Milosrdné sestry v Albánsku - BUSHKASH

Buhkash - kláštor sestierAdresa:
Sestry bývajú v dedinke: BUSHKASH
.
.
Korešpodenčná adresa: 
Dioqeza Rrëshen
Rruga Shën Vinçenc de Paoli
Rrëshen - Mirditë - Shqipëri
Prezentácia o Albánsku >>>

...sestry: prvý deň v Albánsku (v katedrálnom chráme v Rrëshen)Sestry v komunite

Ambasádor SR v Albánsku

Ivan Šveda 
Embassy of the Slovak republik
Rruga Skenderbeu 8
Tirana, Albania
emb.tirana@mzv.sk
tel.: 0035 5 4 227 4917


Poslanie komunity

Rok 2014 v komunite

 

Prázdniny po albánsky - leto 2013

Tak ako každý rok, tak aj toto leto zorganizovali naše sestry prímestské tábory pre deti z farností, ktoré počas roka navštevujú. Na táboroch sa zúčastnilo približne 80 - 100 detí z farností Ulez, Bushkash a okolia. Ďakujeme sestričkám, že sa s nami podelili o radosť zo spoločne prežitých chvíľ a vyprosujeme im veľa milostí a jemnosti Ducha Svätého, pri zasievaní dobra do sŕdc ľudí, medzi ktorými žijú.

Albánsko 2013
... deti pri výrobe náramkov priateľstva...
 
Skupina starších detí
... staršie deti pri "budovateľskej" činnosti...
     
Súťaže detí
... deti sa vyšantili pri rôznych súťažiach... 
 
Sladký deň radosti
... deň radosti nemohol vyzerať inak,
ako deň plný rôznych sladkostí...
     
Sladký deň radosti
... a zo sladkostí bolo aj kopec radosti :-) ...
 
Pozvanie pre rodičov
... k záverečnému vyhodnoteniu tábora
sme pozvali aj rodičov,
     
Záverečný tanec
aby si spolu s nami zatancovali :-)
   

 

 


Misijné leto 2010 v Albánsku...

Misijné leto v Albánsku...Ponúkame niekoľko fotografií z letných aktivít našich sestier v Albánsku.

...koncom leta 2010 sestry navštívili Slovensko, načerpali nové sily a opäť sa 8. septembra 2010 vrátili do Albánska. ... zobrali so sebou časť pomoci (šatstvo, školské pomôcky pre deti), ktorú darovali pre albánsky ľud štedré srdcia ľudí zo Slovenska. ...ďakujeme...

viac >>>

Škola v BANÁNKE - pomoc deťom v Albánsku >>>

Prvá cesta do Albánska (apríl 2009) . . .

31. marca 2009 napísal Mons. Cristoforo Palmieri CM, biskup diecézy (severná časť Albánska) sestre M. Pavle Draganovej, našej provinciálnej predstavenej list, v ktorom možno okrem iného čítať aj toto: „...sme chudobní na všetko, aj na služobníkov evanjelia, a preto sa obraciam na Vás s prosbou, aby ste prišli ohlasovať evanjelium našim bratom najrozličnejším spôsobom a svedectvom Vášho zasväteného života. ...príďte do Albánska, pretože ako hovorieval svätý Vincent: ´jedna vec je počuť rozprávať Prvá cesta do Albánska - apríl 2009o chudobných a druhá vec je vidieť ich v skutočnosti.´ Verím, že Váš príchod k nám Vás neznechutí, lebo budete vidieť, akí v skutočnosti sme a ako žijeme v Pánovi. Pozývame Vás, aby sme sa o toto všetko s Vami podelili..."

...a tak - vedené Duchom Božím, doprevádzané modlitbami spolusestier a blízkych, vo svetle našich Konštitúcii, ktoré hovoria: „Vo volaní doby počúvame Boží hlas a snažíme sa mu vyhovieť stále novými cestami. Hľadať, stále hľadať, to je spôsob, ako poskytnúť príbytok Kristovi v tomto svete.", vydali sme sa podvečer 19. apríla 2009 na prvú cestu k blížnym do Albánska - nájsť spôsob ako poskytnúť Kristovi príbytok v tomto svete...  viac >>>

Druhá cesta do Albánska (október 2009) . . .  

...obdobie od apríla až do októbra 2009 sa nieslo v duchu modlitieb za poznanie Božej vôle. Za účelom poznať Božiu vôľu, navštívila koncom júla generálna predstavená s. M. Ignácia spolu so s. M. Pavlou, provinciálnou predstavenou slovenskej provincie ešte raz diecézu Rrëshen v Albánsku. ...opäť sa presvedčili o tom, že "žatva je veľká a robotníkov málo"...

Prvé sestry Satmárky v Albánsku...a tak predstavení rehole, vedení Božím Duchom, vysielajú na prelome septembra a októbra 2009 - v jubilejnom roku svätého Vincenta (350. výročie smrti sv. Vincenta a sv. Lujzy) a tiež v jubilejnom 80. roku od založenia slovenskej provincie - vysielajú do Albánska tri sestry, ktoré prejavili záujem o službu chudobným v Albánsku:

Sestry od októbra 2009 začnú štúdium albánskeho jazyka, ktorý je potrebný pre misijné pôsobenie v tejto krajine...  viac >>>

 ...o ceste z Vrícka do Albánska na prelome rokov 2010 / 2011  >>>

 Dňa 20. septembra 2011 obohatila komunitu v Albánsku (Bushkash) sestra M. Beatrix. Komunitu misionárok v Albánsku teraz tvoria 4 sestry, z ktorých tri pôsobia priamo v Albánsku (s.M.Vincenta, s.M.Antónia, s.M.Beatrix) a jedna - s.M.Luciana - osobitným spôsobom podporuje misionársku činnosť sestier svojimi modlitbami a obetami, ktoré prináša v boji s ťažkou chorobou - na Slovensku. Sestra M. Luciana sa na Slovensko vrátila z Bushkashu v januári 2011.

  
 ... sestry na Slovensku (vo Vrícku) vyprevádzajú (18.9.2011) svoju spolusestru Beatrix na cestu do Albánska - na nové misionárske pôsobenie...

... sestra M. Pavla, provinciálna predstavená - uviedla s. Beatrix do nového misionárskeho prostredia  ... 

 

  

Srdečnosť je drobná minca lásky.(Konštitúcie 95)

Fotografie

28. septembra 2009 poobede sprevádzané modlitbami spolusestier a blízkych, vydali sme sa (3 misionárky: s.Vincenta, s.Antónia, s.Luciána a s.Pavla a s.Noemi) na 1400 kilometrovú cestu do Albánska. ...sprevádzalo nás slniečko - nielen to žiariace na oblohe ale i To v srdciach...

...domček v Rrësheni - dočasné bývanie pre sestry misionárky (jeseň 2009 - leto 2010).

...a je tu leto 2010 - sestry sa presťahovali z dočasného bývania v Rrëshen do kláštora v Bushkash. ... a už je okolo kláštora plno detí :)

BUSHKASH - záhrada pri dome sestier

BUSHKASH - základná škola, ktorá sa nachádza pri dome sestier

...prvé misijné leto 2010 :)