Kalendár

ZÁKLADNÝM POSLANÍM SESTIER JE MODLITBA.

  
Dnešný deň obetujeme svoje modlitby: 

Ku cti Najsvätejšej Trojice, patrónom dňa je svätý Augustín a modlíme sa za rodičov, príbuzných a dobrodincov

Tento mesiac oslávia svoje narodeniny sestry:

 • 01. 01. M. Andrea Štrbáňová (67 rokov)
 • 02. 01. M. Benedicta Raškovská (92 rokov)
 • 02. 01. M. Ulrika Mrekajová (56 rokov)
 • 05. 01. M. Vojtecha Sapančíková
 • 07. 01. M. Lujza Dragošková (72 rokov)
 • 07. 01. M. Elena Likavčanová (67 rokov)
 • 07. 01. M. Vincenta Tvrdoňová (49 rokov)
 • 07. 01. M. Serafína Visocká (46 rokov)
 • 08. 01. M. Jozefa Galliková (74 rokov)
 • 09. 01. M. Bronislava Kráľová (47 rokov)
 • 17. 01. M. Renáta Jendrisková
 • 18. 01. M. Anežka Greisigerová (62 rokov)
 • 25. 01. M. Lýdia Štefániková (75 rokov)
 • 28. 01. M. Alfonza Malčeková (96 rokov)

Gratulujeme!

 

Tieto sestry oslávia svoje meniny:

 • 04. 01. 2022 M. Kristiana
 • 07. 01. 2022 M. Luciana
 • 13. 01. 2022 M. Iveta
 • 18. 01. 2022 M. Deikola
 • 18. 01. 2022 M. Priska
 • 20. 01. 2022 M. Fabiána
 • 21. 01. 2022 M. Agneška
 • 22. 01. 2022 M. Laura
 • 26. 01. 2022 M. Timotea
 • 27. 01. 2022 M. Angela
 • 30. 01. 2022 M. Martina

Gratulujeme!

 

S láskou dnes spomíname na zosnulé sestry:

 • 05. 01. 1992 M. Christiana Dudášová
 • 06. 01. 1902 M. Heriberta Horváthová
 • 06. 01. 1945 M. Anzelma Koreneková
 • 06. 01. 1945 M. Ancilla Ižáková
 • 06. 01. 1945 M. Hermana Kopáryová
 • 06. 01. 1942 M. Alcantára Posch (Satu-Mare)
 • 11. 01. 1990 M. Brigita Plevková
 • 11. 01. 2014 M. Dorotea Šimalčíková
 • 12. 01. 1919 M. Klára Botha
 • 12. 01. 1947 M. Marina Schweighardt
 • 13. 01. 1930 M. Auxilia Krajtz
 • 13. 01. 1988 M. Antimia Rézová
 • 13. 01. 2000 M. Lothária Némethová
 • 20. 01. 1995 M. Eventia Selecká
 • 25. 01. 1918 M. Ossia Budiš
 • 25. 01. 1934 M. Jolanda Emödy
 • 26. 01. 2015 M. Melánia Jagelčáková
 • 28. 01. 1965 M. Vitális Bánom
 • 28. 01. 1939 M. Veréna Zsigray
 • 30. 01. 1932 M. Cherubina Koško
 • 31. 01. 1989 M. Karmela Kačalková

Navždy zostávate v srdciach tých, ktorí Vás mali radi.