Prijatie rehoľného rúcha - Lenka Schenková - sestra M. DOMINIKA

Dňa 7. februára 2010 vo Vrícku pri svätej omši v kaplnke Nepoškvrnenej Panny Márie prijala sestra M. Ignácia Hriňová, generálna predstavená kandidátku Lenku Schenkovú do Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok. Lenka prijala rehoľné rúcho Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok a taktiež nové meno: sestra M. DOMINIKA.

Iné správy >>>
Fotografie

...Lenka Schenková pochádza z Banskej Bystrice. Postulát začala v roku 2009.

...pred svätou omšou v tichu pred Pánom...

Lenka na začiatku sv. omše pred zhromaždenými sestrami a zástupcom Cirkvi vyjadrila svoje slobodné rozhodnutie - zasvätiť svoj život službe Bohu ako Milosrdná sestra sv. Vincenta - Satmárka a slúžiť tak v osobe blížnych a trpiacich samému Ježišovi Kristovi...

...sestra M. Ignácia odovzdávajúc Lenke rehoľné rúcho hovorila: Lenka, prijmi rehoľné rucho ako znak tvojho zasvätenia sa Ježišovi Kristovi. Nech ti slúži k osobnému posväteniu a k dobru blížnych. Sestra M. Ignácia prijala Lenku medzi Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky...

...čas, kedy sa Lenka po prvý krát obliekla do rehoľného rúcha, sprevádzali spolusestry krásnym spevom...

...pomaly sa pred našimi očami zjavovala nová sestrička :-)

...prichádzala chvíľa, na ktorú všetci s napätím čakali. Ako sa bude volať nová sestrička? ...po príchode novej sestričky späť do kaplnky sestra M. Pavla, provinciálna predstavená oznámila: Lenka Schenková, odteraz sa v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok budeš volať SESTRA MÁRIA DOMINIKA. ...všetci sa tomuto novému krásnemu menu očividne potešili :-)

...pokračovala svätá omša. Sýtili sme sa Božím Slovom...

...vdp. Miroslav Baláž nás všetky vo svojej homílii povzbudzoval k vernému a pravdivému nasledovaniu Ježiša...

...prinášanie obetných darov, nad ktorými sa kňaz modlil: Bože Otče, pre túto svätú obetu udeľ svojej služobnici milosť, aby vytrvala na ceste, ktorú nastupuje...

...vrchol svätej omše. JEŽIŠ-Láska - darca rehoľného povolania.

...vzdávanie vďaka Pánu Bohu, spolusestrám i všetkým prítomným...

...rehoľnou patrónkou s. M. Dominiky sa stala svätá Mária Dominika Mazzarellová (sviatok 13. máj)

...sestra M. Dominika týmto dňom začala svoj dvojročný noviciát.