Juniorát

Sestry v čase od zloženia prvých sľubov až do obdobia zloženia doživotných sľubov sa formujú v tzv. junioráte.

V čase juniorátu sestry už pracujú podľa svojho odborného vzdelania alebo študujú pre potreby Kongregácie. Niekoľko krát do roka sa stretávajú, aby sa povzbudili. Vzájomný kontakt podporuje povolanie, pomáha zdolávať ťažkosti a kríže.

Juniorky s. Fides a s. Terézia

Počet junioriek:  2

Magistra junioriek:   s. M. Brigita Puchalová 

Sestry juniorky:

 

Počas školského roka sa sestry juniorky  schádzajú na spoločných formačných stretnutiach.

 

Juniorské stretnutia

viac o stretnutí....2. októbra 2009 komunitu sestier v Kežmarku navštívilo šesť sestier junioriek.

Juniorky, spolu so svojou magistrou sestrou  M. Priskou,  prežívali svoje spoločenstvo v radostnej atmosfére pri spoločnej modlitbe, adorácii, prednáške, pri spoločnom stolovaní, rekreácii i pri pomoci chudobným, keď sa zapojili do zbierky Boj proti hladu predávaním medovníčkov pri našom farskom kostole v Kežmarku.

 viac  >>>

Juniorské stretnutie - máj 20097. -10. mája 2009 sme sa my, rehoľná mlaď, vybrali na juniorské stretnutie, ktoré sa nieslo v rozjímaní o VIERE.

Musíte uznať, že k takejto téme bolo potrebné vybrať aj priliehavé miesto konania a tak sme sa vybrali do Jánošíkovho kraja, do horami obklopenej dedinky Terchová. Ako sa neskôr ukázalo, výber bol veľmi dobrý  :-)

viac >>>

Vstup do juniorátu - r. 2007 - s. Zuzana a s. Zdenka
Vstup do juniorátu - r. 2007 - s. Nikola
Ukončenie juniorátu - r. 2007 - skladanie doživotných sľubov
Fotografie

foto s ľadovým kamarátom

naše spoločné dielo v plnej kráse

juniorske stretnutie

po juniorskom stretnutí späť do komunít

juniorky pred doživotnými sľubmi