Sestry v Ríme - Ústav svätého Cyrila a Metóda


Adresa:

Pontificio Istituto slovacco
dei ss. Cirilo e Metodio

Via B. Barbantini 31 (La Storta)
I-001 23 Roma

Tel: 0039 06 3034 93 00
Fax: 0039 06 3034 93 13

Sestry v Ríme


Poslanie komunity

Sestry pracujú na vzácnej pôde terajšieho Pápežského kolégia, ktoré je známe pod názvom Ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Zabezpečujú riadny chod tohto veľkého domu a slúžia Pánovi prostredníctvom služby kňazom - študentom,  pútnikom, ktorí  prichádzajú do večného mesta a všetkým, ktorí sa chcú zastaviť na tomto kúsku slovenskej pôdy v cudzine.

Sestry sa modlia za všetkých, ktorí potrebujú duchovnú pomoc.

 

Svätá omša so Svätým Otcom

Veľký zážitok zo svätej omše s pápežom Františkom si odniesli 22. januára 2015 sestričky Cyrila, Patrika a Školastika, kedy sa s ním mohli aj osobne stretnúť a podať si ruky. Svätý Otec počas homílie povzbudzoval cirkev na Slovensku k odvahe pri podpore rodiny.                                                                                           viac>>>

krátke video>>

sr. Školastika so Svätým Otcom

s. Cyrila so Svätým Otcom

sr. Cyrila so Svätým Otcom

sr. Patrika

 sr. Patrika so Svätým Otcom

Oslavy založenia rehole:   rok 2008  - rok 2010  >>>
Fotografie

...chvíle voľna...

s.Miroslava, s.Ludvika, s.Iveta, s.Petronela (detail)

...v službe...

s. Petronela pripravuje chutný obed

Keď nás túžba po posvätení všednej každodennej práce ťahá hľadať nové inšpirácie... SUBIACO 2009

Pri nohách sv. Benedikta v Subiacu sa Vám predstavuje naša komunita v novom zložení: s.M.Cyrila, s.M.Emília, s.M.Silvia, s.M.Iveta, s.M.Petronela, s.M.Beatrix. Ale nebývame tam :-) Priviedla nás tam vďačnosť tých, ktorým služime.