Svätý Mikuláš vo Vrícku

Všetko sa to stalo 5. decembra 2006.

... na kláštornej chodbe vo Vrícku sa stretli dvaja Mikulášovia - ten "Satmársky" i ten "Vykupiteľský"...

viac o komunite vo Vrícku ›››
 
Fotografie

príprava anjelského sprievodu Mikuláša

pomoc pri príprave darčekov

Mikuláš vyskúšal náboženské vedomosti...

...a potom odmenil darčekmi...

...Mikuláš posilnil láskavým pohladením naše choré spolusestry a odmenil ich darčekmi...

...a pri obdarúvaní darčekmi mu pomáhali veselí anjeli...

...a ešte záverečné foto s. Bernadety s nebeskou návštevou

...a s Mikulášom sa odfotila aj s.Adela a s.Agneška...

...a ako sa to stalo a ako nie... na našej chodbe sa stretli hneď dvaja Mikulášovia - ten *Satmársky* i ten *Vykupiteľský*... a tak sa nechali spolu vyfotiť...