Boj proti hladu - POMÔŽME HAITI - rok 2008

Haiti... chudoba na každom kroku...Vincentínská rodina na Slovensku aj tento rok organizovala celoslovenskú verejnú zbierku - BOJ PROTI HLADU v dňoch         20. septembra až 5. októbra 2008.

Zbierka je určená na podporu jednej z najchudobnejších krajín sveta - Haiti.

Ľuďom v núdzi žijúcim na Haiti možno pomôcť modlitbou, obetou, kúpou medovníkových srdiečok alebo zaslaním finančnej podpory.

Informácie nájdete aj na stránke:   http://www.bojprotihladu.sk/
Leták:   BOJ PROTI HLADU 2008

Modlitba sprevádzajúca zbierku „Boj proti hladu":

„Milujúci Boh Otec, tvoj Syn Ježiš Kristus povedal,
že chudobných budeme mať vždy medzi sebou.
Prosíme Ťa Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych.
Podľa vzoru svätého Vincenta, zapáľ v srdciach ľudí dobročinnú lásku,
aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna.
Otče náš..."
.
.


Dievčatko - Haity

Pomôžme chudobným aj svojimi modlitbami...

Spojme sa v spoločnej modlitbe za vyprosenie dobrého priebehu celoslovenskej zbierky na pomoc chudobným na Haiti - Boj proti hladu a v prosbách o Božie požehnanie pre darcov.

Spojme sa spoločne v modlitbe posvätného ruženca na tieto úmysly i prostredníctvom priameho vysielania Rádia Lumen dňa 13. septembra 2008 o 19.00 hod. z Jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

Podpora otcov biskupov

Celoslovenskú verejnú zbierku podporujú aj otcovia biskupi Slovenska. Pár slov z listu Mons. Tomáša Galisa:  „Teší ma Vaša ochota a záujem pomáhať a nemyslieť len na seba, pretože si uvedomujem, že Vaša služba pre chudobných si vyžaduje veľa úsilia aj Vášho voľného času. Zbierka „Boj proti hladu" je tiež jednou z príležitostí a možností konať skutky milosrdenstva. Pri tejto službe Vás chcem sprevádzať i ja svojimi modlitbami. Pre Vašu prácu Vám vyprosujem pevné zdravie, hojnosť Božích milostí. Vám, Vašim dobrodincom i chudobným, ktorým pomáhate, posielam svoje arcipastierske požehnanie a na príhovor svätého Vincenta de Paul, Božej Matky a našich diecéznych patrónov sv. Cyrila a Metoda Vám zo srdca žehnám."


Správa z Haity -  10. september 2008  

...zo života na Haiti...Nasledujúcu správu obdržali Dcéry kresťanskej lásky (sestry Vincentky) od spolusestier, ktoré pôsobia v Haiti dňa 10. septembra 2008:

