Komunita sestier: Pavlovce nad Uhom

Adresa:

Kláštor sestier
Školská 1 
072 14 Pavlovce nad Uhom
tel.: 056 – 6494 664

Sestry v komunite


Poslanie komunity

Sestry Satmárky pôsobia v Pavlovciach od roku 1990. Venujú sa školskej i farskej katechéze, práci s deťmi, aj rómskymi, s mládežou, zvlášť s birmovancami. Staráme sa o farský kostol, jeho čistotu, prípravu na sv. omše a o čistotu bohoslužobných predmetov. Sme k dispozícii všetkým, ktorí potrebujú našu pomoc, modlitbu a povzbudenie.

 

V lete bola požehnaná kaplnka sestier v ich dome. Viac fotografií nájdete tu.

Fotografie

Komunita sestier od septembra 2007: s.Brigita, s.Jozefa, s.Kornélia

Provinciálna vizitácia v komunite (r. 2008)

...sestra Brigita...

...po vizitácii (2008)...

...po vizitácii (2008)...

...vyprevádzanie sestier z provincie...

Komunita sestier do septembra 2007: s.Kornélia, s.Jozefa, s.Priska

Komunita sestier do septembra 2007: s.Kornélia, s.Jozefa, s.Priska