Hospic Milosrdných sestier v Trenčín - história

MAPA stránok o Hospici Milosrdných sestier >>>

Logo Hospicu Milosrdných sestierHospic Milosrdných sestier, ktorého prevádzkovateľom je Refugium n.o., je neštátne zdravotnícke zariadenie slúžiace chorým, ktorým ich choroba bezprostredne ohrozuje život, a tiež poskytuje oporu ich rodinným príslušníkom.

Nie je to domov dôchodcov, ani liečebňa pre dlhodobo chorých, nemocnica, ani rehabilitačný ústav. Nie je určený k dlhodobému alebo dokonca k trvalému pobytu. Podrobnejšie odpovede na otázky: „Čo je to hospic?" „Čo je paliatívna starostlivosť" a iné nájdete na stránkach www.hospice.sk .

 

Hlavná lekárka hospicu a zdravotné sestry

Jediným kritériom prijatia sú zdravotné indikácie a slobodný informovaný súhlas pacienta.

Najčastejšou indikáciou je pokročilé štádium onkologického ochorenia alebo nezvratné zlyhávanie životne dôležitého orgánu.  

Do hospicu prijímame pacientov z celého územia Slovenskej republiky. 

Postup pri umiestnení pacienta v hospici >>>  

Starostlivosť o pacienta...Cieľom starostlivosti v hospici nie je násilné predlžovanie života, ale ani jeho predčasné ukončenie eutanáziou. Liečebné postupy v hospici vedú k zmierneniu bolesti a iných nepríjemných prejavov choroby, k udržaniu najvyššej možnej kvality života pacienta až do jeho smrti.

Možno ste počuli, že do hospicu chodia nevyliečiteľne chorí ľudia už len zomrieť. Nezasvätenému pozorovateľovi sa to môže z diaľky naozaj takto zdať. V skutočnosti však tu naši pacienti prichádzajú žiť čo najplnšie až do poslednej chvíle. Pretože ich čas je poväčšine ohraničený chorobou, dokážu si o to viac vážiť každú chvíľu dňa.

Chorí prichádzajú do hospicu, pretože sa doma nedarí zvládnuť bolesť alebo iné nepríjemné príznaky choroby. Niekedy tak stačí počas krátkeho pobytu upraviť liečbu bolesti a chorý sa môže vrátiť späť do domáceho ošetrovania.

Nielen fyzická bolesť je jediným dôvodom, pre ktorý chorý vyhľadáva hospic. Ďalším dôvodom môže byť aj to, že rodina chorého nezvláda starostlivosť v domácom prostredí, ale rada by bola svojmu chorému nablízku a svojou láskou a starostlivosťou mu pomáhala v ťažkej situácii. 

...vždy bude rešpektovaná ľudská dôstojnosť pacienta...Hospic – miesto nádeje chorému garantuje, že:

  • nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou
  • bude vždy rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť
  • v posledných chvíľach života nezostane sám

Starostlivosť o pacienta...Hospic ponúka

Kaplnka sv. Jozefa v Hospici Milosrdných sestier v Trenčíne....Pre pacientov a príbuzných je poskytovaná aj individuálna duchovná starostlivosť podľa ich záujmu. Prostredie pre vnútorné stíšenie poskytuje Ekumenická miestnosť a adoračná kaplnka svätého Jozefa.

Milosrdné sestry sv. Vincenta -Satmárky

 

 

Spoločenstvo pracovníkov hospicu zaisťuje stálu odbornú paliatívnu starostlivosť a je zložené aj z rehoľných sestier Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. Sestry v zmysle svojich Konštitúcií chcú pomáhať tam, kde nikto nepomáha. Ich služba patrí tým, čo najviac potrebujú pomoc, bez ohľadu na národnosť, rasu, svetonázor a náboženstvo.

Z histórie

Pohľad na budovu z lietadla

Myšlienka zriadiť a sprevádzkovať v Trenčíne zariadenie hospicového typu viedla k vzniku občianskeho združenia Refugium v roku 1999. Tento zámer sa stal hlavným cieľom združenia a kolektív zakladajúcich členov a podporovateľov hospicového hnutia v širokom okolí robil všetko preto, aby sa tento sen stal skutočnosťou.

Po šiestich rokoch úsilia v zrekonštuovanom komplexe budov začína občianske združenie Refugium prevádzkovať  neštátne zdravotnícke zariadenie: Hospic Milosrdných sestier, ktoré sa nachádza na prízemí budovy, a sociálne zariadenie: Domov dôchodcov JOB, ktoré sa nachádza na prvom poschodí budovy.

V decembri 2005 začal Hospic Milosrdných sestier, prevádzkovaný občianskym združením Refugium,  prijímať prvých pacientov.  Od 1. januára 2007 sa prevádzkovateľom Hospicu stáva Refugium, nezisková organizácia.

...prvé sestry, ktoré začali v hospici pracovať v roku 2005...

 


MAPA stránok o Hospici Milosrdných sestier >>>
Fotografie

budova hospicu

izba pre pacientov

prvá pacientka hospicu

sestra Gertrúda v službe

služba v hospici

služba v hospici

svätá omša v hospici

ekumenická miestnosť

adoračná kaplnka svätého Jozefa

svätostánok v adoračnej kaplnke

prednášková miestnosť

vstupná hala

čajová kuchynka

kúpeľňa

...seminár v Bardejove (26.6.2008): Katka, Ing. Chlebana, s.Ladislava, Martuška z Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne a o.biskup Sečka...

...časť trenčianskeho hospicového tímu na seminári o hospicovej a paliatívnej starostlivosti v Bardejove (26.6.2008)

Fašiangy 2009 - návšteva folklórneho súboru z Nemšovej

...z fašiangových koláčikov sa tešili aj pacienti hospicu...

Fašiangy 2009 - návšteva folklórneho súboru z Nemšovej

...z fašiangových koláčikov sa tešili aj pacienti hospicu...