Rodina Nepoškvrnenej - aktuality

RN - história >>> 
 RN - kontakty >>>

 

Pozvánka na stretnutie RN Pozývame Vás na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

                                                          v Smižanoch v sobotu 11. júna 2016


 Ponuka kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2016

   navratka kalendar


lurdy 14. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lúrd 

Pútnici, ktorí nastúpili do špeciálneho vlaku smerujúceho do Francúzska od 4. do 12. júna 2015 prežili svoje dni úplne inak ako bežne . Pestrú paletu ľudí, mladých či starých, chorých aj zdravých, spájal jeden úmysel - putovanie k Panne Márii. Každý deň sme slávili svätú omšu, aj cestou vo vlaku, prechádzali sme cez lurdskú jaskyňu, sme mali tú česť viesť Eucharistickú aj Mariánsku procesiu. Každý tu priniesol svoje úmysly, utrpenia, prosby a každý si niečo odniesol do ďalšieho života.

viac fotiek>>>


 stretnutie RN Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

18. apríla 2015 sa v kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Severe stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej, aby oslávili jej 40-ročné jubileum. V kázni sa všetkým prihovoril otec kardinál Tomko, pripomenul históriu vzniku Rodiny Nepoškvrnenej a zdôraznil hodnotu utrpenia, keď ho prežívame spolu s Ježišom. Poobede si prítomní pozreli prezentáciu zo života sestier satmárok, pomodlili sa svätý ruženec a domov odchádzali s eucharistickým požehnaním.

viac fotiek zo stretnutia>>>


 1. apríla 2015 sme sa v Ružomberku rozlúčili so sestrou Bernadetou. Svätú omšu celebroval otec biskup Sečka, koncelebroval otec biskup Tomáš Galis a ďalší kňazi za účasti mnohých veriacich.

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami zdieľajú nádej na spoločné stretnutie v nebi.

viac fotiek

 


Sestre Bernadete priznali štatút veterána protikomunistického odboja

Ústav pamäti národa rozhodol 1. apríla 2015 priznať štatút účastníka protikomunistického odboja in memoriam sr. Bernadete. 

viac >>>

 


Bernadeta.jpg (150x200 px, 14.5 kbyte)

Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky prosia o modlitbu za sestru M. BERNADETU Auréliu - Štefániu Pánčiovú, ktorú si Pán povolal z Vrícka do Otcovho domu dňa 30.marca 2015 vo veku 90 rokov a v 67. roku zasvätenia sa službe Bohu a blížnym.

 Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen

 

viac zo života s. M. Bernadety >>>
fotografie zo života s. M. Bernadety

2015_plagat_maly.jpg (144x200 px, 28.6 kbyte)Pri príležitosti 40-ročného jubilea Vás pozývame  na                                           Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej 18. apríla 2015                                              v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine-Sever.

Sastin_2014m.jpg (150x210 px, 10.4 kbyte)

Pozývame Vás na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej v Šaštíne 31. 5. 2014.

Púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd...13. slovenská púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd

Rodina Nepoškvrnenej pri Kongregácii Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok v dňoch od 29. 8. do 6. 9 2013  putuje s chorými členmi Rodiny Nepoškvrnenej a ich rodinnými príslušníkmi už 13. krát do Lúrd...  

Viac informácií >>>

 

Kalendár Rodiny Nepoškvrnenej rok 2014.Návratka na kalendár Rodiny Nepoškvrnenej 2014Ponuka kalendára Rodiny Nepoškvrnenej na rok 2014

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej na VelehradePozývame Vás na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej

                                                          na Velehrade 4. mája 2013

Duchvné cvičenia chorých vo Vrícku - r. 2012  Duchovné cvičenia pre chorých vo Vrícku

Duchovné cvičenia pre chorých, ich blízkych a pomocníkov viedol v dňoch 23. - 26. augusta 2012 vo Vrícku otec biskup Dominik Tóth.  ... prežili sme spolu požehnané chvíle pod ochranou Nepoškvrnenej Panny Márie ✿    Viac fotografií >>> 

