Stretnutie junioriek

2. októbra 2009 komunitu sestier v Kežmarku navštívilo šesť sestier junioriek. Juniorky, spolu so svojou magistrou sestrou  M. Priskou,  prežívali svoje spoločenstvo v radostnej atmosfére pri spoločnej modlitbe, adorácii, prednáške, pri spoločnom stolovaní, rekreácii i pri pomoci chudobným, keď sa zapojili do zbierky Boj proti hladu predávaním medovníčkov pri našom farskom kostole v Kežmarku.

Program stretnutia bol zameraný na tému: Nádej

Sestry sa povzbudili slovami Sv. Otca Benedikta XVI., ktorý vo svojej encyklike ,,Spe Salvi" poukázal na Pannu Máriu ako na ,,Hviezdu nádeje". Keďže bola prvá sobota, vybrali sa na púť na mariánsku horu do Levoče, kde pri modlitbe posvätného ruženca i pri svätej omši prosili Pannu Máriu: ,,Svätá Mária, nauč nás spolu s tebou veriť, dúfať a milovať. Hviezda morská, oroduj za nás a veď naše putovanie."

Fotografie