Kalendár

ZÁKLADNÝM POSLANÍM SESTIER JE MODLITBA.

  
Dnešný deň obetujeme svoje modlitby: 

Ku cti Najsvätejšej Trojice, patrónom dňa je svätý Augustín a modlíme sa za rodičov, príbuzných a dobrodincov

Tento mesiac oslávia svoje narodeniny sestry:

 • 01. 06. M. Jaroslava Štetinová (53 rokov)
 • 02. 06. M. Caritas Veselá (81 rokov)
 • 06. 06. M. Emília Juhásová (74 rokov)
 • 06. 06. M. Symforóza Žemlová (70 rokov)
 • 06. 06. M. Alena Romanová (68 rokov)
 • 14. 06. M. Patrika Horňáková (54 rokov)
 • 15. 06. M. Marianna Osvaldová (49 rokov)
 • 17. 06. M. Alexia Bányaiová (74 rokov)
 • 19. 06. M. Augustína Holubčíková (47 rokov)
 • 21. 06. M. Benjamína Krafčíková (43 rokov)
 • 29. 06. M. Gabriela Škvarková (91 rokov)
 • 29. 06. M. Priska Hovancová (50 rokov)
 • 30. 06. M. Marcela Hyravá (57 rokov)

Gratulujeme!

 

Tieto sestry oslávia svoje meniny:

 • 06. 06. 2021 M. Norberta
 • 08. 06. 2021 M. Aneta
 • 09. 06. 2021 M. Marianna
 • 12. 06. 2021 M. Antónia
 • 17. 06. 2021 M. Alena
 • 18. 06. 2021 M. Dagmar
 • 21. 06. 2021 M. Alojzia
 • 27. 06. 2021 M. Ladislava
 • 29. 06. 2021 M. Pavla
 • 29. 06. 2021 M. Petra

Gratulujeme!

 

S láskou dnes spomíname na zosnulé sestry:

 • 06. 06. 1939 M. Júlia Čenger
 • 12. 06. 2012 M. Zita Podstrelená
 • 15. 06. 1930 M. Evarista Wéber
 • 15. 06. 1978 M. Odilia Néveri
 • 15. 06. 1990 M. Amáta Patassyová
 • 16. 06. 2013 M. Pia Zamborská
 • 18. 06. 1975 M. Nicefóra Štrbáková
 • 19. 06. 1921 M. Peregrina Trenkeš
 • 19. 06. 2003 M. Lioba Zmatková
 • 21. 06. 1997 M. Magdaléna Sieklová
 • 22. 06. 1963 M. Bertilia Trunik
 • 27. 06. 2012 M. Zita Podstrelená
 • 29. 06. 1912 M. Barbara Tauber
 • 29. 06. 2014 Mária Ogoreková (s. Klaudia)

Navždy zostávate v srdciach tých, ktorí Vás mali radi.