Zmeny v pôsobení sestier

Slúžme ľuďom na ich ceste ku Kristovi svedectvom živej viery, lásky, pokory a jednoty.   svätý Vincent de Paul

.

V zmysle Konštitúcií Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok došlo k zmene pôsobiska sestier:

Sprevádzajme sestry, ktoré začínajú svoju službu na nových pôsobiskách, modlitbami...
  

Kongregáciu v súčasnosti  tvorí 152 sestier, ktoré pôsobia v 18 komunitách vrátane generalátuprovincie. Junioriek, t.j. sestier s dočasnými sľubmi je sedem.

Vekové zloženie sestier je od 24 do 89 rokov.

Zmeny pôsobiska sestier - rok 2008 (získať viac informácii)  

"Žijeme ako sestry v jednej rehoľnej rodine. Láska k Pánovi, to isté povolanie, spoločná cesta a ten istý cieľ nás združili vo vzájomnej spoluzodpovednosti.
Dôvera, veselosť, vzájomná úcta a láska sú predpoklady pre naše spoločné nažívanie."
(Konštitúcie 88. 90.)