 Kalendár Rodiny Nepoškvrnenej na r. 2013 - ponuka

Možno Vás prekvapí, že na každej stránke kalendára na rok 2013 nájdete fotografiu kríža. Prečo práve kríž? Kríž je znakom spásy, je symbolom, ale aj svedectvom našej viery. Sú to nemí svedkovia, ktorí veľmi jasne hovoria o kresťanských koreňoch nášho národa, o viere našich predkov a mali by hovoriť aj o našej viere.
K hlbšiemu prežívaniu Roku viery nám môžu pomôcť aj myšlienky o viere, zamyslenia a cvičenia, ktoré vám v kalendári ponúkame na jednotlivé týždne roku 2013.  Viac >>>

 ... vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej - č. 2/2012. Pohľad do archívu časopisu>   

Rodina Nepoškvrnenej na Starých Horách - 19. 5. 2012

Rodina Nepoškvrnenej sa v tomto roku stretla po prvý raz na pútnickom mieste Staré Hory. Niekoľko tisíc členov zo Slovenska, Moravy a Čiech prišlo, aby v medziobdobí putovania do Lúrd pozdravilo Matku Božiu. Účastníkov púte pozdravil diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec. Pozdravil predovšetkým chorých na vozíčkoch, ktorých na Studničku ochotne povyvážali zdravší a zdraví a tak sa naplnila nádej sestry Alice z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta - Satmárok, ku ktorým ako združenie je Rodina Nepoškvrnenej pričlenená. Svätú omšu celebroval Mons. Vladimír Farkaš, ktorý v homílii položil veľmi sugestívne otázku: „Komu patríme?" Počas slávenia svätej omše hlavný celebrant so spolukoncelebrujúcimi kňazmi vyslúžili chorým sviatosť pomazania. Popoludní stretnutie pokračovalo v Bazilike Panny Márie adoráciou a modlitbami. Vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli zorganizovať túto púť ✿       

Reportáž >>>

 Rodina Nepoškvrnenej na Starých Horách  Rodina Nepoškvrnenej na Starých Horách
Rodina Nepoškvrnenej na Starých Horách viac fotografií >>> 
   

 ... POZVÁNKA na XIV. ročník medzinárodnej konferencie VYBER SI ŽIVOT ✿

Téma konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. - 24. marca 2012 v Rajeckých Tepliciach:
- Ľudská dôstojnosť, staroba a zomieranie
- Ľudská dôstojnosť na konci života
- Medzigeneračná solidarita - priestor pre uznanie dôstojnosti seniorov
- Zmysel ľudskej krehkosti

Vrámci konferencie bude RODINE NEPOŠKVRNENEJ odovzdaná cena Antona Neurwirtha za ochranu života ✿✿✿

Stretnutie Rodniny Nepoškvrnenej... srdečne pozývame na stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej, ktoré sa uskutoční 19. mája 2012 (sobota) na Starých Horách. ... spojiť sa budete môcť aj duchovne - prostredníctvom Rádia Lumen. Priamy prenos zo stretnutia začne o 10.00 hod. a bude pokračovať do 12.00 hod.  Viac >>>

12. púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd (rok 2011) ... oživenie krásnych a hlbokých zážitkov z 12. púte Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd (5. - 13. máj 2011). Fotoalbum >>>  

 ... Rodina Nepoškvrnenej ponúka stolový  kalendár na rok 2012. Viac informácií >>>

 

Stretnutie RODINY NEPOŠKVRNENEJ

 Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej sa uskutoční 5. júna 2010 (sobota) v Kostole Sedembolestnej Panny Márie v Martine - Sever.

Pri slávnostnej svätej omši budeme spoločne ďakovať za 35 rokov vzniku a pôsobenia Rodiny Nepoškvrnenej. Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami...

Program stretnutia:
10.00 hod. - príhovor
10.30 hod. - slávnostná svätá  omša
14.00 hod. - modlitba rozjímavého ruženca
14.45 hod. - pobožnosť so záverečným požehnaním

Časopisy Rodina Nepoškvrnenej - rok 2010   >>>

Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (1/2009)

Časopis RN č. 1/2009V tomto čísle nájdete aj:  

Stretnutie RN 2. 5. 2009 v ŠaštíneStretnutie Rodiny Nepoškvrnenej - pozvánka

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej sa uskutoční 2. mája 2009 (sobota) v Šaštíne.

