13. slovenská púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd - rok 2013

  Rodina Nepoškvrnenej pri Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok v dňoch od 29. 8. do 6. 9 2013  zorganizovala 13. slovenskú púť do Lúrd.

 

S touto púťou putovalo spolu 594 pútnikov.

 Cestovný poriadok

Odchod mimoriadneho rýchlika dňa 29. augusta 2013 je plánovaný zo železničnej stanice Košice o 13.33 hod. a do stanice v Lurdoch by mal prísť dňa 31. augusta 2013 o 6.15 hod. Pútnici nastupujú a vystupujú v staniciach: Košice, Kysak, Spišská Nová Ves, Poprad-Tatry, Ružomberok, Martin, Žilina, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Trnava, Bratislava-hlavná stanica.  Príchod a odchod do jednotlivých staníc nájdete v cestovnom poriadku: tu
Príchod mimoriadneho rýchlika z Lurd na Slovensko je plánovaný dňa 6. septembra 2013. Plánované príchody a odchody z jednotlivých staníc nájdete v cestovnom poriadku: tu

Lurdy_2013_logo_mm.jpg (100x82 px, 11.5 kbyte)...púť vo vysielaní Rádia Lumen

Rádio LUMENPozývame Vás putovať duchovne spolu s nami do Lurd k Preblahoslavenej Panne Márii a podporovať nás svojimi modlitbami. Môžete sa s nami spojiť v slávení svätých omší a v modlitbe prostredníctvom Rádia Lumen. ... sledujte, čo Vaši blízki prežívajú na tomto milostivom pútnickom mieste... Program vysielania Rádia Lumen z LURD >>>
 Fotogaléria
V priebehu púte budeme denne vkladať fotografie z jednotlivých podujatí, ktorých sa pútnici budú zúčastňovať. Nájdete ich v albume na Facebooku: TU


Modlitba na Rok viery


Pane Ježišu, rozmnož v nás vieru!
Zošli svojho Ducha do našich sŕdc
a obdar nás milosťou dôvery a odovzdanosti!
Nauč nás vidieť udalosti nášho života v tvojom svetle,
pozerať sa na ľudí tvojou láskou
a s nádejou sa pozerať na budúcnosť.
Daj nám túžbu prehlbovať našu vieru, nadšenie hľadať a túžbu  po pravde.
Uprostred tmy buď naším svetlom!
V skúškach našou útechou!
V pochybnostiach našou silou!
Urob z nás verných učeníkov, urob z nás svedkov evanjelia,
urob z nás svätých so srdcom zapáleným láskou!
S Máriou, poníženou služobnicou, s Máriou, Matkou Cirkvi,
s Máriou, našou Lurdskou pannou,
nás nauč vnútornej disponovanosti,  pokore srdca
a radosti zo vzdávania vďaky.
V tomto Roku viery daj  nám lásku k Cirkvi!
A veď nás k Otcovi v ohni Ducha!
Amen.

Slovenský text schválil:
Mons. Stanislav Stolárik, košický pomocný biskup, predseda Liturgickej komisie KBS, dňa 13. 5. 2013 č. 47/2013-LK
 
12. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd (rok 2011)
 
10. púť do Lurd
Spomienka na 10. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd v roku 2007 
 
Púť do Lurd v roku 2009 
Prosba o modlitby...  
. . . vybavovanie púte je sprevádzané veľkými ťažkosťami, a preto Vás prosíme o vrúcne modlitby . . .
. . . ĎAKUJEME . . .