Komunita sestier vo Vrícku

Návšteva svätého Mikuláša  

Komunitu sestier vo Vrícku začiatkom decembra 2008 poctil svojou návštevou svätý Mikuláš v sprievode sv. Faustíny Kowalskej, sv. Terézie Benedicty od kríža, svätého Otca Jána XXIII., sv. Bernarda, pátra Pia, sv. Damiána a anjela....

Fotografie

...sv. Mikuláš v sprievode nebešťanov...

...medzi sestričkami vo Vrícku...

...zo vzácnej návštevy sa tešili aj choré sestričky...

...nechýbali povzbudivé slová...

...a nechýbali darčeky...

...a nechýbal úsmev...