Kalendár

ZÁKLADNÝM POSLANÍM SESTIER JE MODLITBA.

  
Dnešný deň obetujeme svoje modlitby: 

Ku cti Sviatosti Oltárnej, patrónkou dňa je svätá Terézia od Dieťaťa Ježiš (sv. Terézia z Lisieux) a modlíme sa za Svätého Otca, biskupov, kňazov a bohoslovcov.

Tento mesiac oslávia svoje narodeniny sestry:

 • 01. 12. M. Beatrix Turácová (47 rokov)
 • 03. 12. M. Konzoláta Valigurská (77 rokov)
 • 08. 12. M. Ludvika Pajonková (58 rokov)
 • 10. 12. M. Zuzana Tovtyn (39 rokov)
 • 11. 12. M. Emerika Kopcsányiová (96 rokov)
 • 14. 12. M. Patrícia Trnovská (60 rokov)
 • 25. 12. M. Inocentia Butková (92 rokov)
 • 26. 12. M. Ignácia Hriňová (74 rokov)
 • 27. 12. M. Rafaela Babjaková (95 rokov)
 • 28. 12. M. Edita Banasová (75 rokov)

Gratulujeme!

 

Tieto sestry oslávia svoje meniny:

 • 02. 12. 2023 M. Bibiána
 • 02. 12. 2023 M. Adriana
 • 06. 12. 2023 M. Nikola
 • 08. 12. 2023 M. Sapiencia
 • 13. 12. 2023 M. Lucia
 • 16. 12. 2023 M. Albína
 • 16. 12. 2023 M. Adela
 • 19. 12. 2023 M. Judita
 • 19. 12. 2023 M. Bohuslava
 • 25. 12. 2023 M. Anastázia
 • 27. 12. 2023 M. Jana
 • 27. 12. 2023 M. Fabiola

Gratulujeme!

 

S láskou dnes spomíname na zosnulé sestry:

 • 02. 12. 1998 M. Filotea Botková
 • 03. 12. 1974 M. Melitina Mišurová
 • 03. 12. 1975 M. Perpetua Kojnoková
 • 09. 12. 1995 M. Xavéria Schniererová
 • 12. 12. 2005 M. Dométia Mátyášová
 • 15. 12. 1989 M. Benilda Adamová
 • 17. 12. 1949 M. Faustína Očkay
 • 17. 12. 1984 M. Fabiola Durajová
 • 23. 12. 1995 M. Boromea Rojčeková
 • 28. 12. 1944 M. Atala Bernáth
 • 28. 12. 1979 M. Michaela Tonhauser
 • 28. 12. 2011 M. Modesta Žofajová
 • 29. 12. 1966 M. Alvéria Németh
 • 31. 12. 1916 M. Calazantia Lupán
 • 31. 12. 1967 M. Aranka Rušajová

Navždy zostávate v srdciach tých, ktorí Vás mali radi.