojujúce povolanie, ale predovšetkým dobré medziľudské vzťahy a láska."   M. SVATOŠOVÁ, Hospic - Umenie sprevádzať, Lúč, Bratislava 2001, s. 18

 Pacienti, ktorí odišli do večnosti v mesiacoch:      máj - jún - júl 2010

Dátum úmrtia Meno a priezvisko               Bydlisko 
  6. 5. 2010 Mária Urbaníková Považská Bystrica
11. 5. 2010 Janka Pořízková Trenčianska Teplá
14. 5. 2010 JUDr. Marta Toporová Púchov
14. 5. 2010  František Pribus Častkovce
18. 5. 2010 Irena Lacková Považská Bystrica
21. 5. 2010 Július Berthoty Trenčín 
26. 5. 2010 Mária Mošková Dobrá
29. 5. 2010 Berta Tomešová Trenčín 
30. 5. 2010  Terézia Hargašová Trenčianske Jastrabie
     
  3. 6. 2010 Ivan Dvorščák Chtelnica
  6. 6. 2010 Ivan Piško Nová Dubnica
  9. 6. 2010 Ján Chudý Nové Mesto nad Váhom
15. 6. 2010  Jozefa Bážová Trenčín
19. 6. 2010  Mária Smolková Dolná Poruba
20. 6. 2010  Anna Horňáková Nové Mesto nad Váhom
20. 6. 2010  Jozef  Úradník Kotešová
20. 6. 2010 Milan Major Trenčín
26. 6. 2010  Ing. Jozef Krištof Dubnica nad Váhom 
     
  3. 7. 2010  Viktória Gajdošíková Mníchova Lehota
  6. 7. 2010 Ing. Pavel Záhumenský Trenčín 
  6. 7. 2010  Anna Remišová Považská Bystrica
  6. 7. 2010  Margita Haviarová Pružina
17. 7. 2010  Jozef Fúsik  Veľký Kolačín
23. 7. 2010  Miroslav Országh Trenčín
29. 7. 2010  Pavol Moško Dobrá
29. 7. 2010  Anna Rotterová Lednické Rovne
30. 7. 2010  Ľubomír Chlup Bratislava
31. 7. 2010  Stanislav Švoršík Omšenie
 

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - viac  >>>
 KNIHA ŽIVÝCH  ›››
Zápisy do KNIHY ŽIVÝCH  ›››
Kronika ›››
Fotografie