Komunita Kežmarok

Adresa:

Tatranská 56
060 01 Kežmarok
tel.: 052 – 4567 315


Sestry v komunite


Kaplnka sestierPoslanie komunity

Prvoradým poslaním Cirkvi je ohlasovať Boha, byť jeho svedkom pred svetom. Ide o to, aby svet spoznal pravú Božiu tvár a jeho plán lásky a spásy ľudí tak, ako ju zjavil Ježiš. Cirkev osobitným spôsobom pozýva ku katechizácii zasvätené osoby a veľmi si praje, aby rehoľné komunity venovali „čo najviac svojich schopností a možností významnému dielu katechézy". Ich apoštolát spočíva v prvom rade v svedectve ich zasväteného života, ktorý ich robí živým znakom skutočnosti Božieho kráľovstva. VKD

Toto poslanie plní aj naša komunita v Kežmarku. Od roku 1990 sestry vyučujú náboženstvo na cirkevnej základnej škole a štátnych školách. Od septembra 2014 s. Marcelína pôsobí ako učiteľka v cirkevnej materskej škole.


 Tábor v meste

"Tábor v meste" či "Obnova v rodine" bol názov stretnutia dievčat, ktoré sa uskutočnilo 18. - 20. augusta 2014 v Kežmarku.

V tomto čase 7 dievčat vo veku 12 - 14 rokov strávilo spoločne so sestrami tri dni v priestoroch ZŠ a MŠ sv. Kríža, ktorá im ochotne prepožičala svoje priestory. Viac času však trávili vonku. Putovali nad Ľubicu na krížovú cestu. Prežili deň na hrade i skanzene v Starej Ľubovni...

Nešlo o "masovku", ale o rodinu, kde dievčatá spolurozhodovali o programe, učili sa pripraviť rýchle, chutné a pre oko lákavé jedlo, zásady prestierania - jednoducho veci potrebné pre život v spoločenstve lásky.

tabor v meste .deň na hrade


 "Daj sa mi napiť"

V čase 21. - 22. marca 2014 sestry z kežmarskej komunity zorganizovali duchovnú obnovu pre dievčatá v ich meste. Na tejto víkendovke pod názvom "Daj sa mi napiť" sa stretlo 19 dievčat z ôsmeho a deviateho ročníka základných škôl v Kežmarku. Celý program sestry pripravili tak, aby im počas týchto dní pomohol stretnúť sa so sebou i s Ježišom.

stretnutie pri studni.ja a Ježiš .šikovné ruky


Stretnutie junioriek

viac o stretnutí....2. októbra 2009 komunitu sestier v Kežmarku navštívilo šesť sestier junioriek.

Juniorky, spolu so svojou magistrou sestrou  M. Priskou,  prežívali svoje spoločenstvo v radostnej atmosfére pri spoločnej modlitbe, adorácii, prednáške, pri spoločnom stolovaní, rekreácii i pri pomoci chudobným, keď sa zapojili do zbierky Boj proti hladu predávaním medovníčkov pri našom farskom kostole v Kežmarku.

 viac  >>>

Boj proti hladu - Kežmarok1. ročník „Boja proti hladu" v Kežmarku

Aj v podtatranskom kraji v čase verejnej zbierky Boj proti hladu v dňoch od 25. septembra do 5. októbra 2008 žili ľudia vo vincentínskom duchu. Svätý Vincent má i dnes spriaznené duše v obetavých kresťanských ženách, ktoré neváhajú a horlivo pracujú pri šírení evanjelia...

viac >>>