Kalendár

ZÁKLADNÝM POSLANÍM SESTIER JE MODLITBA.

  
Dnešný deň obetujeme svoje modlitby: 

Ku cti Sviatosti Oltárnej, patrónkou dňa je svätá Terézia od Dieťaťa Ježiš (sv. Terézia z Lisieux) a modlíme sa za Svätého Otca, biskupov, kňazov a bohoslovcov.

Tento mesiac oslávia svoje narodeniny sestry:

 • 03. 04. M. Alžbeta Lukasová (64 rokov)
 • 12. 04. M. Beata Gavulová (93 rokov)
 • 13. 04. M. Martina Telehaničová (46 rokov)
 • 14. 04. M. Monika Sviteková (73 rokov)
 • 16. 04. M. Brigita Puchalová (46 rokov)
 • 17. 04. M. Zdenka Reháková (38 rokov)
 • 19. 04. M. Terézia Hadryová (36 rokov)
 • 20. 04. M. Juventia Nováková (93 rokov)
 • 21. 04. M. Ľudmila Kalafutová (76 rokov)
 • 23. 04. M. Irena Kopanicová (45 rokov)
 • 24. 04. M. Gaudióza Bukoviczová (93 rokov)

Gratulujeme!

 

Tieto sestry oslávia svoje meniny:

 • 07. 04. 2021 M. Hermana
 • 16. 04. 2021 M. Damiana
 • 17. 04. 2021 M. Aniceta
 • 17. 04. 2021 M. Rudolfa
 • 21. 04. 2021 M. Anzelma
 • 23. 04. 2021 M. Renáta
 • 23. 04. 2021 M. Vojtecha
 • 28. 04. 2021 M. Ludvika
 • 29. 04. 2021 M. Katarína

Gratulujeme!

 

S láskou dnes spomíname na zosnulé sestry:

 • 03. 04. 1919 M. Daniela Bedok
 • 05. 04. 1944 M. Syra Korláth
 • 04. 04. 2005 M. Gerarda Durajová
 • 05. 04. 2011 M. Akvilína Rosová
 • 06. 04. 1945 M. Everildis Ďuricová
 • 08. 04. 1944 M. Adorjána Ďuricová
 • 08. 04. 2005 M. Rozária Takáčová
 • 11. 04. 1986 M. Karola Barnák
 • 11. 04. 2015 M. Daniela Stašeková
 • 13. 04. 1946 M. Karitona Štrbinová
 • 15. 04. 2007 M. Sulpícia Butková
 • 18. 04. 1939 M. Aléria Bodnár
 • 19. 04. 1959 M. Kornélia Oravcová
 • 19. 04. 1973 M. Tekla Necsiszták
 • 21. 04. 2010 M. Ida Tichá
 • 22. 04. 2007 M. Miriam Straková
 • 25. 04. 1945 M. Viventia Šelingová
 • 26. 04. 1904 M. Kamila Bányai
 • 26. 04. 1934 M. Berta Michal
 • 26. 04. 1944 M. Eudoxia Pataky
 • 26. 04. 1963 M. Alena Čapková
 • 27. 04. 1902 M. Anastázia Kögl
 • 29. 04. 1962 M. Cecília Surák
 • 29. 04. 1974 M. Helena Krahulcová
 • 29. 04. 2004 M. Agapita Orosz
 • 30. 04. 1962 M. Cecília Suráková

Navždy zostávate v srdciach tých, ktorí Vás mali radi.