Rodina Nepoškvrnenej - kontakt

Budova Rodiny NepoškvrnenejAdresa:
Rodina Nepoškvrnenej
038 31   Vrícko 190
rodinaneposkvrnenej@gmail.com  

č. tel.: 043 - 4933 741
č. tel.:  043 - 4901 693
č. fax: 043 - 4901 692
web: www.rodinaneposkvrnenej.sk

Sestry ktoré pracujú priamo v Rodine Nepoškvrnenej a je možnos sa na ne obráti:

Sestry pracujúce v Rodine Nepoškvrnenej