Aktuality

Stretnutie sestier na Levoči

Dňa 14. júna 2008 sa vyše päťdesiat sestier Satmárok s doživotnými sľubmi stretlo na Mariánskej hore v Levoči, aby sa navzájom povzbudili v prežívaní zasväteného života. Vrámci stretnutia sme spoločne slávili svätú omšu, pri ktorej sme ďakovali za dar povolania a prosili o vytrvalosť pre nás samé i pre všetky sestry Kongregácie; ďakovali a prosili sme za tých, ktorých nám Pán denne posiela, aby im cez nás ukázal svoju láskyplnú tvár a podal svoju pomocnú ruku...

Celé stretnutie sa nieslo v znamení sesterskej radosti a ukončili sme ho spoločnou modlitbou posvätného ruženca. Sestra Pavla poďakovala sestrám za krásne spoločenstvo, povzbudila ich vo vernom prežívaní povolania a pozvala sestry na ďalšie stretnutie.

Konštitúcie Milosrdných sestier hovoria:

Srdečnosť je "drobná minca lásky". "Kto má lásku, robí každému dobre tak, ako si to sám želá, aby sa mu robilo. V tom spočíva podstata lásky." Každodenné malé príležitosti využívame na to, aby sme si navzájom robili radosť... (95)

Pár záberov zo stretnutia:
Fotografie