Lectio divina

Božie Slovo je zrnom...

Božie Slovo je zrnom,
my sme pôdou,
do ktorej slovo padá
a každodennosť, do ktorej sme ponorení, je nevyhnutnou klímou pre jeho vzrast.

Úkon viery, ktorý by som si mal opakovať každý deň:  Boh sa mi každodenne prihovára! Jeho slovo je stále slovom „pre túto chvíľu“, pre prítomnú situáciu môjho života.

Lectio divina znamená s otvoreným srdcom otvoriť knihu Písma a dovoliť, aby Božie Slovo prehovorilo k tvojej duši....
Treba čakať, až dušu úplne naplní ticho. Vtedy pocítiš chvenie a Božie Slovo rozozvučí struny tvojej duše a vylúdi na nich celú symfóniu.
V tej chvíli budú slová, ktoré čítaš odpoveďou na otázky, ktoré si kladieš, a dokonca i na tie otázky, ktoré ťa ani nenapadlo položiť si. Nie vždy však dostaneš odpoveď v pravom zmysle slova...
Niekedy zaznie iba akási stupnica, ktorá ti naznačí trhlinu v múre tvojich otázok. Ale i vtedy môžeš v pokoji pokračovať vo svojej ceste, lebo tvoju dušu naplnilo bohatstvo Božieho Slova.   (François Garagnon)
Sväté Písmo
  
 

LITURGICKÝ ROK "A"

   Lectio divina - celý rok A

Obdobie cez rok - rok "A" 


Všetci občas prežívame dni, na ktoré by sme chceli čo najskôr zabudnúť. Možno sme zmeškali do práce a nestihli sme dôležitú poradu; možno sa v dome objavili ploštice; alebo sme niekde nabúrali autom. Možno nás len zmohli povinnosti dňa. Alebo sme prežili niečo skutočne traumatické, ako napríklad smrť milovaného človeka. Vždy, keď máme takýto deň, je veľmi ťažké dívať sa k nebu. Avšak Boh nám zanechal niečo, k čomu sa môžeme obrátiť tu na zemi - je to jeho slovo. Ako nám vraví Sirachov syn, Sväté písmo má múdrosť, ktorú potrebujeme na to, aby sme videli veci v širších súvislostiach. Keď sa naša predstava o živote príliš zužuje, Božie slovo nám otvára nové obzory úžasných možností. Keď nás naše starosti gniavia, Sväté písmo nás dvíha a mení našu perspektívu. Môžeme vidieť, že všetky udalosti v našom živote - dokonca aj tie nepríjemné - sa môžu obrátiť na obdobie milosti. Samozrejme, že môžeme a máme pristupovať k Bohu v modlitbe - čo však formuje našu modlitbu? Božie slovo je kľúčom k rozvíjaniu našej viery, s ktorou prichádzame k Bohu v modlitbe. Sväté písmo nám pomáha vysporiadať sa s protirečivými pocitmi a myšlienkami, ktoré k
nám prichádzajú počas modlitby. Je úžasným overením pravdivosti nášho prežívania, keď sa cítime na dne, ktoré nám dokazuje, že Boh je tu pre nás vždy - vždy milujúci, vždy odpúšťajúci a vždy nás volajúci k sebe. Sú to ľúbostné listy Boha nám, jeho deťom! Avšak Sväté písmo môže spôsobiť oveľa viac, ako len priniesť pokoj do našej mysle. Ono nás vedie a pomáha nám pri každodenných rozhodnutiach. Mal by som prijať túto novú prácu? Mal by som sa zosobášiť s
týmto človekom? Koľko času by som mal tráviť v obchodoch? Na tieto otázky väčšinou nedostaneme presné odpovede, začneme však vnímať veci z nebeskej perspektívy. Cez Písmo totiž môžeme nahliadať do Božej mysle a naše zmýšľanie
sa tým postupne zmení, keď začneme vnímať veci tak, ako ich vníma Boh.
Zapadá tvoje Sväté písmo prachom na poličke? Pamätaj, že nikto z nás nežije "len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst" (Mt 4, 4).
Pane Ježišu, vlož do môjho srdca hlad po tvojom slove. Naplň ma svojou múdrosťou, keď meditujem nad Svätým písmom.


Pôstne obdobie - rok "A" 

Veľká noc - rok "A"

Advent - rok "A" 

Vianoce - rok "A"

LITURGICKÝ  ROK   "C" 

Obdobie cez rok - rok "C" 

Veľká noc - rok "C"


  Pôstne obdobie - rok "C" 

Advent- rok "C" 

Vianoce - rok "C"

  

LITURGICKÝ  ROK   "B"   

Advent "B"

Vianoce "B"

Obdobie cez rok - "B" 

 Veľká noc - rok "B"

 Pôst - rok "B"