Program stretnutia:

  1. 10.00 hod. - Príhovor sestry M. Bernadety Pánčiovej
  2. 10.30 hod. - Slávnostná svätá omša
  3. 14.00 hod. - Modlitba rozjímavého ruženca
  4. 14.35 hod. - Pobožnosť so záverečným požehnaním.

Všetkých Vás srdečne pozývame. 


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (5/2008)

V tomto čísle nájdete aj:  

Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (4/2008)

V tomto čísle nájdete aj:  


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (3/2008)

V tomto čísle nájdete aj:  

Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej    (2/2008)

Časopis Rodina Nepoškvrnenej 2/2008Každodenný život nás podnecuje k tomu, aby sme skúsili prijať svoj kríž. Pred Veľkou nocou som vďaka Svetielku nádeje mal možnosť navštíviť detské onkologické oddelenie v Banskej Bystrici.

Dieťa. Aké úžasné stvorenie! Tá detská nevinnosť, nevinný detský úsmev, pohľad, nežné objatie. Aká krása! Detský úsmev, prvé nezrozumiteľné slová, prvé neisté kroky, ich detský svet, pre nás dospelých taký nepochopiteľný. A zrazu je tu. To preukrutné slovo "rakovina". Mnohí si povedia: "Mňa sa to netýka..." (...z článku Deti nás učia niesť kríž - Časopis Rodina Nepoškvrnenej 2/2008)  

Časopis Rodina Nepoškvrnenej 2/2008  >>>


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (1/2008)

Časopis Rodina Nepoškvrnenej 1/2008V tomto čísle nájdete aj:  

Lurdy 2008Jubilejné oslavy 150. výročia zjavení v Lurdoch

V dňoch od 8. do 13. februára 2008 sa Milosrdné sestry sv. Vincenta - Satmárky zúčastnili osláv 150. výročia zjavení Panny Márie Bernadete Soubirusovej v Lurdoch.

"Odovzdali sme Panne Márii všetkých našich drahých, blízkych i tých, ktorí sú zverení našej starostlivosti, tých, ktorí nás prosili o modlitby a nezabudli sme ani na všetkých členov Rodiny Nepoškvrnenej."

>>> viac o oslavách v Lurdoch

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej - pozvánka

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej sa uskutoční 31. mája 2008 (sobota) na Velehrade. Program stretnutia:

  1. 10.00 hod. - Príhovor s. Bernadety Pánčiovej
  2. 10.30 hod. - Slávnostná svätá omša
  3. 14.00 hod. - Modlitba rozjímavého ruženca
  4. 14.35 hod. - Pobožnosť so záverečným požehnaním.

Všetkých Vás srdečne pozývame.


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (5/2007)

V tomto čísle nájdete aj:  


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (4/2007)

V tomto čísle nájdete aj:  


Púť do Lurd v roku 2009

11. národná púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd sa uskutoční  10. - 18. septembra 2009.     Informácie  


Púť do Lurd - rok 2005Púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd

Rodina Nepoškvrnenej putovala v dňoch 29. augusta - 6. septembra 2007 do Lurd. Túto 10. jubilejnú púť chorých do Lurd sprevádzal otec biskup Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup. Bola to cesta trpiacich a tých, ktorí im slúžia k Matke, ktorá nikdy nesklame. Každý tam dostal to, čo najviac potreboval a domov prichádzal s novou silou niesť odovzdane svoj kríž a pomáhať ho niesť aj iným...

Viac o púti do Lurd ›››

Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (3/2007)

Časopis RN 3/2007V tomto čísle nájdete aj:  

Stretnutie RN v ŠaštíneStretnutie Rodiny Nepoškvrnenej v Šaštíne

V sobotu 19. mája 2007, v  mesiaci Kráľovnej mája, sa tak ako každoročne stretli členovia Rodiny Nepoškvrnenej, tentokrát v národnej svätyni, v mariánskej bazilike v Šaštíne. K nohám našej drahej matky Panny Márie sme prišli všetci zložiť svoje bôle, ale aj radosti, poďakovať jej za pomoc a prosiť o ďalšiu ochranu života. Panna Mária mala iste radosť z toho, že sa jej deti stretli v takom hojnom počte.

