Komunita sestier v Starej Ľubovni

Kaplnka v Starej ĽubovniAdresa:

Farbiarska 2
064 01 Stará Ľubovňa

Komunita sestier je k 31. 7. 2008 zrušená.

Sestry, ktoré naposledy pôsobili v komunite:


Kaplnka v Starej ĽubovniPoslaním komunity bolo:

V komunite Stará Ľubovňa sú 4 sestry. Tri učia v školách a jedna je zamestnaná na farskom úrade (ako kuchárka).Sestry sa venujú práci s deťmi v škole, počas vyučovania, ale podľa možností aj mimo školských zariadení. Pracujú s deťmi v ZMM, mávajú spoločné stretnutia, kde sa zhovárajú o potrebách a problémoch detí. Svoj voľný čas venujú aj prípravám na detské sväté omše, pobožností, akadémií, scénok. Apoštolát je naplnený aj starostlivosťou o nástenky v kostole, úpravu kvetov v kostole. Ako katechétky sa stretávame s miestnym pánom dekanom, katechétmi a spoločne sa snažíme o rozvoj farnosti, starostlivosť o žiakov. Sestry sa snažia venovať aj mladým hlavne po mládežníckych svätých omšiach a rozprávať sa s nimi aj o duchovných veciach.


Modlitby za duchovné povolania...Týždeň modlitieb za duchovné povolania 

V rámci týždňa modlitieb za duchovné povolania, sestry v Starej Ľubovni v stredu 9.4. 2008 pozvali mladých na modlitbu na tento úmysel. Po vešperách v adorácii pred Sviatostným Spasiteľom spoločne i v tichu uvažovali o povolaní apoštola Petra, o našom povolaní, o rozhodovaní sa. Prosili za mladých i za vernosť pre tých, ktorí sa už Kristovi zasvätili.  

viac >>>

Ani Mariánska družina v Starej Ľubovni neostala hluchá a slepá voči výzve pomôcť chudobným na Haiti. V duchu svätého Vincenta urobiť čokoľvek pre chudobných, ktorí sú našimi pánmi, vyzbierala spolu 35 500,- Sk. Zbierku sme začali na sviatok svätého Vincenta. V tento deň sme počas kázne na svätej omši za účasti detí krátkym divadielkom priblížili Vincentov vzťah ku chudobným. A aby to nebolo málo, 14. 10. 2007 sme na Mariánskej akadémii sprítomnili širokej verejnosti v Dome kultúry jeho vzťah k Panne Márii. Svätý  Vincent sa nám stal zvlášť blízkym na letnom tábore, kde sme spoznávali život svätcov vincentskej rodiny. Tak sa snažíme odovzdať iným to, čo sme sami spoznali.


Karneval SVÄTCOV v Starej Ľubovni

V poslednú fašiangovú sobotu 2. februára 2008 sme sa popoludní stretli na Veľkom karnevale svätcov v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni. Pre deti základných a materských škôl sme ho pripravili v spolupráci s eRkom, ZMM a RKFÚ v Starej Ľubovni.

O svätcoch počúvame a ich životy poznávame na detských svätých omšiach. A tak inšpirácia bola.. Množstvo a rozdielnosť svätcov s krásnou výzdobou jedálne a príjemnou atmosférou pripomínala naozaj nebo. Dokonca bol každý odmenený - nie podľa zásluh ako vo večnosti, ale podľa toho, čo si čo v tombole vytiahol. Tanec a hudbu striedali súťaže, odmeňovania, chvíle občerstvenia a pochutenia si na „šiškách", ktoré napiekli dobré tety z Klubu seniorov. Veríme, že taká úspešná akcia bude mať pokračovanie a vryje sa do pamätí i srdiečok tých najmenších.

Fotografie

Karneval svätcov (r. 2008)

Karneval svätcov (r. 2008)

Karneval svätcov (r. 2008)

Karneval svätcov (r. 2008)

Karneval svätcov (r. 2008)

misijný jarmok

misijný jarmok

pri jasličkovej akadémii

pod ochranou svätého Vincenta

pri Ankinom hrobe vo Vysokej nad Uhom

príbeh Milosrdenstva

s. Beatrix v tábore s mládežou

v skanzene

Spojili sme sily - farsky úrad, marianska družina, rómovia a my, sestry, sme premáhali lenivosť a spájali ľudí dobrou náladou.

sestrička Salustia pri varení

Mariánska akadémia (r.2007)

Divadielko o sv. Vincentovi (r.2007)

Predaj medovníkových srdiečok - pomoc pre chudobných na Haiti