Komunita sestier vo Vrícku

Kráľ Artabán (kandidátka Katka)Minimuzikál - Štvrtý kráľ

Dňa 12. januára 2007 sa v komunite sestier vo Vrícku, v divadelnej sále - "Horná jedáleň" uskutočnilo predstavenie minimuzkálu „Štvrtý kráľ", ktorého autorkou je Martina Baginová z Bratislavy.

S pomocou sestry Alžbety, sestier krajčírok a mnohých spolusestier ho pripravili mladšie i staršie sestričky a kandidátka.

Spevom i hovoreným slovom priblížili starú legendu o štvrtom kráľovi Artabánovi, ktorý sa spolu s troma kráľmi vyberie hľadať Mesiáša.

Predá všetko, čo má a kúpi dar pre Mesiáša - tri diamanty. Cestou stretáva žobráčku, ktorej daruje jeden diamant. Medzitým traja králi došli do Betlehema, poklonili sa Mesiášovi a odišli domov. Artabán prichádza do Betlehema, nachádza prázdne jasličky. Prišiel neskoro. Zbadá ženu, ktorá s dieťaťom uteká pred Herodesom. Aj jej daruje diamant, aby sa postarala o dieťa.

Z troch diamantov mu ostane len jeden. Dlho predlho blúdi krajom, až prichádza do Jeruzalema, v ktorom vládne zmätok. Dozvedá sa, že majú ukrižovať toho, ktorý sa vydáva za Mesiáša. Artabán sa poteší, že konečne našiel toho, ktorého hľadá a stretne sa s ním. Cestou na Golgotu stretne vojakov s dievčaťom, ktoré vedú do väzenia, pretože nezaplatilo daň. Artabánovi je dievčaťa ľúto, a preto dáva posledný diamant vojakom, aby ho pustili.

Cenil si ľudský život ako najvzácnejší dar. Nakoniec prichádza na Golgotu a nachádza prázdny kríž. Je mu smutno, že Mesiáša zabili a rozplače sa. Vtom sa ozve sám Ježiš a utešuje ho, že nezomrel, ale žije. Vysvetlí mu, že sa už spolu stretli - v ľuďoch, ktorým pomohol. To, čo urobil jednému z nich, bolo prejavom lásky voči Nemu, a preto bude mať účasť na jeho kráľovstve.

Odmenou sestričkám za ich námahu bol potlesk divákov - duchového otca, spolusestier z Vrícka i Ružomberka a nechýbala ani sladká odmena...

Muzikál končil slovami piesne, ktoré sú adresované každému z nás:

Láska dnes prišla medzi Vás a v každom blížnom môžeš uzrieť jeho tvár.
Pozri sa vôkol seba, uvidíš kúsok neba, Ježiš ťa čaká v každom z nás.
Láska dnes prišla medzi Vás a v každom blížnom môžeš uzrieť jeho tvár.
Pozri sa vôkol seba, uvidíš kúsok neba, v ktorom ťa čaká On sám.

Poď aj ty, otvor svoju dlaň, podaj ju blížnemu, nech nie je sám.
Tomu, čo trpí, kto sa trápi, kto hľadá pravdu a nevie ju nájsť....

spracovala: s. Martina
Text a hudba   - Martina Baginová
Osoby a obsadenie:
Panna Mária    - s. Benjamína
Svätý Jozef     - s. Samuela
Artában            - kandidátka Katka
Gašpar              - s. Nikola
Melichar           - s. Anastázia
Baltazár             - s. Zuzana
Žobráčka          - s. Lucia
Žena s dieťatkom - s. Alena
Dievča                - s. Zdenka
Vojak                 - s. Katarína
Úvodné slovo  - s. Norberta
Hudobný doprovod   - s. Alžbeta
Kostýmy   - s. Ida, s. Kamila
Osvetlenie   - s. Magdaléna
Réžia   - s. Martina
ďalšie informácie »
Fotografie

...diváci trpezlivo očakávajú začiatok predstavenia...

Úvodné slovo k muzikálu: *Jedna legenda hovorí o štvrtom kráľovi, ...*

Dvaja králi obdivujú HVIEZDU. *Keď vidím túto hviezdu, myslím, že je tu, ten Mesiáš je tu!*

Štyria králi sa dohadujú o ceste za Mesiášom. *Musíme ísť privítať Mesiáša a pokloniť sa mu.*

Kráľ Artabán s troma diamantami. *Predal som svoj dom a všetko, čo mám, za to som kúpil pre Mesiáša dar - tieto 3 diamanty...*

Artabán so žobráčkou. *V dnešnom svete často vládne chlad a nenávisť, ľudia nemajú čas pri núdznom sa zastaviť. Nech tvoja hviezda pomôže nám nájsť jeden k druhému cestu zas...*

Svätá Rodina - Jozef, Mária a Ježiš

Traja králi sa klaňajú Mesiášovi. *My prichádzame z východu pokloniť sa kráľovi, ... ktorý je náš Mesiáš, to nám hviezda hovorí.*

Artabán pri prázdnych jasličkách. *Aha, jasličky. Ale nik tu nie je. Ja nešťastník, prišiel som neskoro...*

Artabán stretáva ženu s dieťatkom. *...vezmi si aspoň tento diamant, aby si sa mohla postarať o svoje dieťa...*

Artabán zbadá vojaka s dievčaťom. *Cením si ľudský život... veľa toho nemám, len tento diamant, veľmi rád sa ho však zrieknem, veď ľudský život je ten najvzácnejší dar.*

Artabán plače pred prázdnym krížom. *Tak oni ho predsa zabili. A ja som sa tak namáhal, len aby som ho stretol...*

Artabán hľadí na kríž a počúva hlas Ježiša: *NEPLAČ, Artabán, NEZOMREL SOM, ŽIJEM. Stretol si ma už dávno...*

Herci a speváci nášho minimuzikálu. *Láska dnes prišla medzi Vás....*

Záverečné slová s. Pavly všetkým prítomným...

Hudobný doprovod s. Alžbety