Kalendár

ZÁKLADNÝM POSLANÍM SESTIER JE MODLITBA.

  
Dnešný deň obetujeme svoje modlitby: 

Ku cti svätej Rodiny, patrónom dňa je svätý Jozef, modlíme sa za našich predstavených a celú provinciu.

Tento mesiac oslávia svoje narodeniny sestry:

 • 03. 02. M. Blažena Giertlová (92 rokov)
 • 03. 02. M. Viliama Fidlerová (40 rokov)
 • 08. 02. M. Eudoxia Trabalíková (90 rokov)
 • 12. 02. M. Samuela Kamenská (39 rokov)
 • 14. 02. M. Blanka Ďuračková (49 rokov)
 • 15. 02. M. Marietta Zamkovská (53 rokov)
 • 17. 02. M. Bartolomeja Trepáňová (44 rokov)
 • 17. 02. M. Rudolfa Balážecová (41 rokov)
 • 27. 02. M. Eva Litviaková (55 rokov)
 • 29. 02. M. Norberta Kminiaková (48 rokov)

Gratulujeme!

 

Tieto sestry oslávia svoje meniny:

 • 03. 02. 2020 M. Blažeja
 • 04. 02. 2020 M. Veronika
 • 10. 02. 2020 M. Školastika
 • 11. 02. 2020 M. Eva
 • 14. 02. 2020 M. Cyrila
 • 22. 02. 2020 M. Marcela
 • 22. 02. 2020 M. Marcelína
 • 22. 02. 2020 M. Miroslava
 • 26. 02. 2020 M. Viktória

Gratulujeme!

 

S láskou dnes spomíname na zosnulé sestry:

 • 01. 02. 1945 M. Udalrika Kutzer
 • 03. 02. 1972 M. Andrea Pankuchová
 • 05. 02. 1946 M. Antúza Ladzianská
 • 09. 02. 2010 M. Evellia Guttmanová
 • 10. 02. 1970 M. Konštancia Mišutová
 • 11. 02. 1932 M. Casilda Schmidtová
 • 11. 02. 1996 M. Stefana Boncsina
 • 11. 02. 1997 M. Archangela Rybárová
 • 14. 02. 1898 M. Bonita Wilhelm
 • 16. 02. 1997 M. Liziána Kiss
 • 25. 02. 1946 M. Božena Havranová
 • 25. 02. 1960 M. Aréza Pawluszkievics
 • 26. 02. 2009 M. Bona Juhasz

Navždy zostávate v srdciach tých, ktorí Vás mali radi.