Návšteva abbé Gasparda Kamandu z Konga na Slovensku (júl 2012)

Pomoc deťom v Kongu (Lubumbashi) a Kamerune

V priebehu rokov 2011-2012 vzniklo spoločenstvo 79 rodín zo Slovenska, ktoré pomáhajú prostredníctvom Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok 88 chudobným deťom v Afrike (Kongu-Lubumbashi a Kamerune). Ide o pomoc prostredníctvom duchovného sprevádzania modlitbou, obetou a tiež pomoc finančnú, ktorá má dieťaťu pomôcť zabezpečiť výživu, zdravotnú starostlivosť a získať vzdelanie.

V dňoch 18. 7. - 1. 8. 2012 navštívil Slovensko abbé Gaspard Kamanda z Demokratickej republiky Kongo, duchovný otec farnosti, do ktorej deti, ktorým rodiny zo Slovenska pomáhajú, patria. Abbé Gaspard Kamanda sa so slovenskými rodinami stretol na 4 miestach (Ružomberok, Vrícko, Košice, Trenčín).

Stretnutie v Ružomberku:   21. 7. 2012

 
Stretutie v Ružomberku
Stretnutie v Ružomberku   
Stretnutie v Ružomberku

Stretnutie vo Vrícku:  22. 7. 2012

Stretnutie vo Vrícku Stretnutie vo Vrícku 
Stretnutie vo Vrícku
Viac fotografií >>>

Stretnutie v Košiciach:   28. 7. 2012

Stretnutie v Košiciach
Strentutie v Košiciach

Stretnutie v Košiciach

Viac fotografií >>>

Stretnutie v Trenčíne:  29. 7. 2012

 Stretnutie v Trenčíne Stretnutie v Trenčíne 

 Stretnutie v Trenčíne

Viac fotografií >>>

Abbé Gaspard vykreslil cestu darov od chvíle, keď ju rodiny zo Slovenska poukážu na účet Milosrdných sestier až po chvíľu, keď ich on alebo Madame Kosi odovzdá rodičom detí, príp. ich zástupcom. Abbé osobne dohliada na to, aby finančné dary prúdili v prvom rade na úhradu školného.

Všetky stretnutia slovenských rodín s abbé Gaspardom z Lubumashi (DR Kongo) sa niesli v príjemnom rodinnom duchu; prispeli k vzájomnému zblíženiu sa, vniesli svetlo do otázok, nejasností a prehĺbili našu radosť zo služby chudobným...

Počas pobytu na Slovensku sme umožnili abbé Gaspardovi nahliadnúť na krásy našej krajiny, spoznať aspoň čriepky našej histórie i súčasnosť; abbé prijal pozvania niektorých slovenských rodín a mohol si tak spraviť obraz o živote v našich slovenských rodinách; predstavili sme mu systém slovenského školstva. Sprostredkovali sme abbé Gaspardovi stretnutie s prof. MUDr. Vladimírom Krčmérym na pôde VŠ zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislave a odštartovala sa tak ďalšia krásna spolupráca v pomoci chudobným...

Stretnutie s prof. Vladimírom Krčmérym 

Návšteva Materskej školy sv. Lujzy v Ružomberku

Návšteva Materskej školy
sv. Lujzy v Ružomberku  >>> 

 ... z jednej návštevy slovenskej rodiny, ktorá pomáha deťom v Lubumbashi

 Viac >>>

  Ďakujeme...
... ĎAKUJEME ...

     
Chlapec z Konga
 
Dievča z Konga
 
Chlapec z Kamerunu
 
Ako to s pomocou deťom v Afrike začalo?   >>>
Projekt: Materská škola so základnou v Lubumbashi >>>
Podrobnejšie informácie o stretnutiach >>>