Drahá sestra Alžbeta,
situácia je naozaj katastrofálna, už desať dní sa nemôžeme dostať tam, kde sa nachádzajú naše sestry. Mesto Gonaive je nedostupné, môže sa tam ísť jedine helikoptérou alebo loďou a oba prostriedky sú pre nás takmer nemožné. Ale máme trocha nádej, lebo Minustah (OSN) sa usiluje urobiť všetko pre to, aby sprístupnili cestu. Očakávame, že za niekoľko dní sa tam budeme môcť dostať. Teraz pripravujeme jedlo - potraviny, lieky, veci na čistenie, aby sa mohlo odstraňovať bahno. Je to naozaj tragédia, mesto bolo už dvakrát zaplavené vodou. Keď prešla „Hanna", voda vystúpila veľmi vysoko, v našej škole sa všetko stratilo. Máme tam dve triedy plné ľudí, pre ktorých nemôžeme takmer nič urobiť. Pomoc nedošla k sestrám ani po desiatich dňoch.
Na druhej strane, máme komunitu sestier v inej štvrti a je tomu iba rok a pól čo tam pôsobia. Dom bol postavený už vo vyššej polohe a je to jediný dom v tejto zóne, kde sa voda nedostala. Tam prijali stovku osôb. Boh ich veľmi ochraňuje, vďaka mnohým modlitbám. Mali v dome iba trocha jedla, sú tam iba 4 sestry a Božia Prozreteľnosť sa prejavila v prvý deň, keď voda doplavila vrece ryže. Viackrát ju dobre umyli a tak mohli dať ľuďom jesť za niekoľko dní. Papáje (ovocie), ktoré majú vo dvore, začali dozrievať a tak vďaka jednej a druhej veci sa mohli udržať. Tiež pred cyklónom obdržali pitnú vodu vo väčšej miere ako inokedy. Voda je veľmi dôležitá, aby sa nedehydratovali. Je s nimi aj veľa detí a taktiež v škole, do ktorej ...sestra v službe chudobným...sme sa ešte nedostali. Tam sa narodil chlapček, ktorý dostal meno podľa školy - František.
Je veľmi ťažké prijať túto situáciu. Po cyklóne „Hanna", keď začali čistiť a odstraňovať blato, prišiel ďalší cyklón „Ike", ktorý znova všetko zaplavil blatom a vodou. Teraz očakávame, že budeme mať možnosť dostať sa k nim nejakým rozumným a organizovaným spôsobom. V týchto chvíľach je tam veľmi veľká neistota. Máme tiež zasiahnuté ďalšie dve komunity. Sestry z „Márie Magdalény" sa už zorganizovali s klinickou ambulanciou a prijatím detí v škole. Včera mali 100 detí, ktorým dali jesť.
Už končím, nechcem viac unavovať, je toľko vecí a tak ťažkých.....
Chcem vyjadriť našu vďaku a poslať pozdrav všetkým sestrám vašej provincie za modlitby, ktoré nás držia a za všetko ostatné.
So sesterským pozdravom: sestra Maria Teresa TAPIA.
Mail od Marie Teresy prišiel spolu s prezentáciou, ktorá dokumentuje veľmi bolestný pohľad na Haiti dnes.

Boj proti hladu - pomôžme Haiti (2008)

Príprava srdiečok - zbierka pre Haiti (rok 2008)Chceme sa s Vami podeliť o priebehu verejnej zbierky Boj proti hladu - pomôžme Haiti, ktorá sa konala v dňoch 20. 9. - 5. 10. 2008 a do ktorej sa zapojila aj naša komunita v Košiciach-Šaci.

Heslo "Boj proti hladu" je v našej farnosti známe, nielen z minuloročnej akcie, ale hlavne preto, že život celej našej farnosti je zameraný na pomoc chudobným, teda vincentinsky.    

Viac >>> 
 

Boj proti hladu - Kežmarok1. ročník „Boja proti hladu" v Kežmarku

Aj v podtatranskom kraji v čase verejnej zbierky Boj proti hladu v dňoch od 25. septembra do 5. októbra 2008 žili ľudia vo vincentínskom duchu. Svätý Vincent má i dnes spriaznené duše v obetavých kresťanských ženách, ktoré neváhajú a horlivo pracujú pri šírení evanjelia...

viac >>>

Vzdávajme vďaky...

Boj proti hladu - pomôžme Haiti

Spojme sa v spoločnej modlitbe vďaky za celoslovenskú zbierku na pomoc chudobným na Haiti - Boj proti hladu.  Aj prostredníctvom priameho vysielania Rádia Lumen dňa 18. októbra 2008 o 19.15 hod. v spoločnej modlitbe posvätného ruženca budeme vzdávať vďaky Pánu Bohu, že zapálil v srdciach ľudí dobročinnú lásku, budeme ďakovať za všetkých, ktorí sprevádzali zbierku modlitbou a obetou, ďakovať za tých, ktorí prispeli finančným darom pre chudobných na Haiti, ďakovať za tých, ktorí priložili ruku k dielu... ...a budeme vyprosovať pre všetkých potrebné milosti.

V zmysle Rozhodnutia MV SR o povolení zbierky organizátor vyúčtuje verejnú zbierku do 4. novembra 2008 munisterstvu vnútra a do 15 dní od potvrdenia vyúčtovania zverejní organizátor v masovokomunikačných prostriedkoch oznámenie o čistom výnose verejnej zbierky a spôsobe jeho použitia.


