Komunita sestier vo Vrícku

Adresa:

Charitný dom II.
038 31 Vrícko
tel. 043 – 4933 559043 – 4933 559,   4933 157
e-mail: charita@satmarky.sk


Sestry v komunite


Poslanie komunity

Našou prvoradou úlohou vo Vrícku je starostlivosť o naše staršie a choré spolusestry, ktoré tu žijú v charitnom domove. Mladšie sestry zabezpečujú chod charitného domova službou ako zdravotné sestry, kuchárky, servírky, práčky, žehliarky, krajčírky, administratívne pracovníčky v kancelárii...

Staré a choré sestry svojimi obetami a modlitbami silne podporujú účinkovanie Cirkvi a Kongregácie. Sú pre Kongregáciu požehnaním.

„Zvláštna vďaka patrí našim starým sestrám, ktoré verne slúžili po celý život.“ (Konštitúcie 102)

Počas roka k nám prichádzajú mnohí ľudia s túžbou pookriať na tele a na duchu a prežiť v tichu chvíle s Pánom. Veľmi pozitívne na nich vplýva zvlášť príjemné prostredie, nakoľko Vrícko sa nachádza v údolí Malej Fatry.

Vo Vrícku sa nachádza sídlo slovenskej provincie.

Vo Vrícku má sídlo Rodina Nepoškvrnenej. Naša Kongregácia sa cez Rodinu Nepoškvrnenej zameriava na zvláštny apoštolát chorých, trpiacich a tých, ktorí im chcú pomáhať, či už službou alebo modlitbou.


Apoštolát sestier pracujúcich v RN:

 

 

Deň radosti 2015  ››› 
Deň zasväteného života 2015  ››› 
Vianoce vo Vrícku (r. 2006) ››› 
Mikuláš vo Vrícku  - r. 2006 - r. 2007 - r. 2008  ››› 
Rehoľné sľuby - rok 2008 - skladanie doživotných  -  obnova dočasných a jubilejných   >>>
Skladanie rehoľných sľubov - rok 2007 - prvých (február) - prvých a jubilejných - doživotných  >>>
Minimuzikál Štvrtý kráľ (r. 2007)  ›››
  Hľadanie POKLADU (r. 2008) >>>
Fotografie

Pri relikviách sv.Terezky na Starých Horách

Výstup na Kľak

Vrícko - vodopád

Plavba Dunajcom

Spoločný výlet pri srdci sv. Vincenta v Paríži

Predstavenie našej kongregácie v poľskom rádiu Nepokaľanowo

Pred bazilikou v Licheni

Spoločný výlet - bazilika v Licheni

Spoločný výlet - Staré Hory

Zber jahôd

Zber cibule

Zaváranie broskýň

Skrášľovanie okolo kláštora

odpratávanie snehu zo strechy...

odpratávanie snehu zo strechy kláštora

náš duchovný otec vdp. Jozef Čeman

cintorín sestier

spoločná modlitba pri Lurdskej jaskyni vo Vrícku

spoločná modlitba v komunite

služba naším chorým sestrám

prevzatie ďakovného dekrétu

práca sestier v Rodine Nepoškvrnenej

starostlivosť o staršie spolusestry

starostlivosť o staršie spolusestry

...tlačenie kapusty...

...pri utieraní riadu...

každý štvrtok a vždy 22. deň v mesiaci sa koná vo Vrícku celodenná poklona Nasvätejšej Oltárnej Sviatosti

...modlitba...

...v záhradke...

Kostol sv. Bartolomeja vo Vrícku

cintorín sestier Satmárok vo Vrícku

centrálny pomník na cintoríne sestier Satmárok

vianočná akadémia (2003)

vianočná akadémia (2003)

...chvíle voľna...