Komunita sestier v Ružomberku - Námestie A. Hlinku 31

Adresa:Budova kláštora v Ružomberku

Nám. Andreja Hlinku  č. 31
034 01    Ružomberok
tel.: 044 – 4322 582044 – 4322 582


Sestry v komunite

Poslanie komunity

Prvá rehoľná komunita v Ružomberku bola založená v r. 1885.

V súčasnosti na Námestí Andreja Hlinku č. 31, žije 21 sestier, ktoré pracujú na rôznych miestach a podieľajú sa na činnostiach vo farnosti.

Sestry sú zamestnané v kuchyni, v práčovni a venujú sa všetkým domácim prácam. Navštevujú chorých v nemocniciach, v penziónoch, ale i v súkromných bytoch a prinášajú im okrem duchovného povzbudenia aj Eucharistiu. V liturgii sa zapájajú čítaním lekcií, spevom a hrou na organ. Pomáhajú rozdávať sv. prijímanie a udržiavajú v čistote bohoslužobné rúcha a oltárne plachty.

Naša rehoľa je zriaďovateľom Základnej školy sv. Vincenta v Ružomberku a Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku. Sestry tejto komunity pôsobia v škole ako učiteľky rôznych predmetov a náboženskej výchovy. Sestry katechétky sa venujú deťom a mládeži aj v štátnych školách, ďalej pri sv. omšiach a na rôznych stretnutiach. Nacvičujú s nimi programy na rozličné príležitosti a starajú sa o ich rast vo viere. V škôlke pôsobia v súčastnosti tri sestry - učiteľka, kuchárka a hospodárka.

Podľa charizmy sv. Vincenta je naša činnosť zameraná aj na službu chorým. Z tohto dôvodu bolo umožnené pracovať sestrám v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku. Komunita v Ružomberku poskytuje aj opatrovateľskú službu pre rodičov sestier.

V rámci charitatívnej činnosti sestry ponúkajú možnosť stravovania tým, ktorí sa nedokážu postarať o seba a sú odkázaní na druhých. Z celkového počtu približne 40 stravníkov sa varí pre súkromné potreby a pre kňazov vo farnosti.

Pôsobenie sestier je rozmanité a plne využité podľa ich schopností a nadania. Jediným cieľom všetkého snaženia je svedčiť o dobrote Boha a šíriť jeho kráľovstvo na zemi.


 sv. Terezka Putovanie relikvií sv. Terézie z Lisieux                  fotky>>>

Počas svojej návštevy na Slovensku bude 19-20.1.2016 sv. Terézia  "nocovať" v komunite, kde je pripravený takýto program:

19,30 – príchod relikvií, slávnostné privítanie, príhovor kňaza

vyloženie Oltárnej sviatosti k adorácii, pobožnosť

20,00 – 21,00 – Spoločenstvo rodín

21,00-22,00 – Stredná zdravotnícka škola sv. M. Schererovej

22,00-23,00 – Milosrdné sestry sv. Kríža

23,00-24,00 – Congregatio Jesu

0,00-1,00 – Gymnázium sv. Ondreja

1,00-2,00 – Ordo Virginum

2,00-3,00 – Školské sestry sv. Františka

3,00-4,00 – Spoločenstvo mladých

4,00-5,00 – ZŠ sv. Vincenta

5,00-6,00 – Satmárky

6,00-7,00 – SJ novici, požehnanie, odloženie Sviatosti Oltárnej

7,00-8,00 – Sv. omša, votívna spomienka k sv. Terézie od dieťaťa Ježiša

8,00 – odchod relikvií

 


 Návšteva Mons. Carballa

privitanie.jpg (200x150 px, 37.1 kbyte)umysly.jpg (200x150 px, 36.3 kbyte)

V Ružomberku sme mali možnosť dvakrát stretnúť vzácnu návštevu Mons. José Rodriguéza Carballa sekretára Kongregácie pre spoločnosti zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorý prišiel na Slovensko na pozvanie Konferencie vyšších rehoľných predstavených. V piatok 25.9.2015 sme ho privítali v komunite na obede - menu boli tradičné slovenské slivkové knedle. V sobotu 26.9.2015 sme sa zúčastnili na sv. omši  a prednáške na Katolíckej univerzite. Jeho slová boli napomenutím a hlavne povzbudením do plnohodnotného prežívania svojho zasvätenia sa v službe Bohu a ľuďom.

aula.jpg (200x150 px, 13.9 kbyte)prednaska.jpg (200x150 px, 14.0 kbyte)


Deň otvorených kláštorov 

Na DOK sme sa snažili dostatočne pripraviť, zapojila sa celá komunita, povymetali sme všetky kúty :-) a pripravili aj niečo dobré pod zub, aby všetci čo nás navštívia neodišli s prázdnym bruškom. Potešili sme sa i sestrám z generalátu, ktoré sa k nám pripojili. Na okno sme zavesili veľký plagát, ktorý mohol pritiahnuť aj tých, ktorí sa o DOK nedozvedeli. Návštevníkom sme ponúkli možnosť byť pri spoločnej modlitbe sestier, sv. omši, a spoločnom stolovaní - agapé. Sestry boli veľmi ochotné a individuálne sa im venovali. Navštívila nás aj Mestská televízia Ružomberok, ktorú sme tiež privítali s otvorenou náručou :-)
P1010009m.jpg (150x200 px, 21.9 kbyte) DSCN2577m.jpg (200x150 px, 17.7 kbyte)
Dvere nášho kláštora boli stále otvorené, doslova a od rána až do večera cez ne vchádzali a vychádzali návštevníci, jednotlivo,  v skupinách, známi, členovia RN, bezdomovci, i celkom neznámi, no bratia a sestry v Kristu. Cca 70 bratov a sestier.
Súčasne v tento deň prebiehal v Jezuitskej záhrade DEŇ RODÍN, kde sa zapojili aj naše sestry a pripravili si pre toto stretnutie rôzne disciplíny.
Ďakujeme Pánovi za nádherný deň, kde sme mohli otvoriť nielen dvere našich kláštorov, ale hlavne dvere nášho srdca.

viac fotiek>>>

Fotografie

kláštorná kaplnka

kláštorná kaplnka