Kalendár

ZÁKLADNÝM POSLANÍM SESTIER JE MODLITBA.

  
Dnešný deň obetujeme svoje modlitby: 

Ku cti Ducha Svätého, patrónom dňa je sv. Vincent a modlíme sa za zomrelé spolusestry.

Tento mesiac oslávia svoje narodeniny sestry:

 • 01. 08. M. Viktória Náhla (91 rokov)
 • 02. 08. M. Michaela Dvorská (69 rokov)
 • 03. 08. M. Marcelína Poláková (47 rokov)
 • 08. 08. M. Anzelma Zaťkovičová (99 rokov)
 • 13. 08. M. Kamila Miženčíková (59 rokov)
 • 13. 08. M. Petronela Miženčíková (59 rokov)
 • 16. 08. M. Angela Brejková (64 rokov)
 • 21. 08. M. Deikola Pajerová (97 rokov)
 • 23. 08. M. Petra Gavláková (56 rokov)
 • 26. 08. M. Alica Marienková (69 rokov)

Gratulujeme!

 

Tieto sestry oslávia svoje meniny:

 • 01. 08. 2022 M. Alfonza
 • 01. 08. 2022 M. Caritas
 • 03. 08. 2022 M. Lýdia
 • 09. 08. 2022 M. Jaroslava
 • 11. 08. 2022 M. Klára
 • 11. 08. 2022 M. Zuzana
 • 15. 08. 2022 M. Benedicta
 • 18. 08. 2022 M. Elena
 • 20. 08. 2022 M. Bernarda
 • 25. 08. 2022 M. Vlasta
 • 27. 08. 2022 M. Monika
 • 28. 08. 2022 M. Augustína
 • 29. 08. 2022 M. Bronislava

Gratulujeme!

 

S láskou dnes spomíname na zosnulé sestry:

 • 01. 08. 1979 M. Cherubína Hanáčková
 • 02. 08. 1999 M. Julita Szabadosová
 • 06. 08. 1949 M. Bonoza Sepešši
 • 06. 08. 1992 M. Pacientia Morovská
 • 07. 08. 1966 M. Ermelinda Mazurová
 • 10. 08. 2001 M. Paschalina Štepanovská
 • 11. 08. 2011 M. Cyrenea Kopcsányiová
 • 12. 08. 1984 M. Bohumila Brlajová
 • 14. 08. 2006 M. Terézia Koťová
 • 23. 08. 2006 M. Aldemara Kováčová
 • 26. 08. 1963 M. Modovéna Kovalčíková
 • 29. 08. 1944 M. Floriana Gallasová
 • 30. 08. 1872 M. Inocencia Kirschová
 • 31. 08. 1929 M. Xavéria Kišš

Navždy zostávate v srdciach tých, ktorí Vás mali radi.