Výnos zbierky 

Vincentínská rodina na Slovensku zorganizovala v dňoch 20. 9. až Dieťatko z Haiti...5. 10. 2008 celoslovenskú verejnú zbierku - BOJ PROTI HLADU. Zbierka bola určená na podporu jednej z najchudobnejších krajín sveta - Haiti.

Čistý výnos zbierky v roku 2008 predstavuje čiastku 9.700.021,13 Sk.    Viď. Vyúčtovanie zbierky MV SR

Vzdávame vďaky Pánu Bohu, že zapálil v srdciach ľudí dobročinnú lásku, ďakujeme za všetkých, ktorí sprevádzali zbierku modlitbou a obetou, ďakujeme za tých, ktorí prispeli finančným darom pre chudobných na Haiti, ďakujeme za tých, ktorí priložili ruku k dielu... Nech Nebeský Otec udelí všetkým hojnosť svojich milostí.


Dcéry kresťanskej lásky z Haiti ďakujú Slovensku a posielajú správy

Dcéry kresťanskej lásky z provincie Haiti ďakujú z hĺbky srdca za podporu zo zbierky zo Slovenska:  „Boj proti hladu".

V mene všetkých osôb postihnutých, detí i starcov, chorých a hendikepovaných, ktorí vďaka prijatému daru pocítili trochu úľavy, našli nádej do života, možnosť nasýtiť sa... vyslovujem veľké, veľké poďakovanie...  Boh, ktorý sa nenechá prevýšiť v štedrosti, nech Vám odmení najhojnejšími milosťami z neba.                                               viac o situácii na Haiti a o tom, ako budú peniaze zo zbierky použité >>>


   A r c h í v    zbierok "Boj proti hladu" - rok 2007
Vincentínska rodina na Slovensku >>>
Misijná činnosť sestier >>> 
Aktuality sestier Satmárok   >>>
Fotografie

...zasadanie komisie akcie Boj proti hladu - pomôžme Haiti...

...komisia sa schádzala v kláštore sestier Satmárok v Trenčíne na Námestí sv. Anny...

...dnes - 10.9.2008 začalo vo Vrícku pečenie perníkových srdiečok, ktoré sú určené tým, ktorí podporia chudobných na Haiti...

...sestričky sa s chuťou dali do prípravy cesta a vykrajovania srdiečok...

...z konvektomatu vychádzali krásne zlaté srdiečka...

...a ešte teplé ich sestričky potierali vajíčkom, aby sa krásne leskli...

...a srdiečka boli nielen prekrásne ale i veľmi chutné...

...tak, a toto je pre dnes posledné - sedemsté srdiečko. Je čas ísť do kaplnky modliť sa...

...na každé srdiečko treba umiestniť nápis: BOJ PROTI HLADU a tiež prejav vďaky: ĎAKUJEME, ktoré je tichým poďakovaním chudobných detí, žien a mužov na Haiti pre tých, vďaka ktorým budú ich dni krajšie...

...a tak si sestričky pripravili lístočky a pustili sa do strihania...

...dnes je 11.9. - štvrtok večer. Sestričky začali baliť prvé srdiečka...

...s. Marianna, predstavená sestier vo Vrícku prežívala spolu so svojimi sestrami tú krásnu srdečnú atmosféru...

...radosť mali mladšie sestričky...

...tešili sa staršie sestričky...

...tak, prvé srdiečka sú pripravené pre ľudí, ktorí chcú pomôcť chudobným na Haiti.

...s. Alžbeta srdiečka starostlivo ukladá do škatule, ktorá poputuje do sveta...

...a medovníkové srdiečka vyšli do sveta za srdiečkami ľudí zapálenými láskou...

...a medovníkové srdiečka našli zapálené ľudské srdiečka... a tak dobrotu a lásku sŕdc zo Slovenska pocítia deti i dospelí na Haiti. ...ĎAKUJEME...