Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - formuláre

Formuláre na stiahnutie v elektronickej podobe: sestra M. Alexandra, sociálna sestra

 

 

Vyplnené formuláre môžete priniesť do hospicu osobne alebo ich poslať faxom, prípadne e-mailom.  
V každom prípade Vás prosíme, aby ste sa pred zaslaním žiadosti o prijatie kontaktovali s personálom hospicu (lekárkou, príp. hlavnou sestrou) telefonicky alebo osobne v pracovných dňoch v čase 8.30 - 14.00 hod.
.

MAPA stránok o Hospici Milosrdných sestier >>>
Fotografie

...sestry v službe pri lôžku chorých...

...sestry v službe (sesterská miestnosť)

Lekárky hospicu: MUDr. Katka Pasmínková a MUDr. Janka Brtáňová

sestra M. Alexandra, sociálna sestra (komunikácia so zravotnými poisťovňami, úradmi, príbuznými pacientov...)