Jedna členka Rodiny Nepoškvrnenej, ktorá sa prvýkrát zúčastnila stretnutia, nám napísala:  "Pamätám sa, že voľakedy som na modlitbu nemala čas, a pritom nemôžem tvrdiť, že som mala predtým viac práce ako teraz. Práve naopak. Postupne sa mi však stala modlitba súčasťou môjho života a ja zisťujem, že bez nej nemôžem žiť. Tak, ako je voda potrebná pre telesnú hygienu, tak sa stala modlitba sprchou mojej duše. Po strese a negatívnych zážitkoch ma osvieži, cítim sa, ako keď sa človek zdôverí blízkemu človeku, a vtedy sa mu uľaví. Za to, že som dokázala prežiť aj nemožné, vďačím modlitbe. Každý deň sa modlím za to, aby ma Duch Svätý naučil správne sa modliť..."

Viac informácií ›››


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (2/2007)

Časopis RN 2/2007V tomto čísle nájdete aj:  

...a farebná príloha: Novéna k Panne Márii Lurdskej


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (1/2007)

V tomto čísle nájdete aj:  Časopis RN č. 1/2007


Zlatá kniha fatimská (2007)Ponuka ZLATEJ KNIHY FATIMSKEJ

Rodina Nepoškvrnenej ponúka novú farebne ilustrovanú ZLATÚ KNIHU FATIMSKÚ, ktorá obsahuje:

Rozjímavý text a farebné ilustrácie môžu byť dobrou pomôckou k lepšej sústredenosti a k prehĺbeniu vzťahu k modlitbe posvätného ruženca.

Text modlitby posvätného ruženca pre vnútornú potrebu členov Rodiny Nepoškvrnenej schválil Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup, dňa 5. 5. 2006 č. 417/2006.

Zlatú knihu fatimskú si môžete objednať poštou, e-mailom, príp. telefonicky v Rodine Nepoškvrnej. Pri objednávkach uveďte nasledujúce informácie: 

Najvýhodnejšie je posielať hromadné objednávky. Ochotne však vybavíme aj objednávky jednotlivcov.


stretnutie RN v ŠaštíneStretnutie RN v Šaštíne

Stretnutie Rodiny Nepoškvrnenej sa uskutoční 19. mája 2007 (sobota) v Šaštíne.

Program stretnutia:

Všetkých Vás srdečne pozývame.  


Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. k 15. svetovému dňu chorých

kvetinkyMilí bratia a sestry,
11. februára 2007, v deň, keď Cirkev slávi liturgickú spomienku Panny Márie Lurdskej, sa bude v Soule v Kórei sláviť 15. svetový deň chorých.

Cirkev sa opäť zahľadí na trpiacich, pričom svoju pozornosť upriami na nevyliečiteľne chorých, z ktorých mnohí zomierajú v dôsledku svojej choroby v terminálnom štádiu.

 Posolstvo Svätého Otca Benedicta XVI›››


Vyšlo nové číslo časopisu Rodina Nepoškvrnenej (5/2006)

V tomto čísle nájdete aj: Časopis RN 5/2006

 


Púť do Lurd v roku 2007

10. národná púť Rodiny Nepoškvrnenej do Lurd sa uskutoční  29. 8. - 6. 9. 2007.     Informácie  


Púť do Lurd v roku 2005

Rodina Nepoškvrnenej zorganizovala v dňoch od 11. mája do 19. mája 2005 už 9. národnú púť chorých a telesne postihnutých s ich sprievodcami zo Slovenska do mariánskeho mesta Lurdy vo Francúzsku.

Tejto púte sa zúčastnilo 547 pútnikov, ktorých sprevádzal otec biskup Štefan Sečka a 14 kňazov. Ďalej sa púte zúčastnilo:

Vekové rozpätie pútnikov bolo od 4 do 93 rokov.Fotografie

sestra Rudolfa slúži v Lurdoch