Komunita sestier - Partizánske

Adresa:

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky 
Škultétyho 170/4
958 01 Partizánske
sestry v komunitetel.: 038 – 7496 345

 

Sestry v komunite


Poslanie komunity

Prvé sestry Satmárky prišli do Partizánskeho 31. 8. 1994. Na sviatok svätého Jozefa 19. marca 1995 svätiaci biskup Msgr. Peter Dubovský posvätil kaplnku sestier v dome charity. Dňa 17. 11. 2010 vdp. Miroslav Baláž požehnal novozriadenú kaplnku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie.

Do života farnosti sa sestry zapájajú denným rozdávaním svätého prijímania na svätých omšiach, pomocu pri duchovných aktivitách vo farnosti, pomocou starým a opusteným ľuďom, prípravou detí a mládeže k sviatostiam, aktivitami s nimi, vyučovaním náboženskej výchovy v štyroch základných školách v meste.

Komunita zrušená ku dňu 31. 7. 2012 

 

Fotografie

letný tábor v Čechách

na turistike

s. M. Sapientia realizuje svoj talent

hotové dielo

zapájame sa do boja proti hladu na Haiti

s. M. Oľga a nezábudky

s. M. Sapientia ako krotiteľka sovy

s. M. Patrícia sa teší na výborný nedeľný obed

Posviacka kaplnky - 17.11.2010

Posviacka kaplnky - 17.11.2010

Posviacka kaplnky - 17.11.2010

Posviacka kaplnky - 17.11.2010