Materská škola sv. Lujzy - vzdelávací program SRDIEČKO

„Dobre vidíme iba srdcom. To podstatné je očiam neviditeľné."    (Antoine de Saint - Exupéry)

Vzdelávací program SRDIEČKO

 

Školský vzdelávací program SRDIEČKO ♥  tvoria tematické okruhy:

Mám srdiečko                       - ja som
Srdiečko ♥ pre kamarátov   - ľudia
Srdiečko ♥ pre prírodu          - príroda
Šikovné srdiečko                 - kultúra
|
Srdiečko ♥  darom od Boha 
                                         - verím v Boha

 

Pre harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku je nevyhnutné rásť vo všetkých z týchto oblastí. Každá oblasť je dynamicky prepojená duchovnou sférou, vierou v Boha, ktorá je základným pilierom našej edukačnej činnosti. Symbol srdiečka predstavuje lásku ako Boží dar nám samotným, ktorý sa učíme rozvíjať a šíriť ďalej.

Základným a najdôležitejším Božím prikázaním je láska, ktorú sa snažíme vkladať do detí, aby dosiahli vedomie, že sú milované a tak ich vedieme ku kresťanskej a osobnostnej zrelosti. Formujeme tiež osobnosť dieťaťa na kresťanských princípoch tak, aby sa samé rozhodovalo pre dobro nie len kvôli vonkajším pohnútkam, ale najmä pre radosť, ktorú jeho skutok prinesie iným i jemu samotnému. Dôležitým poslaním je aj naučiť dieťa spájať každodenný život so životom viery, formovať u dieťaťa základy svedomia, morálky a empatie.

Za poslanie cirkevnej materskej školy považujeme harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa v súlade s jeho potrebami, záujmami a vekovými, ako aj individuálnymi osobitosťami tak, aby bolo pripravené na primárne vzdelanie v základnej škole.

 Materská škola sv. Lujzy v Ružomberku