Obnova a jubileá sľubov (Vrícko 10. 8. 2008)

Aktuality >>>  

Dňa 10. augusta 2008 o 10.00 hod. sa vo Vrícku v Kaplnke Nepoškvrnenej Panny Márie konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval vdp. Dušan Škrábek a koncelebroval vdp. Jozef Čeman. 

Sestra M. Ružena Múdra, generálna predstavená počas svätej omše znova s radosťou prijala obnovu dočasných sľubov čistoty, chudoby a poslušnosti sestier junioriek. V tento deň obnovili svoje sľuby tieto sestry:

Pripomenuli sme si krásne 25., 60. a 65.-ročné jubileum rehoľných sľubov našich sestier.

Vzdávali sme spolu vďaky Trojjedinému Bohu za milosť povolania týchto našich spolusestier a v modlitbe sme pre ne vyprosovali milosť vytrvalosti a pomoc Božiu, aby mohli i naďalej byť znakom Božej lásky pred všetkými ľuďmi.

Fotografie

Slávnostná svätá omša - celebrant: vdp. ICLic. Dušan Škrábek, vicerektor kňazského seminára v Spišskom Podhradí, koncelebrant: vdp. Jozef Čeman, duchovný otec sestier vo Vrícku

Sestry juniorky znova zložili Trojjedinému Bohu dočasný sľub čistoty, chudoby a poslušnosti pre Nebeské kráľovstvo podľa Konštitúcií Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok...

...obnova 25.-ročného jubilea rehoľných sľubov: s.M.Margita, s.M.Alica, s.M.Renáta

...obnova 60. -ročného jubilea rehoľných sľubov: s.M.Rafaela, s.M.Almíra

...obnova 65.-ročného jubilea rehoľných sľubov: s.M.Cyrenea

...krásnu atmosféru dotvárali spevy mladších sestier...

... J E Ž I Š ...

...poďakovania Pánu Bohu, spolusestrám, kňazom za všetky sestry jubilantky i tie, ktoré obnovovali sľuby, predniesla s.M.Margita.

...s.M.Ružena a s.M.Pavla poďakovali za krásny príklad rehoľného života jubilujúcich spolusestier a povzbudili všetkých k horlivosti v zasvätenom živote.

...spoločná fotografia zostáva milou pripomienkou...