Informácie

  

Týždeň modlitieb za duchovné povolania 

V rámci týždňa modlitieb za duchovné povolania, sme v stredu 9.4. 2008 pozvali mladých na modlitbu na tento úmysel. Po vešperách sme v adorácii pred Sviatostným Spasiteľom spoločne i v tichu uvažovali o povolaní apoštola Petra, o našom povolaní, o rozhodovaní sa. Prosili sme za mladých i za vernosť pre tých, ktorí sa už Kristovi zasvätili.         

Loďky predstavovali naše životy, hľadali sme naše miesto na mori života a mladí si v nich mohli nájsť odkaz od Ježiša...

Po modlitbe nasledovalo agapé, pri ktorom sme vytvorili milé spoločenstvo.

Spracovala: sestra Lucia - komunita v Starej Ľubovni
Odkaz na stránku Pastorácie povolaní: http://povolania.kbs.sk/
Posolstvo Svätého Otca ku dňu modlitieb za duchovné povolania (rok 2008)
Posolstvo Svätého Otca ku dňu modlitieb za duchovné povolania (rok 2007)
Fotografie

Všetko je pripravené...

Vešpery za povolania...

Naše loďky na mori života...

Aj z chleba žije človek...