Milosrdné sestry v Maďarsku

Adresa:

Pázmány Péter u. 18
H-2500 Esztergom

Tel: 0036 335 00215 – 216
e-mail: m-caritas@freemail.hu


Sestry v komunite

Vedenie maďarskej provincie:

.

Fotografie

Generálna kapitula vo Vrícku (r. 2007) - Členky kapituly z maďarskej provincie: s.Luciana, s.Camilla, s.Caritas, s.Regina.