Komunita Námestovo

Kláštor sestier v NámestoveAdresa:

Hviezdoslavova 20
029 01 Námestovo
tel.: 043 – 5522 472

e-mail:  satmarkyno@centrum.sk


Sestry v komunite


Poslanie komunity

V komunite Námestovo sú 3 sestry. 2 učia na Cirkevnej ZŠ sv. Gorazda - jedna ako katechétka a druhá ako učiteľka ročníkov 1.-4. Tretia sestra sa stará o domácnosť. Sestry sa venujú deťom združeným v Mariánskej družine, kde sa spolu modlia i hrajú. Vo farnosti spolupracujú s ostatnými animátormi pri príprave birmovancov.


 

Deň otvorených kláštorov

 op.jpg (200x150 px, 27.5 kbyte) opekm.jpg (150x200 px, 22.9 kbyte)

Otvorili sme bránu a ľudia prišli. Spoločne sme strávili chvíle modlitby, rozhovorov a opekačky v záhrade. Privítali sme aj deti, ktoré si užili chvíle zábavy a prišli aj naši kňazi.

viac fotiek>>>


 Nedeľa Božieho milosrdenstva

nedela.jpg (200x150 px, 22.4 kbyte)

Sestry z komunity pozvali ľudí na spoločné prežitie Nedele Božieho milosrdenstva. Do komunity prišlo takmer 50 ľudí, ktorí sa spolu s nimi pomodlili korunku Božieho milosrdenstva a pobudli pri pohostení.

 viac fotiek>>>


"Boj proti hladu" - r. 2007

Vincentínska rodina sa rozhodla zorganizovať verejnú zbierku s názvom „BOJ PROTI HLADU " na pomoc ľuďom v Haiti, aby zdôraznila, že jej nie je ľahostajný život ľudí, ktorí si sami nedokážu pomôcť. Podľa odhadov žije až 80 % obyvateľov Haiti pod hranicou chudoby, 78 % je negramotných a 92 % nezamestnaných. Haiti patrí medzi najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky, kde pôsobia aj sestry vincentky zo Slovenska.

Do tejto zbierky sa zapojili aj sestry z komunity v Námestove spolu so žiakmi základnej školy i iných námestovských škôl. Zbierka trvala od 24. septembra do 8. októbra 2007 a podporiť ju bolo možné kúpou medovníčka s nápisom "Boj proti hladu". Výťažok zbierky bude použitý v školstve a zdravotníctve na pomoc ľuďom v Haiti. Zapojenie do takejto akcie nás veľmi spojilo a pomohlo nám vnímať ľudí aj v iných končinách sveta ako tých, ktorým môžme pomôcť. Nech aj Vám dobrý Boh odplatí Vaše modlitby a finančné i iné obety pre ľudí  na Haiti.

Fotografie

sestry s mládežou

sestry s mládežou

kláštorná záhrada (s.Jana, s.Fabiola, s.Kristiana)

sestra Fabiola na maškarnom plese s deťmi

Boj proti hladu - výroba medovníčkov (r. 2007)

Boj proti hladu - výroba medovníčkov v kláštore v Námestove (r. 2007)

Boj proti hladu - výroba medovníčkov v kláštore v Námestove(r. 2007)

Boj proti hladu - výroba medovníčkov v kláštore v Námestove (r. 2007)

Boj proti hladu - rozdávanie medovníčkov na námestí v Námestove (r. 2007)