Noviciát

Noviciát je najzložitejšie obdobie formácie. Preto prebieha uzatvorene. K prijatiu do noviciátu je potrebné:
Musí predložiť:

Noviciát trvá dva roky. Provinciálna predstavená po rozhovore s novickou, magistrou noviciek a so súhlasom provinciálnej rady môže novicke dovoliť zložiť dočasné sľuby.

Magistra noviciek:   s. M. Brigita Puchalová 

Miesto noviciátu:   Trenčín

Počet noviciek:  2

 

novicky  Vstup do noviciátu

Na sviatok Krista Kráľa 22.11.2015 naše postulantky Ksenia a Silvia prijali rehoľné rúcho a tak vstúpili do dvojročného noviciátu v našej Kongregácii.  Zároveň prijali aj nové rehoľné mená - sestra Pia a sestra Viannea.                                                                 viac fotiek>>>

 


s. Fides Prvé sväté sľuby - s. Fides

Dňa 27. septembra 2014 na sviatok sv. Vincenta zložila s. Fides v komunite vo Vrícku svoje prvé sväté sľuby. Pri svätej omši, ktorej hlavným celebrantom bol p. Emil Hoffman, CM, s. Fides verejne pred spoločenstvom svojich spolusestier a priateľov sľúbila Trojjedinému Bohu život v čistote, chudobe a poslušnosti na jeden rok podľa Konštitúcií Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.

Pri tejto príležitosti p. Emil sestričke odovzdal:

Zložením sľubov s. Fides vstúpila do tretej etapy formácie sestier - do juniorátu.  Pamätajme na ňu vo svojich modlitbách, aby mohla svoje zasvätenie prežívať s radostným srdcom.

Fotky zo slávnosti >>>

 

Veronika BaronováPrijatie rehoľného rúcha - s. M. Fides

sestra Mária FidesDňa 6. októbra 2012 o 10.30 hod. prijala Veronika Baranová v kostole sv. Bartolomeja vo Vrícku rehoľné rúcho ako znak svojho zasvätenia sa Kristovi. Vstupom do noviciátu prijala  nové meno, ktoré má byť predobrazom poslania sestry. Jej nové meno v Kongregáci Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok  je sestra Mária Fides.

... Všemohúci Bože, Ty si vnukol našej sestre rozhodnutie dokonalejšie nasledovať Krista; daj, aby ti s radosťou prinášala obetu svojho života a pod tvojím vedením dosiahla cieľ cesty, ktorú dnes nastúpila...

Prosíme o modlitby za jej vytrvalosť v povolaní.

  

Nevesta...
Nevesta
 
Požehnanie od staršej spolusestry...
 
... sprievod do kostola s rodičmi.
 
... tu som, Pane, ty si ma povolal
... a tu už máme sestru Máriu Fides
 
Sestra Mária Fides odovzdáva dar k obete...
... A aby sme nežili len sebe samým, ale jemu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych ...
Aj my sme mali účasť na jednom chlebe a jednom kalichu ...
 
... vďačiť Ti chcem mama......a bol čas ďakovať všetkým, čo išli so mnou po mojej ceste k zasvätenému životu
... nech Pán Ježiš pomáha nám všetkým, aby sme mohli byť znakom jeho lásky...
 
Radosť po krásnej liturgickej slávnosti nás sprevádzala aj k slávnostnemu stolu ...
     

 Pri slávnostnej sv. omši, ktorá sa konala vo Vrícku dňa 17. 9. 2011 prijala Janka Hadryová rehoľné rúcho Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok a nové rehoľné meno: sestra Mária Terézia. Jej rehoľnou patrónkou sa stala bl. Matka Tereza z Kalkaty.  Blahoželáme ✿

Janka H. - prijatie rehoľného rúcha...

... keď mi Láska dala znamenie, nasledujem ju aj keď jej cesty sú strmé ...

Janka pri starších spolusestrách...

Svätý Duchu, láska vyliata do sŕdc, ... daj jej milosť ukazovať ľuďom dobrotu a ľudskosť nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
(Ján Pavol II. - Vita consecrata 111)

Rodičia sprevádzajú dcéru...

... rodičia v sprievode sestier vovádzajú svoju dcéru do chrámu ...

Prijatie rehoľného rúcha...

Janka, príjmi rehoľné rúcho ako znak tvojho zasvätenia sa Ježišovi Kristovi. Nech Ti slúži k osobnému posväteniu a k dobru blížnych...

 
Janka H. - sestra M. Terézia - prijatie rehoľného rúcha
s.M.Ignácia (generálna predstavená) .... s.M.Terézia ....  s.M.Pavla (provinciálna predstavená)

Jana Hadryová, odteraz sa v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok budeš volať sestra Mária Terézia  

... sestra M. Terézia - moja cesta povolania >>>  

Prijatie rehoľného rúcha 

Zuzana Schenková (s. M. Dominika)Dňa 7. februára 2010 vo Vrícku pri svätej omši v kaplnke Nepoškvrnenej Panny Márie prijala sestra M. Ignácia Hriňová, generálna predstavená kandidátku Lenku Schenkovú do Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok.

Lenka prijala rehoľné rúcho Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok a taktiež nové meno: sestra M. DOMINIKA. ...s. M. Dominika týmto ukončila obdobie postulátu a začína dvojročný noviciát.

viac >>>

sestra M. NikolaSestra Mária Nikola

Dňa 17. 9. 2005 vo Vrícku prijala rehoľné rúcho a začala dvojročné obdobie noviciátu.

Po prijatí rehoľného rúcha jej s. Pavla, provinciálna predstavená povedala: „Lucia Jurčová, odteraz sa budeš v Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok volať sestra Mária Nikola. Tvojim patrónom je svätý Mikuláš z Myry.“

viac informácií  ›››      


Sestra Mária Zuzana a sestra Mária Zdenka

s.Zuzana a s.Zdenkasestra Zdenkasestra Zuzana