POZVÁNKY na duchovné obnovy


Ponuka duchovných obnov vo Vrícku na rok 2016: 

Začiatok 

Ukončenie 

Duchovná obnova

07. 1.
10. 1.
pre ženy
21. 1.
24. 1.
pre manželské páry
25. 2.
28.2.
pre ženy
10. 3.
13. 3.
pre manželské páry
07. 4.
10. 4.
pre chorých
16. 6.
19. 6.
pre chorých (nevidiaci)
07. 7.
10. 7.
pre chorých
28. 7.
31. 7.
pre rodičov s chorými deťmi
18. 8.
21. 8.
 pre chorých
 08. 9.
11. 9.
 pre ženy
 29. 9.
02. 10.
 pre ženy

Prihlásenie alebo prosba o informáciuPrihlásiť sa môžete e-mailom na adrese:  DomViery@satmarky.sk

Telefonický kontaktBližšie informácie môžete získať, príp. prihlásiť sa môžete aj telefonicky na čísle telefónu: 043 - 4933 129043 - 4933 129 alebo mobilu: 00421 917 350 31100421 917 350 311 (Orange). 

Kde nás nájdete?Duchovné obnovy sa konajú v rehoľných domoch vo VRÍCKU č. 131 a č. 132 (Objekty hneď za obchodom  JEDNOTA, vedľa konečnej zastávky autobusu). Začiatok duchovnej obnovy je v prvý deň o 17.00 hod. a ukončenie v posledný deň o 13.30 hod.

  Duchovné obnovy dievčat (fotografie a komentáre) - archív  >>>

  

     


Karmelitánske kníhkupectvo :)

Prežite tradičné pôstne obdobie netradičným spôsobom...

Vyveska.sk

Sklad SOLIDARITY v Bratislave... humanitárny SKLAD SOLIDARITY v Bratislave ... kde darovať znamená pomáhať... Cieľ - pomáhať  núdznym postaviť sa znovu na vlastné nohy, a tým bojovať za elimináciu chudoby a jej dosahov.

25. marec - Deň počatého dieťaťa. 
... ŽIVOT JE KRÁSNY! Chráňme ho od počatia. ... 25. marec - Deň počatého dieťaťa...  
 
Slovo pre ženy 

 ...pozývame na vynovený projekt internetového Karmelitánskeho kníhkupectva, ktorý už dnes ponúka najširšiu škálu kresťanskej a humanitnej literatúry u nás. Príjemný dizajn, intuitívne vyhľadávanie a premyslene vytvorené odkazy a prepojenia:  www.ikarmel.sk  

 Alexis...Poradňa pre ženy a dievčatá...

V decembri 2009 spustilo Fórum života poradňu pre ženy a dievčatá s názvom Alexis. Ide o úplne nový projekt zameraný na konkrétnu pomoc pre tehotné ženy. Cieľom projektu je ponúknuť podporu a poradenskú pomoc dievčatám a ženám, ktoré zvažujú umelý potrat alebo sa nachádzajú v závažných situáciách súvisiacich s tehotenstvom. Poradenstvo bude poskytované emailovou formou, telefonicky a osobne. Budeme radi, ak sa aj vy zapojíte do šírenia informácie o tejto možnosti. Všetky praktické informácie a kontakty sú dostupné na webovej stránke http://www.alexisporadna.sk/


Vykročme na cestu lectio divina - cestu zahĺbenia sa do Božieho slova...

Cesta LECTIO DIVINAAby sme začali cestu LECTIO DIVINA, Je potrebný zápal a láska. Je potrebné prijať ten istý postoj, aký mala Mária, čiže urobiť z Božieho slova určité absolútno celého nášho života. Mária počúva Božie slovo, zachováva ho vo svojom srdci a uvažuje o ňom.
K tomu, aby sa Božie slovo stalo základom nášho života, treba si ho zamilovať.
Bez zamilovania sa do Božieho slova nie je možná žiadna cesta lectio divina. Treba dozrieť k presvedčeniu, že vo Svätom písme sa nachádza poklad Božieho slova. Vtedy budeme schopní predať celý majetok, nechať všetko bokom, aby sme mohli kúpiť pole, na ktorom je ukrytý poklad, Božie slovo...

Vovedenie do LECTIO DIVINA  ›››

 

 Užitočné linky

  1. Sväté Písmo:    http://www.svatepismo.sk/
  2. Liturgia hodín:   http://www.breviar.sk/
  3. Rádio Vatikán:   www.radiovaticana.org/slo/index.asp
  4. Katolícka cirkev na Slovensku: http://www.kbs.sk/
    1. Rím.-kat. cirkev - Biskupstvo Banská Bystrica: http://www.bbdieceza.sk/
  5. Pastorácia povolaní na Slovensku: http://povolania.kbs.sk/ 
  6. Rehole na Slovensku:   http://www.rehole.sk/