Deň radosti 29. 8. 2015

29. september je pre našu Kongregáciu Dňom radosti, pretože slávime výročie založenia.

K tomuto dňu sa nám prihovorila sestrička provinciálna týmito slovami:

Milé sestričky,

k dnešným 173. narodeninám našej Kongregácie vyprosujem a želám každej z nás osobne, aby sme svojmu Pánovi dovolili dotknú
ť sa nášho  srdca, nech má nad ním moc. Je totiž Jediným z celého vesmíru, komu sa oplatí ho zveriť. Prekonajme strach a svoje bezdôvodné obavy, čo všetko by sa potom mohlo diať! (Určite to bude lepšie, garantujem!) Prajem nám všetkým tak hlbokú dôveru spojenú s pokorou, ktorá nechá formovať naše srdcia na iné –nové – také, aké chce On. Odložme svoje úbohé predstavy o vlastnom  zasvätenom živote a nech konečne vstúpi! Vzdajme sa Mu! Len tak budeme mať budúcnosť!

Toto si, milé sestričky, navzájom vyprosujme!

Požehnaný deň narodenín!

Naladené týmito slovami sme tento deň začali modlitbou a svätou omšou, kde sme ďakovali za dar nášho povolania. A keďže narodeniny treba osláviť, čakal nás bohatý program:

 

Fotografie

Deň nám spestrila Terchovská muzika a to boli teda hlasiská...

...rozprúdili krv, až vyprovokovali tanec...

...úplne iný pocit vzbudila clivá fujara...

Po večernej modlitbe nás navštívila jedinečná kúzelníčka.

A potom to prišlo - scénka Čerstvo natretá lavička...

...ktorá zostala otlačená na habite...

..a ľudská povaha sa nezaprie: keď ja, tak nech aj tá druhá...

...čo vyvolalo salvy smiechu v celej jedálni.