Pomôžme Haiti - komunita sestier v Kežmarku

 

1. ročník „Boja proti hladu" v Kežmarku

Aj v podtatranskom kraji v čase verejnej zbierky Boj proti hladu v dňoch od 25. septembra do 5. októbra 2008 žili ľudia vo vincentínskom duchu. Svätý Vincent má i dnes spriaznené duše v obetavých kresťanských ženách, ktoré neváhajú a horlivo pracujú pri šírení evanjelia. Spolok kresťanskej lásky v Kežmarku pod vedením p. Ordzovenskej húževnato, s oduševnením a vytrvalosťou piekli, pomáhali baliť perníčky ale najmä strávili hodiny pri predaji srdiečok v čase i nečase. 20 žien - dôchodkýň deň čo deň vychádzalo do ulíc medzi ľudí, aby zmierňovali biedu chudobných na Haiti.

Informovanosť o zbierke bola zabezpečená prostredníctvom kežmarskej káblovej televízie, Kežmarských novín, oznamom v kostole, vyvesenými letákmi v meste, v školách ...

Ruku k dielu pridali aj skauti (predaj v meste, na stredných školách). Deti, ktoré vyučujeme v školách náboženstvo pomáhali s balením a predajom v nedeľu po svätých omšiach v Bazilike sv. Kríža spolu s nami - sestrami a katechétkou. Otvorené srdce mali aj sestry Redemptoristky v kláštore i malí škôlkári, ktorí doma rozprávali o hladných detičkách na Haiti a sprevádzali ich svojimi modlitbami. O svoj „chlieb" sa delili aj obyvatelia Domova dôchodcov.  

Zbierka sa realizovala aj mimo mesta Kežmarok. Navštívili sme niektoré okolité farnosti aj ich filiálky.

Zdalo by sa, že sme chudobnejší o niekoľko tisíc, či miliónov. Opak je pravdou.  „Akou mierou budete merať vy, takou mierou sa nameria aj vám, ba ešte sa vám pridá. Lebo kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má."  (Mk 4, 24-25)

Obohatení o milosti a poklad v nebi ďakujeme Bohu za požehnanie a všetkým za pomoc a spoluprácu  pri tomto diele.

Sestry z Kežmarku
Fotografie