Milosrdné sestry v Rumunsku

Adresa:

Wolfenbüttel 32
RO-440058    Satu-Mare

Tel: 0040 -261-712392
Fax: 0040 -261-713079

Sestry v komunite


Poslanie komunity


Jubileum sľubov - Satu-Mare 2008Jubileum sľubov v Satu-Mare

Na sviatok svätého Vincenta - 27. septembra 2008 - v Satu-Mare (Rumunsko) - v kláštornej kaplnke sestier celebroval otec biskup Schönberger slávnostnú svätú omšu, pri ktorej si sestry pripomenuli jubieleá sľubov:

65. výročie sľubov:

60. výročie sľubov:

Deň, ktorý sa niesol v srdečnej sesterskej atmosfére, sestry zakončili svätou omšou v kostole milosrdných sestier v Satu-Mare.


Fotografie

komunita sestier v Satu-Mare

s. Pavla a s.Ružena v Satu-Mare

Kostol Milosrdných sestier v Satu-Mare

Kostol Milosrdných sestier v Satu-Mare

Kostol Milosrdných sestier v Satu-Mare

Relikvie Jána Háma v relikviári

Bazilika v Satu-Mare

cintorín sestier v Satu-Mare

cintorín sestier v Satu-Mare

hrob Jána Háma

hrobky sestier

kaplnka Jána Háma

kaplnka Jána Háma

kaplnka Jána Háma (socha sv. Jozefa na ľavej strane od oltára)

kaplnka Jána Háma (obraz Nepoškvrnenej Panny Márie na hlavnom oltári)

návšteva biskupstva v r. 2006-stretnutie troch provincií s generálnou predstavenou

návšteva biskupstva (2006)-v kaplne Jána Háma

Generálna kapitula vo Vrícku (r. 2007) - Členky kapituly zo satmárskej provincie: s.Ignácia, s.Gemma, s.Rita, s.Bernadett.