Magnificat anima mea Dominum...

Magnificat anima mea Dominum - Velebí moja duša Pána... i slovami piesne sme velebili Pána za krásnych 95 rokov života našej sestričky Márie Sulpície Zuzany Butkovej (5. apríl) a za 50 rokov života sestričky Márie Alžbety Lukasovej (3. apríl).

Naše srdcia spolu chválili Pána a spievali: 

Fotografie

s. Alžbeta (50) a s. Sulpícia (95)

Blahoželanie sestier z generalátu: s. Ružena, M. Benedicta, s. Angela

Žehnaj Vás Pán, sestrička Sulpícia...

s.Sulpícia so svojou gratulantkou s.Zitou

Z tváre s. Sulpície stále vychádzajú hrejivé lúče milosrdnej lásky...

...srdečnosť je drobná minca lásky...

s.Ružena, generálna predstavená, blahoželá...

...je verná odkazu sv. Vincenta: Ukazovať druhým srdečnú lásku a veselú tvár.

Oslavy 95. narodenín vo Vrícku

...koľká radosť z darčekov...

...kto by sa nechcel odfotiť so Slniečkom... (M. Benedicta, s.Pavla, s.Agneška, s.Noemi)

M.Benedicta a s. Ružena s jubilantkou s. Alžbetou

s.Alžbeta a s.Pavla

...dve Márie z Kežmarku - Brejková (s.Angela) a Lukasová (s.Alžbeta)...