Komunita sestier v Košiciach-Šaci

Komunity sestier Satmárok >>>  

Vianoce 2008

26. 12. 2008 sa v našej farnosti (Košice-Šaca) uskutočnila vianočná hra, ktorú v spolupráci s mladými z farnosti a inými dobrovoľníkmi pripravila s. M. Serafína. Po Betlehemskej hviezde nasledoval živý Betlehem, kde plakalo aj skutočné dieťa.

V tento deň sa aj v Krásnej nad Hornádom, kde učí s. M. Bronislava a s. M. Hermana uskutočnila jasličková pobožnosť spojená so zbierkou Dobrá novina. Deti, ktoré pripravovali na túto pobožnosť sestry, aj napriek chorobám a zlému počasiu predviedli pred naplneným kostolom, pekný program. Odmenou im bolo 7 800 korún, ktoré vyzbierali na Dobrú novinu a dobrý pocit, že aj keď sú malí, urobili veľkú vec.

Fotografie