Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - DAR ŠĽACHETNÉHO SRDCA

««   december 2008   »»
1. PODLAŽIE
Izba č. 1
lôžko
1-1
Izba č. 2
lôžko
2-1
lôžko
2-2
Izba č. 3
lôžko
3-1
lôžko
3-2
Izba č. 4
lôžko
4-1
Izba č. 5
lôžko
5-1
lôžko
5-2
Izba č. 6
lôžko
6-1
Izba č. 7
lôžko
7-1
Izba č. 8
lôžko
8-1
lôžko
8-2
2. PODLAŽIE
Izba č. 11
lôžko
11-1
lôžko
11-2
Izba č. 12
lôžko
12-1
Izba č. 13
lôžko
13-1
lôžko
13-2
Izba č. 14
lôžko
14-1
lôžko
14-2
Izba č. 15
lôžko
15-1
lôžko
15-2
Izba č. 16
lôžko
16-1
Izba č. 17
lôžko
17-1
Izba č. 18
lôžko
18-1
Kontaktné údaje
Priezvisko a meno (názov spoločnosti):
Adresa bydliska (sídlo spoločnosti):
Vystupovať anonymne:
nie áno
Email (neverejný):
Telefón (neverejný):
Web stránka:
Poznámka:
(neverejná a nepovinná položka)